Üç maddeli hadis-i şerifler

İslamiyet bölümünde yer alan bu konu pamuk prenses tarafından paylaşıldı.

 1. pamuk prenses

  pamuk prenses Harbi Prenses

  Üç sınıf ümmet
  Ümmetim üç sınıftır:
  1- Sorgusuz sualsiz Cennete girenler,
  2- Hafif hesaba çekilerek girenler,
  3- Günahlardan temizlenerek girenler. (Taberani)

  Dost ve düşman
  Allahü teâlâ buyurur ki:
  Şu üç şeye devam eden, gerçek dostumdur; bunları terk eden de, gerçek düşmanımdır:
  1- Namaz,
  2- Oruç,
  3- Cünüplükten gusül. (Beyheki, Taberani)

  Üç türlü komşu

  Üç türlü komşu vardır:
  1- Bir hakkı olan komşu. Akraba olmayan gayrimüslim komşudur.
  2- İki hakkı olan komşu. Müslüman komşu ki, hem Müslümanlık, hem de komşuluk hakkı vardır.
  3-Üçhakkı olan komşu. Akraba olan Müslüman komşudur. Bunun hem Müslümanlık, hem akrabalık, hem de komşuluk hakkı vardır. (Ebu Nuaym)

  Günah yazılmaz
  Şu üç kişiye günah yazılmaz:
  1- Uyanana kadar uyuyana,
  2- İyi olana kadar deliye,
  3- Büluğa erene kadar çocuğa. (Buhari)

  Âlimler
  Âlimler üç türlüdür;
  1- İlmi, hem kendisine, hem de insanlara faydalı olan,
  2- İlmi kendisine faydası olan, insanlara, faydası olmayan,
  3- İlmi herkese faydası olan, fakat kendine faydası olmayıp helak olan. (Deylemi)

  Sorguya çekilmeyenler
  Şu yemeklerden sorguya çekilmeyen üç kimse:
  1- İftar yemeğinden,
  2- Sahur yemeğinden,
  3- Misafirle yediğinden. (Deylemi)

  Doğru olanlar

  İslam’dan nasibi olmak, şu üç şey ile olur:
  1- Namaz,
  2- Oruç,
  3- Zekât. (İ. Ahmed)

  Üç kimse kınanmaz
  Şu üç kimsenin uygun görülmeyen işleri, durumları göz önüne alınarak hoş görülmelidir:
  1- İyileşene kadar hasta,
  2- İftar edene kadar oruçlu,
  3- Âdil hükümdar. (Deylemi)

  Üç zümre
  Kendilerinde yemin teklif edilmeyen üç kimse:
  1- Evladın babasına yemini,
  2- Kadının kocasına yemini,
  3- Kölenin efendisine yemini. (İ. Asakir)

  Lanetlenenler
  Lanetlenen üç zümre şunlardır:
  1- Ana babaya lanet eden,
  2- Allah’tan başkası için kurban kesen,
  3- Arazinin sınırını geçen, (İ. Asakir)

  Ziyaret edilmeyen hasta
  Ziyaret edilmesi gerekmeyen üç hasta:
  1- Gözü ağrıyan,
  2- Dişi ağrıyan,
  3- Çıban ağrısı olan. (Taberani)

  Dünya ve ahiret
  Dünyayı ahirete tercih eden, şu üç şeye maruz kalır:
  1- Sıkıntısı hiç eksilmez,
  2- Yokluktan kurtulmaz,
  3- Öyle bir hırsa kapılır ki, hiç bir zaman boş vakit bulamaz. (Taberani)

  Emredilenler
  Size şu üç şeyi emrediyorum:
  1- Allahü teâlâya kulluk edip, Ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı,
  2- Toplu olarak Allah’ın ipine [dinine] tutunup birbirinizden ayrılmamayı,
  3- Allah’ın size veli kıldığı kimselere, itaat edip onları dinlemeyi. (İbni Mace)

  Yasak edilenler
  Sizi, şu üç şeyden men ediyorum:
  1- Dedikodudan,
  2- Çok sual sormaktan,
  3- Malı zayi etmekten. (İbni Mace)

