mısra

Edebiyat & Türkçe bölümünde yer alan bu konu SaMeT46 tarafından paylaşıldı.

  1. SaMeT46

    SaMeT46 Moderatör

    MISRA, (dize de denir), şiiri oluşturan satırlardan her biri. Aruz ya da heceyle yazılmış şiirlerde belli bir vezin kalıbına uygun olarak söylenen tek satır, mısra olarak tanımlanır. Dîvan edebiyatı nazım birimi beyit olduğu için mısra, tek başına değil, ikili olarak düşünülür. Eski şiirde dizenin oluşumu vezinle sağlanırken, günümüzde bu yapıyı şairin sanat anlayışı belirler.