Tasavvuf ve Eğitim

Eğitim Haberleri bölümünde yer alan bu konu agent force tarafından paylaşıldı.

 1. agent force

  agent force Harbi Aktif Üye

  Tasavvuf ve Eğitim  "Nefsi Tezkiye" bahsiyle ilgisini kurarak okunması tavsiyeye şayandır.

  TASAVVUFUN DÖRT KAPISI vardır (tasavvuf eğitiminin)

  1. Şeriat Kapısı
  2. Tarikat Kapısı
  3. Marifet Kapısı
  4. Hakikat Kapısı

  Hakikate ulaşmak ise, bu kapıların birer birer geçilmesiyle mümkündür.

  Öğrencilerinden biri Mevlana'ya:

  - Bu dört kapı meselesini ben pek anlayamıyorum... deyince

  Mevlana:
  - Şimdi bak, karşı medresede dersini çalışan dört kişi var. Hepsi de rahlelerine eğilmiş okuyorlar. Sen git bunların hepsinin ensesine sırayla birer şamar at. Sonra gel sana anlatayım.


  Öğrenci gitmiş birincinin ensesine tokadını atmış.
  Tokadı yiyen "talebe" derhal ayağa kalkmış ve daha güçlü bir tokatla
  Mevlâna'nın öğrencisini yere yıkmış.


  Öğrenci dayağı yemiş, geri dönecek ama hocasının verdiği görevi var. Yaradana güvenip ikinciye de bir tokat atmış.
  O da derhal ayağa kalkmış elini kaldırmış, tam tokadı atacak, vazgeçip yerine oturmuş.


  Öğrenci devam etmiş, üçüncüye de bir tokat atmış. Üçüncü şöyle bir kafasını çevirip baktıktan sonra çalışmasına devam etmiş.

  Dördüncü ise, tokadı yemesine rağmen hiç oralı bile olmadan çalışmasına devam etmiş.


  Öğrenci Mevlana'ya dönmüş, olanları anlatmış.


  Mevlana :

  - İşte sana alman gereken örnekler.... Birinci, henüz şeriat kapısını geçememişti. Şeriatta kısasa kısas olduğu için, tokadı yiyince kalktı, aynısını sana iade etti.

  İkinci, ise tarikat kapısındaydı. Tokadı yiyince o da kalktı, tam tokadı iade edecekti ki, tarikat öğretisinde verdiği söz aklına geldi.
  "Sana kötülük yapana bile iyilik yap". Onun için döndü, oturdu.

  Üçüncü, marifet kapısına kadar gelmişti. İyinin ve kötünün bir tek yaratandan geldiğini bilir ve inanır. Yaradan bu kötülüğe hangi iblisi alet etti diye merakından şöyle bir dönüp baktı.


  - Dördüncü, hakikat kapısını da geçmiştir. İyinin ve kötünün tek sahibi olduğunu ve aynı olduğunu bilir. Onun için dönüp bakmadı bile....