  Hoşlanılmayan üç şey
  Allahü teâlâ üç şeyden hoşlanmaz:
  1- Çok konuşmak,
  2- Çok sual sormak,
  3- Malı telef etmek. (Müslim)

  Orucu bozmayan üç şey
  Şu üç şey, orucu bozmaz:
  1- Hacamat,
  2- İstemeden kusmak,
  3- İhtilam. (Tirmizi)

  Şakası da sahihtir
  Üç
  şeyin şakası da, ciddisi de sahihtir:
  1- Nikâh,
  2- Talak,
  3- Talaktan dönmek. (Hâkim)

  Helak edenler
  Helak edici üç şey:
  1- Aşırı cimrilik,
  2- Nefse uymak,
  3- Kendini beğenmek. (Hatib)

  Kurtarıcı işler
  Kurtarıcı üç şey:
  1- Gizli ve açık Allah’tan korkmak,
  2- Fakirlik ve zenginlikte itidal üzere bulunmak,
  3- Gazapta ve rızada, adalet üzere olmak. (Hatib)

  Derecesini yükselten şeyler
  Derece yükselten üç şey:
  1- Yemek yedirmek,
  2- Selamlaşmayı yaymak,
  3- Herkes uyurken, gece namazı kılmak. (Hatib)

  Günahlara kefaret
  Günahlara kefaret olan üç şey:
  1- Mescide gitmek,
  2- Namazı kılıp, diğer namazı beklemek,
  3- Çok soğukta, uygun abdest almak. (Hatib)

  İmanı fayda vermez
  Şu üç şey ortaya çıktıktan sonra, iman etmek fayda vermez:
  1- Güneş, batıdan doğunca,
  2- Deccal çıkınca,
  3- Dabbet-ül-arz çıkınca. (Müslim, Tirmizi)

  Üç ikram
  Şu üç ikram geri çevrilmez:
  1- Yer vermek,
  2- Güzel koku,
  3- Süt. (Tirmizi)

  Farz olan ibadetler
  Şu üç şey bana farzdır:
  1- Vitir namazı,
  2- Kurban kesmek,
  3- Kuşluk namazı. (İ. Ahmed)
  [Hanefi’de ilk ikisi vacib, üçüncüsü sünnettir. Diğer üç mezhepte üçü de, sünnettir.]

  Fitneye düşürenler
  Şu üç şey fitneye düşürür:
  1- Güzel saç,
  2- Güzel ses,
  3- Güzel yüz. (Deylemi)

  Oruçlu iken
  Oruçlu iken, şu üç şeyden sakınmalı:
  1- Hamama girmemeli,
  2- Hacamat olmamalı,
  3- Kadınlara bakmamalı. (Deylemi)

  Üç felaketten korudu

  Allahü teâlâ, sizi şu üç felaketten korudu:
  1- Peygamberiniz, size beddua edip, topyekûn helak olmaktan,
  2- Ehl-i bâtılın, ehl-i hakka galip gelmesinden,
  3- Sapıklık üzere ittifak etmekten. (Ebu Davud)

  İmandan olan şeyler
  Üç
  şey imandandır:
  1- Hayâ,
  2- Haramdan sakınmak,
  3- Haklı olsa da ısrar etmemek. (Câmi-üs-sagir)

  Münafıklık alameti
  Üç
  şey münafıklık alametedir:
  1- Müstehcen konuşmak,
  2- Hayâsızlık,
  3- Cimrilik. (Câmi-üs-sagir)

  Geciktirilmeyenler
  Üç
  şey geciktirilmez:
  1- Vakti girince namazı kılmak,
  2- Hazır olunca cenazeyi defnetmek,
  3- Dengini bulunca, kız veya dulu evlendirmek. (Tirmizi)

  Ortak olan ve olmayan
  Hak teâlâ buyurdu ki:
  Ey insanoğlu, şu üç şeyin, biri senin, biri benim, biri de aramızda ortaktır:
  1- Kulluk edip, bana hiçbir şeyi ortak koşmamak sana mahsustur.
  2- İşlediğin amelin karşılığını vermek bana mahsustur.
  3- Aramızda ortak olan, senin dua etmen, benim de, kabul etmemdir. (Taberani)

