On maddeli hadis-i şerifler

İslamiyet bölümünde yer alan bu konu pamuk prenses tarafından paylaşıldı.

 1. pamuk prenses

  pamuk prenses Harbi Prenses

  Noksan olan zarardadır
  İslamiyet on kısımdır, biri noksan olan, zarardadır:
  1- Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resulullah demek,
  2- Namaz kılmak,
  3- Zekât vermek,
  4- Oruç tutmak,
  5- Haccetmek,
  6- Cihad etmek,
  7- Emr-i maruf,
  8- Nehy-i anil münker,
  9- Cemaatten ayrılmamak,
  10- Taat. (Taberani)

  On şey sünnettir
  Şu on şey sünnettir:
  1- Bıyığı kısaltmak,
  2- Sakalı uzatmak,
  3- Misvak kullanmak,
  4- Abdestte mazmaza [Ağza su vermek],
  5- Abdestte istinşak [Burna su vermek],
  6- Tırnak kesmek,
  7- Ayak parmaklarını yıkamak,
  8- Koltuk altını temizlemek,
  9- Kasıkları temizlemek,
  10- Su ile istinca. (Müslim)

  Misvak kullanmak
  Misvakta on haslet vardır:
  1- Ağız kokusunu giderir,
  2- Diş etlerini kuvvetlendirir, çürümeyi de önler
  3- Balgamı keser, safrayı temizler
  4- Mideye sıhhat verir,
  5- Göze cila verir,
  6- Allahü teâlâyı razı eder,
  7- Şeytanı gazaba getirir,
  8- Hafaza meleklerini sevindirir,
  9- Sevabı artırır,
  10- Sünnete uymuş olur. (Ebu Nuaym)

  Cennetlik on kişi
  On
  kişi cennettedir:
  1- Ebu Bekr,
  2- Ömer,
  3- Osman,
  4- Ali,
  5- Talha,
  6- Zübeyr,
  7- Abdurrahman bin Avf,
  8- Sad bin Ebi Vakkas,
  9- Ebu Ubeyde bin Cerrah
  10- Said bin Zeyd (Tirmizi, İbni Mace)

  Yasin-i şerifteki on bereket
  Yasin-i şerif okuyun. Onda, on bereket vardır:
  1- Aç okursa, doyar.
  2- Çıplak, okursa, giyinir.
  3- Bekâr okursa, evlenir.
  4- Korkan okursa, emin olur.
  5- Mahzun okursa, ferahlar.
  6- Misafir okursa, seferde yardım görür.
  7- Kayıp olan bulunur.
  8- Hasta okursa, şifa bulur.
  9- Ölü için okunursa, azabı hafifler,
  10- Susayan okursa, suya kavuşur.(Deylemi)

  Âyetlerin tasnifi
  Kur’an-ı kerimdeki âyetler on kısımdır:
  1- İkaz edici,
  2- Müjdeleyici,
  3- Nâsih [Hükümsüz bırakan âyetler],
  4- Mensuh [Hükmü kalkan âyetler],
  5- Nasihat [Öğüt verenler],
  6- Temsil [Örnekli olanlar],
  7- Muhkem [Hükmü kesin olanlar],
  8- Müteşabih [Tevili gerektirenler],
  9- Helâli bildirenler,
  10- Haramı bildirenler. (Ebu Nasr)

  Kâfirlere benzemek
  Şu on şeyi yapan, kâfirlere benzemiş olur:
  1- Müslümanların ortak malını zimmetine geçiren,
  2- Büyücü,
  3- Deyyus,
  4 - Hanımına arkadan yaklaşan.
  5 - İçki içen,
  6 - Zekâtını vermeyen,
  7 - Hacca gitmeden ölen,
  8 - Fitne çıkaran,
  9 - Müslümanlarla savaşan düşmana, silah satan,
  10- Mahrem akrabası ile evlenen. (İ.Asakir)

  Kavun ve karpuzda özellikler
  Kavun ve karpuzda şu on özellik var:
  1- Yemek,
  2- İçmek,
  3- Koku,
  4- Meyve,
  5- Çöven, [kir temizleyen bir bitki]
  6- Mesaneyi temizler,
  7- Mideyi temizler,
  8- İç hastalıklarına iyi gelir,
  9- Cinsi kudreti artırır,
  10- Cildi temizler. (Deylemi)

  On büyük alamet
  On
  alâmet çıkmadan kıyamet kopmaz:
  1- Deccal,
  2- İsa'nın inmesi,
  3- Güneşin batıdan doğması,
  4- Dabbet-ül-arz,
  5- Yecüc ve Mecüc,
  6- Duman,
  7- Doğuda, batıda ve Arabistan’da yere batışlar,
  8-Yemenden bir ateşin çıkmsı, (Müslim)
  9- Kâbe'nin yıkılması, (Buhari)
  10-
  Mehdi'nin gelmesi. (Tirmizi, İbni Mace, İ. Ahmed)

  Lanetlenen on kişi
  Şarap ile ilgili şu on kişi lanetlenmiştir:
  1- Şarap için üzüm sıkan,
  2- Sıktıran,
  3- İçen,
  4- Taşıyan,
  5- Kendisine taşınan,
  6- Dağıtan,
  7- Satan,
  8- Parasını yiyen,
  9- Satın alan,
  10- Kendisi için satın alınan. (Tirmizi)