SSH Komutları

Server Yönetimi bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

Konunun Durumu:
Yeni yanıtlara kapalı.
 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Linux SSH (PUTTY) KOMUTLARI

  • ls Dizinde bulunan herşeyi listeler.
  • ls -a Gizli dosyalar ve dizinlerle beraber listeler.
  • ls -l Bütün dosyaları boyut ve tarihini göstererek listeler.
  • tar -zxpf Uzantısı tar.gz olan sıkıştırılmış dosyaları açar.
  • tar -xpf Uzantısı .tar olan dosyaları açar.
  • gunzip Uzantısı .gz olan dosları açar.
  • cp Dosyayı kopyalar.
  • mv Bir dosyayı başka bir dizine taşımanızı sağlar ya da dosya adını değiştirir.
  • mkdir Yeni bir dizin oluşturmanızı sağlar.
  • rmdir Belirtilen dizini silmenizi sağlar.
  • rm Dosya silmenizi sağlar.
  • rm -rf Dizin silmenizi sağlar.
  • cd Belirtilen dizine geçmenizi sağlar.
  • cd .. Bir üst dizine geçmenizi sağlar.
  • cd ~ En üst dizine çıkmanızı sağlar.
  • pwd O anda bulunduğunuz dizini görüntüler.
  • pico Belirtilen dosyayı text editör ile düzenlemenizi sağlar.
  • ftp Belirtilen siteye FTP bağlantısı sağlar.
  • lynx Belirtilen siteyi görüntüler.
  • df Harddisk istatistiklerini gösterir.
  • quota Disk kullanımınızı gösterir.
  • uname İşletim sisteiminin durumunu gösterir.
  • whoami Kendi bilgilerinizi gösterir.
  • who Sunucuya bağlı olanları gösterir.
  • last Hesabınıza yapılan en son bağlantıyı gösterir.
  • whereis Belirtilen dosyanın nerede olduğunu gösterir.
  • BitchX IRC programını çalıştırır.
  • mail Postalarınızı kontrol eder.
  • ps -x Sizin çalıştırdığınız işlemleri gösterir.
  • ps -a Sunucuda çalıştırılan tüm işlemleri gösterir.
  • ps -ux Çalıştırılan işlemlerin CPU/RAM kullanımıyla gösterir.
  • kill Pid numarası verilen işlemi durdurur.
  • kill -9 Pid numarası verilen eggdrop işlemini durdurur.
  • killall Belirtilen program türündeki tüm işlemleri durdurur.
  • whatis Belirtilen komutun açıklamasını verir.
  • man Komut hakkında yardım görüntüler
  • passwd Shell hesabınıza girerken kullandığınız şifreyi değiştirmenizi sağlar.
  • vhosts ya da vhost Sistemde bulunan vhostları (virtual host) listeler.(BNC için kullanabilirsiniz)
  • ROOTMAKİNADAN İP ÖĞRENME: ip addr
  • ROOTTA HESAP AÇMAK : adduser login & chown mavigok /home/login & passwd pass1 , passwd pass2
  • reboot: Sunucuya restart atar
  • service mysql restart: mysql restart atar
  • service httpd restart: apache ye restart atar
  • service httpd stop : Sitelere ulaşımı kapatır
  • apf -d ipadresi : verilen ipe ban atar
  • service apf restart : apf ye restart atar
  • netstat -n : sunucuya baglanan ipleri gösterir
  • netstat -a sunucuya baglanan reseller ipleri gösterir(Proxy kullanmanız fark etmez her zaman gercek cıkış ipi görünür)
  • pico : ssh üzerinden text editor ile dosya içeriğini görme ve düzenlemeye yarar.
  • top : Sistem cpu kulalnımını gösterir.
  • uptime : Uptime Durumu
  IP TABLES
  ip banlama
  • iptables -A INPUT -s 84.144.14.58 -j DROP
  ip ban kaldırma
  • iptables -X INPUT -s 84.144.14.58 -j DROP
  tüm kuralları yok sayma
  • iptables -F
  Servera dosya çekme

  • wget site.com/dosya.zip
  Zip açma

  • unzip dosya.zip
  tar.gz açma

  • tar -zxvf dosya.tar.gz
  gzip açma

  • gunzip dosya.tar.gz
  Dosya sıkıştırmak

  • tar cvzf dosyam.tar.gz sıkıştırılacak-dosya
  Sql Yükleme

  • mysql -h dbname -u dbuser -p dbpasword < dbname.sql

   
Konunun Durumu:
Yeni yanıtlara kapalı.