  Yola çıkılan üç mescit
  Yalnız üç mescit için yola çıkılır:
  1- Mescid-i Nebi,
  2- Mescid-i Haram,
  3-Mescid-i Aksa. (Buhari)

  Bu ümmetin üstünlüğü
  Allahü teâlâ başka ümmetlere vermediği üç şeyle bizi üstün kıldı:
  1- Saflarımızı meleklerin safları gibi kıldı.
  2- Yeryüzünün her tarafı bize mescit kılındı.
  3- Su bulunmayınca, toprağı [teyemmüm için] bize temizleyici kıldı. (Nesai)

  Uygunsuz hareketler
  Şu üç şey, uygun değildir:
  1- İmamın, sadece kendisine dua etmesi,
  2- İzinsiz başkasının evinin içine bakmak,
  3- Abdesti sıkışık iken namaz kılmak. (Tirmizi)

  Zararı sahibine döner
  Üç şeyin zararı sahibine döner:
  1- Zalimin zulmü,
  2- Düzenbazın hilesi,
  3- Sözünde durmayanın vefasızlığı. (Hatib)

  Büyük bela
  Şu üç kimse, başa beladır:
  1- İyilikten anlamayan, kötülüğü affetmeyen âmir,
  2- Hayrı görmeyip, kusuru yayan zâlim,
  3- Yanındayken, eziyet eden, yokluğunda hıyanet eden kadın. (Taberani)

  Üç büyük günah
  Şu üç şeyi yapan, büyük günah işlemiş olur:
  1- Haksız yere açılmış bir bayrak etrafında toplanan,
  2- Ana babaya isyan eden,
  3- Zalime yardım eden. (Taberani)

  Üç şeyden korkarım
  Şu üç şeyden korkarım:
  1- Hakkı tanıdıktan sonra dalalete düşmek,
  2- Dalalete sürükleyen fitneler,
  3- Boğazına ve cinsi şehvete düşkün olmak. (Deylemi)

  Kalbe sıkıntı verir
  Üç
  şey kalbe sıkıntı verir:
  1- Yemeği sevmek,
  2- Uykuyu sevmek,
  3- Rahatı sevmek. (Deylemi)

  Acıklı azap
  Şu üç kişiye acıklı azap vardır:
  1- Eteklerini yerde sürüyerek yürüyen kibirli,
  2- Verdiğini başa kakan,
  3- Malını yalan yere yeminle satan. (Müslim)

  Elim azap
  Şu üç kişiye kıyamette elim bir azap vardır:
  1- Yetimi okuturken ezen hoca,
  2- İhtiyacı yok iken dilencilik yapan,
  3- Sultana dalkavukluk yapan. (Rafii)

  Helak olan üç kişi
  Şu üç kişi helak oldu:
  1- Çok kibirli,
  2- Allah’tan şüphe eden,
  3- Onun rahmetinden ümit kesen. (Buhari)

  Cennet haramdır
  Cennet haram olan üç kişi:
  1- İçki müptelası,
  2- Ana babaya âsi,
  3- Deyyus. (İ. Ahmed)

  Cennete girer
  Şu üç şeyden uzak olan, sorgusuz Cennete girer:
  1- Kibir,
  2- Kul borcu,
  3- Hıyanet. (Nesai)

  İmanın tadını bulur
  Şu üç kimse, imanın tadını alır:
  1- Allah ve Resulünü her şeyden çok seven,
  2- Sevdiğini, yalnız Allah için seven,
  3- İmana kavuştuktan sonra, küfre düşmeyi, ateşe düşmekten tehlikeli bilen. (Buhari)

  Ayıp olarak yeter
  Şu üç huy, kişiye ayıp olarak yeter:
  1- Kendi kusurunu görmeyip, başkalarındaki aynı kusuru görmesi,
  2- Kendi utanç verici halini görmeyip, başkalarının aynı durumundan utanç duyması,
  3- Oturup kalktığı kimselere sıkıntı vermesi. (Taberani)

