Kpss Anayasa Hakkında Konu

Ansiklopedi bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  TBMM' nin İdareyi Denetleme Yolları

  SORU: Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir. Soru önergesi sadece 1 milletvekili tarafından yazılı olarak verilir.

  MECLİS ARAŞTIRMASI: Belli bir konuda bilgi edinmek için hükümet, siyasi parti grupları veya en az 20 milletvekili tarafından istenir. Sonucunda gensoru önergesi verilir.

  GENEL GÖRÜŞME: Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel Kurulunda görüşülmesidir. Hükümet, siyasi parti grupları veya en az 20 milletvekili tarafından önergeyle istenebilir.

  MECLİS SORUŞTURMASI: Başbakan veya bakanların görevleriyle ilgili Cezai Sorumluluklarının araştırılmasını sağlayan bir denetim aracıdır. TBMM üye tam sayısının en az 110u ile verilebilir. Eski başbakan ve bakanlar hakkında da açılabilir.

  GENSORU: Bakanlar Kurulunun genel siyasetini veya bir bakanın kendi bakanlığında izlediği politika ve etkinlikleri kapsar. Hükümetin veya bir bakanın SİYASAL SORUMLULUĞUNA yol açar. Bakanlar Kurulu veya bir bakanın bakanlığının düşürülmesi için TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun sadece güvensizlik oyları sayılır.

  TBMM üyeleri arasında boşalan koltuk sayısı üye tam sayısının 5ine ulaşması durumunda ara seçim yapılır.

  İki genel seçim arasında boşalan milletvekilleri için yapılan seçime ara seçim denir.

  Yasama ve Yürütme kuvvetlerinin yürütme organlarında birleşmesi Meclis Hükümeti sisteminde görülür.

  Şu Kişiler Oy Kullanamaz : Askeri öğrenciler

  Ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler

  Silâhaltında bulunan er ve erbaşlar

  18 yaşından küçük vataşlar

  Türk vataşı olmayanlar

  Kanuna göre kısıtlılar

  Demokratik ülkelerde oy verme gizli oy sayımı açık yapılır.
  Cumhurbaşkanı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinin tamamını kendisi atar.

  Askeri Yargıtay asker kişilerin kanunla gösterilen belli davalarına ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

  Askeri Mahkemelerde verilen karar ve hükümlerin son inceleme mercii Askeri Yargıtaydır.

  Bakanlar Kurulunun yapacağı işleri gösteren hükümet programı Bakanlar Kurulunun kuruluşundan en geç 1 hafta içinde Başbakan veya bir bakan tarafından TBMMde okunur ve güvenoyuna sunulur.

  Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması ve milletvekilliğinin düşürülmesi kararlarına karşı TBMM üyeleri Anayasa Mahkemesine Başvurabilir.

  Milletvekilinin kesin hüküm giymesi durumunda milletvekilliği TBMM Genel Kurulunun kararına gerek kalmadan bu durumun TBMM Genel Kuruluna bildirilmesi üzerine kendiliğinden düşer.

  OLAĞAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME:

  Bakanlar Kurulu çıkarır.

  TBMMnin yetki vermesi gerekir.

  Anayasa yargısına tabidir.

  Yetki Kanununda çıkarılacak kararnamenin amacı, kapsamı, ilkeleri, kullanım süresi gösterilir.

  OLAĞANÜSTÜ KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME:

  Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Bakanlar Kurulunca çıkarılır.

  Yetki kanuna gerek yoktur.

  Yargıya tabi değildir.

  Bakanlar Kuruluna KHK(Kanun Hükmünde Kararname) çıkarma yetkisi ilk kez 1961 anayasasıyla düzenlenmiştir.

  HSYK Türk anayasa tarihinde ilk kez Yüksek Hâkimler Kurulu adıyla kurulmuştur. Bu kurul ilk kez 1924 Anayasası 1937 yılında yapılan değişiklikle kuruldu.

  Milli Egemenlik ilkesi ilk kez 1921 Anayasasıyla kabul edildi.

  Atatürkün ilkeleri ilk kez 1924 Anayasasında 1937de yapılan değişikliklerle anayasal ilkeler haline getirilmiştir.

  Bölge Teşkilatlanması Bakanlar Kurulu kararı ile gerçekleştirilir.