İktisat Bölümü Hakkında Bilgiler

Meslekler bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

  1. Ömer

    Ömer Yönetici

    İktisat Bölümü Hakkında Bilgiler - İktisat Bölümü Nedir ?

    Bölüm Tanıtımı

    Ekonomi kişilerle ve toplumsal etkinliklerle yakından ilgili bir bilim dalıdır. Yaşayan bir bilim dalı olarak ekonomi, insan yaşamının maddesel yönlerini anlamayı gerektirir. Değişim sürecinde bir toplumun karmaşık ekonomik problemlerin anlaşılması için, bu alanda bir uzmanlık öğrenimi gerekmektedir. Bölümümüzün ana amacı öğrencilerimizi, uluslar ve uluslararası alanlarda karşılaşılan ekonomik sorunları çözebilecek seviyede teori ve bilgiyle donatmaktır. Bu program öğrencilere yaratıcı çözüm becerileri gerektiren, kamu ve özel sektör kurumlarında kariyerlere hazırlamak amacıyla düzenlenmiştir. Ekonomi bölümü dersleri matematik, istatistik, işletme hukuku, bilgisayar ve benzeri alanlardaki derslerle desteklenmektedir. Mezun öğrencilerimiz çok boyutlu ekonomik sorunları çözebilme becerisi kazanır.