Rüyada Dil Görmek

Rüya Tabirleri bölümünde yer alan bu konu SaMeT46 tarafından paylaşıldı.

 1. SaMeT46

  SaMeT46 Moderatör

  Rüyada Dil Görmek
  Kişinin sözcüsü, vekili ve arabulucusuna, Kötülük odağı kişi yahut kuruluşlara; dilin uzaması hayasız söze, sözle gelecek belalara, Dilini yutmak, olup bitene göz yumarak işinde kalmaya; dilde tüy bitmesi bir şeyi izahta acze düşmeye, şer işlemeye, Dilinn kesilmesi iddianın boşa çıkmasına, iş ve ticarette zarara uğramaya yahut yumuşak huyluluğa, Dili ısırmak bir şeye öfkelenmeye, dilin çatallaşması söz hatası yapmaya, Birkaç dili olduğunu görmek destek ve yardakçısının olmasına, Dil esir olmaya; birinin dilini yalamak yahut öpmek onun görüş ve düşüncelerini benimsemeye, alimin dilini yalamak ilim tahsil etmeye, Güzel dil, düzgün ve etkili konuşmaya, hayırlı elçiye, Dilde görülen her çeşit çirkinlik ve hoş olmayan durum pişmanlık ve zarara, Hayvan dili, aklı ve sağduyusu olmayan kimseye delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Dilbilgisi, Dilsiz, Sürçmek.)