  Helak olan üç kişi
  Şu üç kişide ihlâs yoksa helak olur:
  1- Cömert,
  2- Cesur,
  3- Âlim. (Hâkim)

  İnsanların kötüsü
  İnsanların en kötüsü şu üç kimsedir:
  1- Ana babaya karşı kibirli olup, onlara hakaret eden,
  2- Fitne, fesat çıkaran,
  3- Karı kocanın arasını açıp sonra, o kimsenin karısına sahip olan. (Ebu Nuaym)

  Rahmetle nazar etmez
  Allahü teâlâ, Kıyamette şu üç kişiye rahmetle nazar etmez:
  1- Alış verişinde yalan söyleyerek fahiş fiyatla mal satana,
  2- Gelişigüzel her şeye yemin edene,
  3- Kendisinde su olduğu halde, başkasına vermeyene. (Ey Oğul İlmihali)

  Şiddetli azap
  Şu üç kişiye şiddetli azap edilir:
  1- Zina eden ihtiyar,
  2- Yalancı idareci,
  3- Kibirli fakir. (Müslim)

  Eşcinseller
  Ahir zamanda eşcinseller üç sınıf olur:
  1- Konuşarak, yüzüne bakarak yetinenler,
  2- Tokalaşıp, kucaklaşarak yetinenler,
  3- Bu işi bizzat yapanlar. (Deylemi)

  Allah’ın düşmanları
  Allahü teâlâ buyuruyor ki:
  Kıyamet günü şu üç kişinin hasmıyım:
  1- Benim adımı anarak söz verip, sözünden dönen,
  2- Hür insanı köle diye satan,
  3- İşçinin ücretini vermeyen. (Buhari)

  Gıybeti haram olmayanlar
  Şu üç kişinin gıybeti haram değildir:
  1- Fasık,
  2- Zâlim idareci,
  3- Bid’at ehli. (İ. Ebiddünya)

  Bakmak ibadettir
  Şu üç şeye bakmak ibadettir:
  1- Ana babanın yüzüne,
  2- Mushaf'a,
  3- Denize. (Ebu Nuaym)

  Dua eden
  Dua eden, şu üç şeyden birine kavuşur:
  1- Günahı affedilir,
  2- İyilikleri artar,
  3- Kabul edilmiş ibadet sevabı alır. (Deylemi)

  Reddedilmeyen dua
  Üç
  dua ret olmaz:
  1- Ana babanın evladına duası,
  2- Oruçlunun duası,
  3- Yolcunun duası. (Beyheki)

  Nimetlere kavuşur

  Şu üç şeyi yapan, dünya ve ahirette bol nimetlere kavuşur:
  1- Belaya karşı sabreden,
  2- Kadere razı olan,
  3- Refah ve bollukta dua eden. (Deylemi)

  Üç hürmeti gözeten
  Şu üç hürmeti gözetenin, dini ve dünyası muhafaza edilir:
  1- İslamiyet'e hürmet,
  2- Resulullaha hürmet,
  3- Resulullahın nesline [seyyidlere ve şeriflere] hürmet. (Taberani)

  İyilik hazinesi
  Şu üç şeyi gizlemek, iyilik hazinesidir:
  1- Hastalığı,
  2- Musibeti,
  3- Sadakayı. (Taberani)

  Sevilmek için

  Şu üç şey, seni arkadaşına sevdirir:
  1- Karşılaştığında selam vermek,
  2- Bir toplulukta otururken, gelince ona yer vermek,
  3- Onu sevdiği ismiyle çağırmak. (Taberani)

  İmandandır
  Şu üç şey imandandır:
  1- Az olandan da vermek,
  2- Tanıdığı, tanımadığı, her Müslümana selam vermek,
  3- Kendi aleyhine de olsa, âdil davranmak. (Bezzar)

  İmanın tadını duyar
  Şu üç şeyi yapan, imanın tadını alır:
  1- İhlâsla (La ilahe illallah) diyen,
  2- Severek zekâtını veren,
  3- Nefsini tezkiye eden, yani, nerede olursa olsun, Allah’ın kendisi ile beraber olduğunu bilen. (Hâkim)

