Onda dokuzu

İslamiyet bölümünde yer alan bu konu pamuk prenses tarafından paylaşıldı.

 1. pamuk prenses

  pamuk prenses Harbi Prenses

  Din kitaplarında, (şu on kısımdır, dokuzu şundadır) gibi ifadeler geçiyor. Onda dokuzu ne demektir?
  Bir şeyin önemini yani fayda ve zararını, iyilik ve kötülüğünü belirtmek için, bir şey on parçaya ayrılırsa dokuzu şöyledir denir. O dokuz şey veya o dokuzun bulunduğu kimse, büyük nimette veya büyük tehlikede, buna çok dikkat etmeli demektir.

  Bu konudaki hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir:

  (Hikmet [faydalı şeyler], on kısımdır; dokuzu, uzlet, biri az konuşmaktır) [Beyheki]

  (Hayâ on kısımdır, dokuzu kadınlarda, biri erkeklerdedir.) [Deylemi]

  (Hikmet, on kısımdır, dokuzu Ali’de, biri diğerlerindedir.) [Ebu Nuaym]

  (İbadet on kısımdır; dokuzu helal kazanmak, biri diğer ibadetlerdir.) [Beyheki]

  (Rızık on kısımdır, dokuzu ticarette, biri de hayvancılıktadır.) [İbni Sa’d]

  Hikmet ehli de buyuruyor ki:

  Haset on kısımdır, dokuzu din adamlarındadır.

  Dünya sıkıntıları on çeşittir, dokuzu salihlerdedir.

  Zillet on kısımdır, dokuzu Yahudilerdedir.

  Şehvet on kısımdır; dokuzu kadında, biri erkektedir. (Tefsir-i kebir)