* Peygamberimizin Ismini Kim Koymuştur *

İslamiyet bölümünde yer alan bu konu BERKİTO tarafından paylaşıldı.

 1. BERKİTO

  BERKİTO Üye

  Efendimize dedesi ismini koymuştur.Efendimize ne ad koyduğunu dedesinden sordular.Şu cevabı verdi:
  - Muhammed.
  - Neden atalarından birinin ismini takmadın da bu ismi verdin? dediler.Cevabı şu oldu:
  - Allahın ve insanların onu övmelerini istediğim için.
  Gerçekten, Kâinatın Efendisi Peygamberimiz Allahın, insanların ve meleklerin senâsına eşsiz bir surette mazhar olmuş dünya üzerinde tek şahsiyettir. Çünkü, o bu övgüye, bu alâka ve sevgiye ve bu hürmete lâyıktı.Bu medhi, bu muhabbeti eşsiz îmânı, ihlâs ve samimiyeti ve en güzel, en üstün ahlâkıyla hak etmişti.Bunun içindir ki, onun medih makamına erişecek hiçbir fanî olmamış ve olamaz.