İç Anadolu Bölgesinin Ekonomik Hayatı

İç Anadolu Bölgesi bölümünde yer alan bu konu LAL tarafından paylaşıldı.

  1. LAL

    LAL Moderatör

    İç Anadolu Bölgesinin Ekonomisi, İç Anadolu Bölgesinin Ekonomik Özellikleri, İç Anadolunun Ekonomik Yapısı

    İç Anadolu Bölgesindeki Ekonomik Faaliyetler Nelerdir

    İç anadolu Bölgesinin ekonomisi tarıma dayanır. Ekili-dikili arazi bölgenin yaklaşık üçte birini kaplar. Nadasa bırakılan arazi fazladır. Yaz kuraklığı tarımsal faaliyetleri sınırlandırır. Erozyon nedeniyle tarımsal faaliyetler olumsuz etkilenir. Bölgenin iklimi tahıl tarımını yaygınlaştırır. Sulama yapılamayan alanlarda tahıl tarımı ön plandadır. Arpanın %39’u, buğdayın %31’i bu bölgede üretilir.