Sivil Toplum Örgütleri nelerdir? isimleri ve görevleri

Meslekler bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

 1. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  Sivil toplum örgütlerinin isimleri ve görevleri nelerdir?

  Demokrasisi sağlam olan ülkelerde toplumun yararına çalışan kurumlar sivil toplum kuruluşlarıdır. Bir toplumun olmazsa olmaz sacayaklarından biri olan STK'lar Türkiye'de de faaliyet göstermekte ve bir çok sivil toplum hareketine öncülük etmektedirler. Öncelikle Sivil Toplum nedir ne değildir onu kısaca size anlatıp, ardından ülkemizdeki sivil toplum kuruluşlarının isimlerini ve yaptıkları görevleri kısaca anlatacağız.

  Sivil toplum kuruluşu, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. Sivil toplum örgütleri oda sendika vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır.

  Sivil Toplum Kuruluşlarının Amaçları
  sivil-toplum-orgutleri.jpg
  Sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır.

  Sivil toplum kuruluşları oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır. Sivil Toplum Kuruluşları, herhangi bir devlet organından bağımsız bir şekilde özel kişilerin girişimiyle kanuni olarak kurulmuş her türlü organizasyon için kullanılan genel bir terimdir. STK’ların tamamen veya kısmen devlet organları tarafından desteklendiği durumlarda bile STK bünyesinde herhangi bir devlet yetkilisi bulunmadıkça kurumun STK olma özelliğinin devam ettiği kabul edilir.

  20. yüzyıl boyunca, küreselleşme STK’ların önemini artırmıştır. Çoğu sorunların ülkelerin kendi içinde çözülmesi imkansızdır. Uluslararası antlaşmalar ve Dünya Ticaret Örgütü gibi Uluslararası Örgütler finansal alandaki büyük aktörlerin çıkarlarına odaklı olarak algılanmaktadırlar. Bu alandaki dengesizliği gidermek için STK’lar insani konular, kalkınma yardımları ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında gelişim göstermişlerdir. Buna bir örnek olarak Dünya Ekonomik Forumuna rakip bir toplantı olarak heryıl düzenlenen Dünya Sosyal Forumunun heryıl Ocak ayında Dünya Ekonomik Forumunun düzenlendiği Davos’ta düzenlenmesi belirtilebilir. 5. Dünya Sosyal Forumu Ocak 2005 tarihinde 1.000’den fazla uluslararası STK temsilcisinin katılımı ile toplanmıştır.

  Türkiye'de Faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütleri

  Dernekler

  AIDS Savaşım Derneği
  AKUT Arama Kurtarma Derneği
  Ankara Aktif Çalışanlar Derneği
  ANASAN Anadolu Şair, Yazar, Ozan ve Bilim Adamları Birliği
  Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)
  Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)
  Demokrat Hukukçular Derneği
  Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
  Diyarbakır GÖÇ-DER
  Farklı Gelişen Bireyler Derneği (FABİDER)
  GAP Kültür Araştırma ve Kalkınma Derneği (GapDer)
  Gaziantep Gençlik Birliği Derneği
  Genç Gönüllüler Derneği
  Genç Yönetişim Derneği
  Gümrük Müfettişleri Derneği
  Habitat İçin Gençlik Derneği
  Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD)
  İktisadî Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD)
  İnsan Hakları Derneği
  İş Hayatı Dayanışma Derneği (İŞHAD)
  İzmir Kültür ve Dayanışma Derneği
  Kadın Sağlığı ve Spor Derneği
  Kimse Yok Mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği
  Linux Kullanıcıları Derneği
  Mahalli İdareler Derneği
  Marmara Çevre Platformu
  Marmara İş Hayatı Dernekleri Federasyonu (MARİFED)
  Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
  Otomotiv Sanayi Derneği (OSD)
  Reklam Yar. Derneği (RYD)
  Reklamcılar Derneği
  Sosyal Etütler Derneği
  Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD)
  Tüm Tüketicileri Koruma Derneği (TTKD)
  Türk Arşivciler Derneği
  Türk Dış Ticaret Derneği
  Türk Farmakoloji Derneği (TFD)
  Türk Hemşireler Derneği (THD)
  Türk Kardiyoloji Derneği
  Türk Psikologlar Derneği
  Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR)
  Türk Radyoloji Derneği
  Türk Serbest Mimarlar Derneği
  Türk Sosyal Bilimler Derneği
  Türk Toraks Derneği
  Türkiye Acil Tıp Derneği
  Türkiye Aile Planlaması Derneği
  Türkiye Bilişim Derneği (TBD)
  Türkiye Diyetisyenler Derneği
  Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği
  Türkiye Kızılay Derneği
  Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği
  Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD)
  Türkiye Psikiyatri Derneği
  Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD)
  Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD)
  Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
  Uluslararası Af Örg. 'Guantonamo'yu Kapat' Kampanyası
  Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)
  Vergi Denetmenleri Derneği
  Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği
  Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD)
  Yeni Sanayici ve İş Adamları Derneği (YENİSİAD)
  Felakette Acil Yardım Derneği (FAYDER)
  Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu (GİKAP)

