Müslüman Bilim Adamları ve Buluşları

İslamiyet bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Müslüman Bilim Adamları ve Buluşları, Müslüman Bilim Adamlarının isimleri listesi

  Akşemseddin: Pasteur'dan sene önce mikrobu bulmuştur
  Ali Kuşçu: Büyük astronomi bilgini. İlk defa ayın şekillerini anlatan kitabı yazmıştır.
  Ebul-Vefa: Trigonometri'de tanjant,cotanjant,sekant,kosek ant'ı bulan büyük alimdir
  Biruni: İlk defa dünyanın döndüğünü ispat etmiştir.
  Ebu Kamil Şü'ca: Avrupaya matematiği öğretmiştir.
  Ebu Ma'şer: Med-Cezir (Gel-Git) olayını ilk o bulmuştur.
  Battani: Dünyanın en büyük kaşifidir. Trigonometrinin kaşifidir
  Cabir Bin Hayyan: Atom bombası fikrinin babası ve kimya biliminin atası büyük alim
  Cezeri: asır önce otomatik sistemin kurucusu ve bilgisayarın babasıdır
  Demiri: Avrupalılardan sene önce zooloji ansiklopedisini yazmıştır.
  Farabi: Ses olayını ilk defa fiziki yönden açıklamıştır.Sesin fiziki izahını ilk defa o yapmıştır
  Gıyasüddin Cemşid: Matematikte ondalık kesir sistemini ilk o bulmuştur.
  İbn Cessar: Cüzzamın sebebini ve tedavisini sene önce açıklamıştır
  İbn Hatip: Vebanın bulaşıcı bir hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklamıştır
  İbn Firnas: Wright kardeşlerden bin sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştirdi.
  İbn Karaka: sene önce harika bir torna tezgahı yapmıştır
  İbni türk: Cebirin temelini atan bilginlerdendir
  İdrisi: Yedi asır önce bugünkü ne çok benzeyen dünya haritası çizmiştir
  İbni Sina: Eserleri Avrupa üniversitesinde sene ders kitabı olarak okutmuştur. Tıbbın babasıdır. AVRUPA ya göre adı AVICENNA'dır.
  Kadızade Rumi: yaşadığı asrın en büyük matematik ve astronomi bilginidir. Fizik kurallarını astronomiye uyarlamıştır
  Kambur Vesim: verem mikrobunu R.Koch'tan sene önce keşfetmiştir
  İbnünnefis: avrupalılardan üç asır önce küçük kan dolaşımını keşfetmiştir
  Piri Reis: sene önce bugünküne en yakın dünya haritasını çizmiştir.
  Ömer hayyam: Cebiri oluşturandır. İlk defa o bulmuştur
  İlk kağıt fabrikasını kuran alim İbni Fazıl
  İlk kağıt fabrikasını kuran alim İbni Fazıl
  Kızamık ve çiçek hastalığını keşfeden; alim Razi
  Mikrobu ilk tanımlayan alim Akşemseddin
  Cüzzamı bulan alim ... İbni Cessar
  Vebanın bulaşıcı olduğunu bulan alim İbni Hatip
  Verem mikrobunu bulan alim Kambur Vesîm
  Retina tabakasını bulan alim İbni - Rüşd
  İlk göz ameliyatını yapan alim Ammar
  İlk kanser ameliyatını yapan alim Ali bin Abbas
  Küçük kan dolaşımını bulan alim İbnünnefis
  İlk Tabipler odası başkanı Ali bin Rıdvan
  Sıfırı ilk kullanan alim Harizmi
  Trigonometriyi ilk bulan alim Battani
  Tanjant, kotanjant ve kosekantı ilk kullanan alim Ebul Vefa
  Trigonometri kitabını yazan alim Nasiruddin Tusi
  İlk trigonometrik dönüşüm formülünü bulan alim İbni Yunus
  Binom formülünü ilk bulan alim Ömer Hayyam
  İlk difransiyel kitabını yazan alim. Sabit bin Kurra
  Ondalık kesiri ilk bulan alim Gıyaseddin Cemşid
  İlk usturlabı yapan alim Zerkali
  Dünyanın döndüğünü keşfeden ilk alim Biruni
  Dünyanın çevresini ilk ölçen alim Musa kardeşler
  Güneşin yüzündeki lekeleri ilk bulan alim Fergani
  Yıldızların yer ve açıklıklarını ölçen ve ilk cetveli geliştiren alim Cabir bin Eflah
  İlk otomatik kontrol sistemleri tasarlayan alim Ahmet bin Musa
  Sibernetiği ilk kuran alim. İsmail-El Gezeri
  İlk optik temellerini koyan alim İbni Heysem
  Sesin fiziki açıklamasını ilk yapan alim Farabi
  İlk torna tezgahını yapan alim İbni Karara
  Kanatlarla uçan ilk alim Hazerfen Ahmed Çelebi
  İlk uçağı yapan alim Ebu Firnas
  Yer çekimini ilk bulan alim Razi
  Sarkaçlı saati ilk yapan alim İbni Yunus
  Maddelerin özgül ağırlığını ilk hesaplayan alim Hazini
  Atomun parçalanabileceğim ilk bulan alim Cabir bin Hayyan
  Gök kuşağını ilk açıklayan alim Kutbettin Şirazi
  İlk kimya laboratuarını kuran alim. Cabir
  Saf alkolü ilk elde eden alim Razi
  Fosforu ilk bulan alim Beşir
  Havan topunu ilk bulan alim Fatih Sultan Mehmed
  İlk kıta seyahatnamesini yazan alim İbni Battuta
  İlk dünya haritasını çizen alim Mürsiyeli İbrahim
  İlk ecza kitabını yazan alim İbni Baytar