  Rüyada görülen dil,sahibinin tercümanı ve işterini yürütendir.Dil hata yapılan bir yerdir. Bundan dolayı rüyada dilini hareket ettirdiğini gören kimse, bir hata yapar. Eğer dilinde olan uzunluktan veya genişlikten yahut delil getirdiği zaman genişleme gibi bir durum görse, o kimsenin kuvvetli ve kudretli oluşuna ve düşmanlıgında galip gelmesine işarettir.Kavga ve münakaşa yaparken dilinin uzun olduğunu görse, o kimsenini hayasızca sizi söylediğine işarettir.Bazen rüyada dil uzunluğu, sahibinin edebiyatta emsallerine üstün geldiğine işarettir.iki dili olduğunu gören gören kimse, kendisinde bulunan ilim, sıhhat ve delilleri artar, düşmanıng yener.Bir kimsenin rüyada dilinin tutulması ve onun için söz söylemek mümkün olmaması, o kimsenin başta kalmasına işarettir.Rüyada bir kimsenin dilinde siyah kıl bitmesi, hemen çıkacak bir kötülüğe,beyaz kıl bitmesi de sonradan çıkacak kötülüğe işaret eder.Dil; güzellik, delil, gidişat ve işarettir.Kişinin dili, kalemi yerindedir. Diiinin göğe yükselecek derecede uzaması,zulmünden dolayı azledilmesine işarettir.Dil, süt emen çocuk ve hilekar bir kimseyle tabir edilir, kendi dilini kaybettiğini gören kimsenin, memedeki çocuğu ölür.Mahkemesi olan bir kimse rüyada dilinin kesildiğini görse, o kimsenin delili boşa çıkar ve kendisi de zor durumda kalır.Bazı tabirciler rüyada dilinin kesildiğini gören kimse, halim ve selim olur,dediler.Bir kimse hanımının dilinin kesilmiş oldugunu görse, hanımının iffetli ve örtünmüş bir kadın olduguna işarettir. Bir kimsenin rüyada hanımının onun dilini kestiğini görmesi, hanımının ona şaka yapmasına işarettir.Rüyada bir fakirin dilinin kestiğini gören kimse, akılsız bir adam bir şey verir ve onun konuşmasını meneder. Fakir bir kimse rüyada diğer bir fakir adamın dilini kestigini görse, o kimse o adama kahreder.Rüyada dilinin çenesine yapıştığını gören kimse, borcu veya emniyet edilip kendisine bırakılan bir mücevheri inkar eder. Bir kimse rüyada dilinde kıl bitmiş oldugunu görse, bu rüya, bazen de o kimsenin söyleyeceği şiire işarettir.Halktan olan bir kimse rüyada dilini yediğini görse, o kimse söyleyeceği birsözden dolayı pişman olur. Eğer o kimse memur ise. dili ve iyi konuşması sayesinde insanların mallarını yer. Rüyada dilini yiyen kimse çok sessiz, sinirine hakim ve idareci bir kimse olur, dediler.Rüyada memurun dilinin kesilmesi, vazifesinden alınmasına işarettir.Rüyada bir şairin dilinin kesilmesi, onu kesen kimse tarafından o şaire gelecek bir mala işaret eder.Rüyada dilinin siyah oldugunu gören kimse, diliyle kendi milletine galip gelir. Eğer bu rüyanın sahibi rezil insanlardan ise, onun yalancı olduguna işarettir.Korku halinde olan bir kimse rüyada dil görse,perişan olur. Ve onun yaptığı işi koruculuk yapan kimseye gizli kalmaz.Rüyada dilini ısırdığını gören kimse, siniri engellemeye çalışır. Bazen bu rüya yemeğe fazla düşkün olmasına işarettir. Dilinin iki parça olduğunu gören kimse, yalancı olur.Bir kimse kendisinin birçok dili oldugunu ve kendisi de şerefli bir adam olmasa o kimsenin evladı ölür.Bir kimse rüyada insanlar onun dilini yaladıklarını veya emdiklerini görse,onlar onun ilminden istifade etmeyi arzu ederler.Dil, ailesinin işlerini görmek için tutulan hizmetçiye, işçiye, eve, dadıya, pis bir düşmana, meyvesiolan ağaca, hamile kalmayan hanıma, ondan zuhur edecek bir söze, rızka,yollar üzerindeki süprüntüye, eserleri aramaya ya da gizli şeyleri yerlerinden çıkaran kimseye işarettir. Yahut dil, suçla itham edilen canilere, teftişe memur olan gardiyana yahut hapishanenin hizmetçilerine işarettir.Bazen de hayvanın dili, hayvanın ölümüne veya hayatına işarettir.Alim bir kimse rüyada dilinin kesildiğini görse, o alim mücadele ve tartışmada mağlup olur. Bazen o alimin hizmetçisi yahut talebesi ya da çocuğu ölür.Zanaatkar bir kimse rüyada dilinin kesilmiş olduğunu görse, o kimse işçi ve hizmetçisini veya ortağını kaybeder.Bazen o kimse evini satar.Bazen rüyada dilinin kaybolmasa kendisine çoluk çocuğuna, akrabalarına yahut komşularına gelecek bir musibettten dolayı düşmanının adı geçen kimselerden iyiliğim kesmesine işarettir.Bazen de rüyada bir kimsenin dilini kaybetmesi ve kesmesi hanımım boşarnasına veya bulunduğu yerden haber alamamasına veya o yerden rızkının kesilmesine işarete eder.Bir kimsenin rüyada kesilmiş bir dil gormesi, yaralıların öiümüne yahut bir kimsenin izine düşüp arkası sıra gidene veya gizli şeyleri meydana çıkaran adama işarettir.Bir kimsenin rüyada çokça dili bulundugunu gormesi,o kimsenin malca, ailece veya ilimce ziyadeliğine işarettir. Bazen de bu rüyanın sahibi muhtelif lisanları konuşur.Bir kimsenin rüyada kendi diliyle beraber diğer bir dilin de bulundugunu gormesi,o kimsenin koğucu olduğuna işarettir.Allah-u Teala hakkında bilgiye mazhar olan kimsenin rüyada diiini kesmesi.sessiz kalmaya devam etmesinin Allah (C.C-)a karşı şükrünü yerine getireceğine işarettir.Bir kimsenin rüyada kendi diline baktığını gormesi, o kimsenin lisanını korumaya dikkat ve riayet etmesine işarettir.
   
  Son düzenleme moderatör tarafından: 16 Ekim 2009