Kültür ve Sanat nedir

Kültür bölümünde yer alan bu konu Sehbal tarafından paylaşıldı.

 1. Sehbal

  Sehbal Üye

  Kültür Nedir, Sanat Nedir, Sanatçı kime denir

  SANAT
  Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgudur. Geçirilen evrimler, yaşama bakış, alt yapı, her dönemde sanata bakışı da değiştirmiştirç

  Ancak değişmeyen bir şey varsa o da sanatın ağırlığı ve kolay olmadığıdır. Popüler kültür ve popüler sanat adında günümüzde çok basit, geçici şeyler sanat olark verilmekte. Kültür eksikliği nedeniyle ve basit yaşam tarzları ile bu kolayca alınmaktadır

  Oysa sanat sezgi ve anlatımın birliğidir. Amaçsızdır sanat.. Tek amaç adı üstünde SANAT’tır, basitlik değil, popülerlik hiç değil.

  Sanat toplumların gelişiminde de önemli rol oynar. Bir toplumun dinlediği müzikle toplumsal alanda ne kadar gelişmiş olduğunu görebilir, anlayabiliriz.

  Buna bir örnek ATATÜRK’ün şu sözlerinden çok iyi anlaşılmaktadır.

  “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

  “Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.”

  KÜLTÜR
  İnsanoğlunun biyolojik olarak değil de sosyal olarak kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve maddi olmayan ürünler bütünü diyebiliriz

  Toplumumuzda insanlar arasında kültür kelimesi anlam itibariyle okuduğu okul ile özdeş kullanılmaktadır. Oysa okul başka kültür çok başka bir olgudur. Arasındaki farkı görebilmek önemlidir. Bir insanın iyi eğitim görmesi o kişiyi kültürlü yapmaz. Diploma ile kültür arasında uçurum kadar fark vardır.

  Kültür izafi bir kavramdır. Aynı ailde yaşayan iki kişi bile farklı yaşam tarzları ve yaşamam bakış açısı ile kültürel farklılıklara sahiptir.

  Bunun dışında etnik, dini farklılıklarda da kültür farklıdır. Ama insan olarak kültürlü bir yaşam sürmek , kendini geliştirmek için okumak, analiz etmek ve de yargısız olmak gerekir.