  Güzel huylar
  Üç
  şey Allah katında güzel huylardandır:
  1- Zulmedeni affetmek,
  2- Vermeyene vermek,
  3- İrtibatını kesenle, iyi ilişkiler kurmak. (Taberani)

  Allah’ın himayesinde
  Şu üç haslete sahip olan, Allahü teâlânın himayesinde olur:
  1- Bir şey verene teşekkür eden,
  2- Güçlü iken affeden,
  3- Öfkesine hâkim olan. (Beyheki)

  Cennete girer
  Şu üç haslet sahibi Cennete girer:
  1- Zayıflara, güçsüzlere merhamet eden,
  2- Ana babaya şefkat gösteren,
  3- Emri altındakilere iyilik eden. (Tirmizi)

  Üç nimet
  Şu üç nimet sahibi, Davud aleyhisselamın ailesine verilen nimetlere kavuşmuş sayılır:
  1- Kızdığına da, sevdiğine de, adaletli davranan,
  2- Fakirken de, zenginken de, iktisatlı davranan,
  3- Gizlide de, açıkta da, Allah’tan korkan. (Hâkim)

  Dünya nimetleri
  Şu üç şey dünya nimetidir:
  1- Uygun bir binek [vasıta],
  2- Saliha eş,
  3- Rahat ev. (İ. Ebi Şeybe)

  Sabır
  Sabır üç çeşittir:
  1- Musibette.
  2- İbadetlerde.
  3- Haramlardan sakınmakta. (Ebu-ş-şeyh)

  Ebdalden sayılır
  Şu üç haslet sahibi ebdal denilen evliyadan sayılır:
  1- Kazaya rıza gösteren,
  2- Haram işlememekte sabreden,
  3- Allah rızası için öfkelenen. (Deylemi)

  Allah’a tazim
  Şu üç şeye ikram eden, Allahü teâlâya tazim etmiş olur:
  1- Müslüman olarak ihtiyarlayana,
  2- Kur’an-ı kerimi ezberleyene,
  3- İlim sahibine ikram edene. (Ramuz)

  Devam eden üç amel

  İnsan ölünce, şu üç şey hariç ameli kesilir:
  1- Sadaka-i cariye,
  2- Faydalı ilim,
  3- Salih evlat. (Buhari)
  Cennet ehli
  Şu üç şeyi Cennet ehli yapar:
  1- İlim öğrenir,
  2- Ölülere acır,
  3- Fakirleri sever. (Deylemi)

  Cimri sayılmaz
  Şu üç şeyi yapan cimri sayılmaz:
  1- Zekâtını veren,
  2- Misafire ikram eden,
  3- Darda kalana yardım eden. (Taberani)

  Himayeye girenler
  Şu üç kişi kıyamette Allah’ın himayesine girer:
  1- Allah yolunda kınanmaktan korkmayan,
  2- Helal olmayana el uzatmayan,
  3- Harama bakmayan. (İsfehani)

  Kâmil iman
  Şu üç haslet sahibinin imanı kâmildir:
  1- Allah yolunda kınanmaktan korkmayan,
  2- İbadetine riya karıştırmayan,
  3- İki işten, ahiret için olanı, dünya için olana tercih eden. (Deylemi)

  Cennete girer
  Şu üç sözü, ihlâsla söyleyen Cennete girer:
  1- Rabbimin Allahü teâlâ olduğuna razıyım.
  2- Dinimin Müslümanlık olduğuna razıyım.
  3- Peygamberimin Muhammed aleyhisselam olduğuna razıyım. (İ. Ahmed)

  Ateş görmeyen gözler

  Şu üç göz,Kıyamette Cehennem ateşini görmez:
  1- Allah korkusundan ağlayan göz,
  2- Allah yolunda nöbette gözcülük eden göz,
  3- Haramlara bakmaktan sakınan göz. (Taberani)