  Aşağıdaki metni bir Alevi sitesinden almışım, kaynak belirtecek durumda değilim.
  4 Kapı 40 Makam Nedir ?
  Yolumuzun erkanı 4 Kapı 40 Makamdır. Bu 4 Kapı ve 40 Makam şöyledir.
  4 Kapı;
  • Şeriat Kapısı
  • Tarikat Kapısı
  • Marifet Kapısı
  • Sırr-ı Hakikat Kapısı
  1-Şeriat Kapısının Makamları;
   • İman getirmek
   • İlim öğrenmek
   • Namaz, oruç, zekat ve hac ve gaza eylemektir ve cenabetten arınmaktır.
   • Helal istemek, kazanmak, faizi haram saymaktır.
   • Nikah Kıymak
   • Hayz ve Nifazın Nikahı haram eylemesi
   • Arı giymek, arı yemek
   • Sünnet-i Cemaat
   • Şefkat
   • Emri marut, yaramaz işlerden kaçınmak.
  2- Tarikat Kapısı:Eğitim ve öğretim müessesesidir
   • El alıp tövbe kılmak
   • Mürid olmak
   • Saçın gidermek ve libasını giymek (gösterişsiz kılık kıyafette bulunmak.)
   • İnsanın nefsi ile mücadele etmesi
   • Hizmet etmek
   • Korku (hata yapmaktan, gönül kırmaktan, kötülük yapmaktan kork)
   • Umut tutmak
   • Hırka, (sadelik),
   • Zembil(Hakkın yolunda giden, ulu tanrının dostluğunu arayan , kendisine tanrı sevgisinin ateşiyle yol gösterecek aydınlatıcı aramak için durmadan gezip dolaşmayı),
   • Makas (dünya ile ilgili her türlü ihtirasın tehlikeli olabilecek her türlü düşüncenin zihinlerden sökülüp atılması),
   • Seccade (Tanrının karşısında insan oğlunun ne kadar aciz olduğunu kavrayarak kibir hırs kendini beğenmişlik gibi duygulardan uzak durmak),
   • İbret ,
   • Hidayettir.
   • Sahib-i makam sahib-i cemiyet, (Çevresinde kendisine ve bilgisine güvenen bir topluluk oluşturabilecek bir kişi sahib-i cemiyet olacak)
   • Aşk ve Şevk ( Bu makama gelmiş Hak , bu kapıda aldığı gereli bilgi birikimi ile, belli bir olgunluk düzeyine ulaştıktan sonra ve sağlam ahlak değerlerine sahip olduktan sonra yoluna yine devam ederek o kutsal amacına ulaşmak ister bunun özlemini duyar. Böyle özlemi duyan Tarikat kapısından Marifet Kapısına gelmiştir.
  3- Marifet Kapısı
  Bu kapıda Yolun Talibi daha derin araştırmalar ve incelemeler yaparak doğruları ve Hakkı daha derinden keşfedecektir.
   • Edep (Yolumuzun ahlak kurallarına aykırı hiçbir davranışta bulunmamaktır.)
   • Korku ( İnsanları çirkin ve zararlı düşüncelerden koruyacak bir güç kaynağıdır.)
   • Perhis/ Yetinmek ( Her türlü aşırı istek ve yönelişlerden ve her türlü aşırı düşünce ve duygulardan perhizkarlık yapması)
   • Sabır / Kanaat (İnsan ancak sabır ile karşılaştığı zorlukların üstesinden gelir.)
   • Utanmak (Utanma duygusunu hissetmek ve taşımak olgunlaşmanın bir çok başka önemli ve değerli ögesini oluşturur.)
   • Cömertlik ( Bir insan , bir arif kişiye gerçek bir tanrı dostuna cömertlik yakışır.)
   • İlim ( İnsan ancak ilim ile yolunda sağlıklı yürüyebilecektir.)
   • Miskinlik (Gösterişsiz yaşamak)
   • Marifet ( Kaynağını bilimden ve ulu Allaha karşı duyulan sonsuz bir sevgi , bir doyumsuz aşk ve bitmez bir özlemden alan hem bilim hem de sezgi ve içe doğma yoluyla yüce tanrının zatı ve kainatın oluşumuyla ilgili tüm sırları sakladığı tüm gerçekleri bilme alma halidir.)
   • Kendini bilmek (Kendini bilen kişi Hakkı da görmüş olur. Ve insanı-ı Kamil olmak yolunda büyük bir adım daha atılmış olur.)
  4- Hakikat Kapısı
  İnsan bu kapıdan geçtikten sonra Tanrı dostluğuna kavuşmak o sonsuz deryaya ulaşarak , orada eriyerek yok olan bir damla haline dönüşmenin hazzını tadar. Bundan sonra dönüp insanlığa hizmete gitme kapısıdır.
   • Toprak olmak ( alçak gönüllü olmak)
   • 72 Milleti ayıplamamak (Dünya insanlığının hiç birini hor görmemek ve ayıplamamaktır.)
   • Elinden geleni men kılmamak (Kişisel fedakarlıklar yaparak dilek sahibinin derdine derman olmaktır.)
   • Her şeyin kendisinden güven kılması (
   • Tanrıya rıza göstermek
   • Sohbet
   • Seyir (İnsan tasavvuf felsefesine göre 3 önemli yolculuk yapar. 1- Tanrı katında bir aslı ve gerçeği olarak yaratılır ve dünyaya gelir . 2- dünyada insanlar kamil olabilme uğruna verdiği çabalar sonucunda makamına ulaşır. 3- Tanrıya seyirdir.
   • Sırr (Gerçek olan tek varlık Yüce Allah’ın varlığıdır. Dolayısıyla gerçekle ilgili sırlar , Allah’a ait sırlardır.
   • Münacattır. (Tanrıya ulaşma , O’na sığınmadır.)
   • Müşahade (Tanrının cemalini görebilmek o erişilmez zevke erebilmek yeri , mutlak gerçeğe ulaşmaktır.)

   
 2. EMRE

  EMRE seda kolik

  akşam iyice bir inceleyecem..