Saltanatın Kaldırılması 1 Kasım 1922

Mustafa Kemal Atatürk bölümünde yer alan bu konu naif tarafından paylaşıldı.

 1. naif

  naif Moderatör

  1 Kasım 1922 Saltanatın Kaldırılması, Saltanatın Kaldırılması nedenleri nelerdir, saltanatın kaldırılması kısaca özet, saltanatın kaldırılması kısa bilgi

  Saltanatın Kaldırılması veya Padişahlığın Kaldırılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Kasım 1922'de kabul ettiği "Osmanlı İmparatorluğunun münkariz olduğuna dair" 308 numaralı kararname ile gerçekleşmiştir. Kararname, ilga hükmünü geriye yürüterek "İstanbul'daki şekl-i hükümetin 16 Mart 1336 [1920]'de tarihe intikal ettiğini" bildirmiştir. Aynı gün alınan bir başka Meclis kararıyla 1 ve 2 Kasım günleri milli bayram ilan edilmiştir

  NEDENLERİ

  1 ) Saltanat sisteminin milli egemenlik anlayışına ters düşmesi .
  2 ) Osmanlı Devleti'nin TBMM Hükümeti yanında Lozan görüşmelerine Davet edilmesi ve durumun Türk Milleti'nin çıkarına ters düşmesi .
  3 ) İstanbul Hükümeti ve padişahının , Kurtuluş Savaşı sırasında ulusal direnişe karşı olması .
  4 ) Bir ülkede iki hükümetin bulunmasının milli menfaatlerle bağdaşmaması .
  5 ) TBMM Hükümetinin padişahın da yanında bulunduğu İtilaf Devletlerine karşı kesin Zafer kazanılması .