Hanbeli Mezhebi Hakkında Bilgi

Dini Sorular bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  İslamiyet'teki dört büyük fıkıh mezhebinden birisi. Mezhebe ismini veren Ahmed bin Hanbel 780 yılında Bağdat'ta doğmuştur ve 855'te yine aynı yerde vefat etmiştir. Dedesi Hanbel Horasan bölgesinde bulunan Serahs vilayetinin valisi idi. Babası Muhammed bin Hanbel ise orduda komutanlık görevi üstlenmiş bir askerdi. Hanbel ailesi Ahmed'in doğumuna yakın bir sırada Bağdat'a gelmiş ve orada yerleşmişti. Ahmed bin Hanbel Kuran hafızı olduktan sonra Arapçasını geliştirmiş ve hadis ilimlerini, sahabe ve tabiilere ait rivayetleri ile Hz. Peygamber'in, sahabe ve tabiilerin hayatlarını incelemiştir. Hadis ilmini geliştirmek için Basra, Kufe, Mekke, Medine, Şam, Yemen ve el-Cezire'yi dolaşmış ve İmam Şafii'nin öğrencisi olmuştur. Bu yüzden onu Şafii mezhebinden sayanlar bile olmuştur. Başlıca fıkıh ilmini üstadı İmam Şafii'den öğrenmiştir.

  Mescidde verdiği derslerini izleyenlerin sayısının beş bin kişiye kadar ulaştığı söylenir. Derslerinde en çok üç husus üzerinde dururdu:

  1. Ciddiyet, vakar, tevazu ve ruhi huzur derslere hakim olurdu. Ortamlarda şaka ve alay etmeyi sevmezdi.
  2. Hadisleri rivayet etmesi istendiği zaman anlatırdı. Hadislerin rivayetinde hafızasına değil yazılı metinlere itibar eder ve yanlışlıkla Hz. Peygamber'in söylemediği şeyleri ona isnat etmemek için böyle yapardı. Kendisine fikri sorulmadıkça lafa girmezdi.
  3. Fetvalarının nakledilmesini yasaklamıştı. Yazılması gereken ilmin Kitap ve Sünnet olması gerektiğini söylerdi.
  Ahmed b. Hanbel'in düşünceleri bu yönde olmasına rağmen öğrencileri onun hakkında ciltler dolusu kitaplar yazmışlardır. Dönemin halifesi Memun'un hükmü olan, Kuran'ın sonradan yazılmış olduğu şeklindeki batıl inancı İbn Hanbel kabul etmedi, bunun üzerine yapılan mahkeme sonucu hapse atıldı. Çeşitli zulümler ve işkenceler yapıldı, fakat Ebu Hanbel yine de inancından taviz vermedi.

  İnternet dışı kaynaklara müracat edilerek ve araştırılarak yazılmış bir yazıdır, harbiforum.net kaynak gösterilmeden başka yerlerde kullanılamaz.