  Sevabı en çok olan amel
  Sevabı en çok olan üç amel şunlardır:
  1- Her durumda Allah’ı zikretmek,
  2- Herkese karşı insaflı davranmak,
  3- Din kardeşinin maddi sıkıntısını gidermek. (İ. Mübarek)

  Üç hak
  Müslümanın Müslüman üzerindeki üç hakkı şudur:
  1- Hasta ise, ziyaret etmek,
  2- Cenazesine katılmak,
  3- Aksırıp Elhamdülillah derse, Yerhamükellah demek. (Buhari)

  En değerli üç şey
  Öyle bir zaman gelecek ki, şu üç şeyden değerli bir şey olmayacak:
  1- Helal para,
  2- İhlâslı bir din kardeşi,
  3- Sünnete uymak. (Taberani)

  İlim
  İlim üç türlüdür:
  1- Açıklayıcı kitap,
  2- Dine uygun âdet,
  3- Bilmiyorum demek. (Deylemi)

  Göze cila verenler
  Şu üç şeye bakmak göze cila verir:
  1-Yeşilliğe,
  2- Akarsuya,
  3- Güzel yüze. (Berika) [Buradaki güzel yüz, bakması helal olan kimselerin yüzüdür. Yabancı kadınlara, kızlara bakmak, gözü zayıflatır ve kalbi karartır.]

  Bedeni besler
  Şu üç şey, bedeni besler:
  1- Güzel koku,
  2- Yumuşak güzel elbise,
  3- Bal yemek. (S. Ebediyye)

  Kıymetli müminler
  Kıymetli müminler üç sınıftır:
  1- Allah’a ve Resulullaha inanıp, mal ve canı ile Allah yolunda mücahede edenler,
  2- Kendisinden, insanların, malı ve canı hususunda emin olunan kimseler,
  3- Nefsinin tamah ettiği şeyi, Allah için terk edenler. (İ.Ahmed)

  Şefaat edenler
  Şu üç sınıf şefaat eder:
  1- Enbiya [nebiler],
  2- Ulema [âlimler],
  3- Şüheda [şehitler]. (İbni Mace)

  Allah’ın himayesinde
  Şu üç kişi Allah’ın himayesindedir:
  1- Camiye gitmek için yola çıkan,
  2- Allah yolunda savaşa çıkan,
  3- Hac için yola çıkan. (Ebu Nuaym)

  Yüz çevir!
  Şu üç kimseden yüz çevirmek gerekir:
  1- Açıktan günah işleyenden,
  2- Zalim idareciden,
  3- Bid’at ehlinden. (İ. Ebiddünya)

  Cehennem yakmaz
  Şu üç kişiyi Cehennem ateşi yakmaz:
  1- Kocasına itaat eden kadın,
  2- Ana babasını itaat eden evlat,
  3- Kocasını kıskanıp sabreden kadın. (Ebu-ş-şeyh)

  Ancak münafık küçümser

  Şu üç kimseninhakkını ancak münafık olan küçümser:
  1- Saçını Müslüman olarak ağartanı,
  2- İlim sahibi olanı,
  3- Adil idareciyi. (Taberani)

  Üç kişiye yer verilir:
  Şu üç kişiye yer verilir:
  1- Yaşından dolayı ihtiyara,
  2- İlminden dolayı âlime,
  3- Sultanlığından dolayı âdil hükümdara. (Deylemi)

  Rahmete kavuşanlar
  Allah rahmeti, şu üç kişiye yağar da yağar:
  1- Namaz için saf tutana,
  2- Gece yarısı namaz kılana,
  3- Yalın kılıç, Allah yolunda savaşana. (İbni Mace)

  Arşın gölgesinde
  Şu üç kimse, Kıyamette, Arşın gölgesinde gölgelenir:
  1- Emin tüccar,
  2- Adil idareci,
  3- Hep namaz vakitlerini gözleyen. (Hakim, Deylemi)

  Melekler istiğfar eder
  Üç
  kişi için melekler istiğfar eder:
  1- İlim öğreten,
  2- İlim öğrenen,
  3- Cömert olan. (Ebu-ş-şeyh)