Sabah Okunmasi Cok Sevap Bir Dua

İslamiyet bölümünde yer alan bu konu Rebel Angel tarafından paylaşıldı.

  1. Rebel Angel

    Rebel Angel Harbi Kız

    bu dua sabahları okunursa büyük sewap kazandırrır..!!

    Esbahna ve esbaha'l-mülkü lillâhi ve'1-azametü ve'l-kibriyâü ve'1-halku ve'1-emrü ve'1-leylü ve'n-nehâru ve mâ sekene fi himâ li'llâhi teâlâ vahdehu la şerike lehû esbahna âlâ fıtrati'l-İslânıi ve kelimeti'l-ihlâsi ve âlâ dîni nebiyyinâ Muhammedin aleyhi's-salâtü ve's selâm ü ve âlâ milleti ebînâ İbrâhîme aleyhi's-selâmü. Allâhümme'ca'l evvele yevminâ
    haza salâhan ve evsatahu felâhan ve âhirahû necâhan bi-rahmetike yâ Erhame'r-Rahîmîn.