  Vakıflar

  Ankara Losemili Cocuklar Vakfı (LÖSEV)
  Akademik Dayanışma ve Geliştirme Vakfı (ADAG)
  Başak Kültür ve Sanat Vakfı
  Bediuzzaman Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı
  Beyaz Nokta Gelişim Vakfı
  Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)
  Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)
  Çocuk Vakfı
  Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı
  Geleceğimizin Çocukları Vakfı (GCV)
  ICEP Uluslararası Kültürel Değişim Programları Burs Vakfı
  İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)
  IHH İnsani Yardım Vakfı
  İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı (İLKYAR)
  İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
  Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)
  Kafkas Vakfı
  Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
  Osmanlı Araştırmaları Vakfı
  Reklamcılık Vakfı
  Sağlık Vakfı
  Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (SSYV)
  Sigarayla Savaşanlar Vakfı
  Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)
  Su Vakfı
  Tarih Vakfı
  TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
  Temiz Enerji Vakfı (TEMEV)
  Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
  TSK Mehmetçik Vakfı
  Türkiye İsrafı Önleme Vakfı - TİSVA
  Türkiye İnsan Hakları Vakfı
  Türk Demokrasi Vakfı
  Türk Dış Ticaret Vakfı (TDV)
  Türk Eğitim Vakfı (TEV)
  Türk Kalp Vakfı
  Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı (TKBBV)
  Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
  Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV)
  Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)
  Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)
  Türkiye Can Çocuklar Eğitim Koruma ve Yaşam Vakfı (CANEV)
  Türkiye Diyanet Vakfı
  Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)
  Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)
  Türkiye Gaziler Kültür ve Dayanışma Vakfı
  Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV)
  Türkiye İsrafı Önleme Vakfı - TİSVA
  Türkiye Infertilite Vakfı (TİVAK)
  Türkiye Milli Kültür Vakfı (TMKV)
  Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı (TUTEV)
  Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
  Türkiye Zeka Vakfı (TZV)
  Ulusal Politika Araştırmaları Vakfı (UPAV)
  Umut Vakfı
  Vakıflar Genel Müdürlüğü
  Vehbi Koç Vakfı
  WWF-Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı
  Yeni Asya Vakfı
  Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı

  Sendikalar

  BASS-SEN Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası
  Bağımsız Eğitimciler Sendikası
  BELEDİYE-İŞ Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçiler Sendikası
  BEM-BİR-SEN Belediye ve Mahalli İdare Çalışanları Birliği Sendikası
  BİRLEŞİK METAL-İŞ Birleşik Metal İşçileri Sendikası
  BTS Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası
  BÜRO MEMUR-SEN Büro Memurları Sendikası
  ÇELİK-İŞ Demir, Çelik, Metal ve Metal Mamulleri İşçileri Sendikası
  ÇMİS Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası
  DEMİRYOL-İŞ Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası
  DİSK Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
  EĞİTİM-BİR-SEN Eğitimciler Birliği Sendikası
  EĞİTİM-SEN Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası
  GENEL MADEN-İŞ Genel Maden İşcileri Sendikası
  GENEL-İŞ Türkiye Genel Hizmet İşçileri Sendikaı
  HAK-İŞ Konfederasyonu
  HAVA-İŞ Türkiye Sivil Havacılık Sendikası
  HİZMET-İŞ Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası
  İNTES Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
  KAMU-İŞ Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası
  KAMU-SEN Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu
  KESK Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
  KRİSTAL-İŞ Cam, Çimento, Seramik ve Toprak Sanayi İşçileri Sendikası
  LASTİK-İŞ Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası
  MADEN-İŞ Türkiye Maden İşçileri Sendikası
  MEMUR-SEN Memur Sendikaları Konfederasyonu
  MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası
  OLEYİS Türkiye Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası
  ORMAN-İŞ Türkiye Orman İşçileri Sendikası
  ÖZ İPLİK-İŞ Tüm Dokuma İplik Trikotaj ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası
  PETROL-İŞ Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası
  PÜİS Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası
  SAĞLIK-İŞ Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası
  SES Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
  SOSYAL-İŞ Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası
  TARIM-İŞ Türkiye Orman, Topraksu, Tarım ve Tarım Sanayi İşçileri Sendikası
  TEK GIDA-İŞ Türkiye Tütün Müskirat Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası
  TEKSİF Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası
  TES-İŞ Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası
  TGS Türkiye Gazeteciler Sendikası
  TİSK Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
  TOLEYİS Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası
  TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası
  TÜRK HARB-İŞ Türkiye Harb Sanayi ve Yardımcı İşkolları İşçileri Sendikası
  TÜRK KOOP-İŞ Türkiye Kooperatif ve Büro İşçileri Sendikası
  TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
  TÜRKİYE HABER-İŞ Türkiye Posta, Telgraf, Telefon, Radyo ve Televizyon İşçileri ve Hizmetlileri Sendikası
  TÜTSIS Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası
  YOL-İŞ Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası

  Mesleki Kuruluşlar

  Basın Konseyi
  Çevre Mühendisleri Odası
  Elektrik Mühendisleri Odası
  Fizik Mühendisleri Odası
  Gemi Mühendisleri Odası
  Gıda Mühendisleri Odası
  Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
  İç Mimarlar Odası
  İnşaat Mühendisleri Odası
  Jeofizik Mühendisleri Odası
  Jeoloji Mühendisleri Odası
  Kimya Mühendisleri Odası
  Maden Mühendisleri Odası
  Makina Mühendisleri Odası
  Metalurji Mühendisleri Odası
  Meteoroloji Mühendisleri Odası
  Mimarlar Odası
  Petrol Mühendisleri Odası
  Peyzaj Mimarları Odası
  PTSB Türkiye Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği
  Şehir Plancıları Odası
  Tekstil Mühendisleri Odası
  TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
  TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
  Türk Dişhekimleri Birliği
  Türk Veteriner Hekimleri Birliği
  Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
  Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu
  TürkMMMB Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği
  Türkye Barolar Birliği
  TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği

  Kaynak: Vikipedi
   
  Son düzenleme moderatör tarafından: 6 Şubat 2015

Bu sayfa için etiketler

 1. sivil toplum örgütleri nelerdir