Hamidiye Alayları

Osmanlı bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Hamidiye Alayları Hakkında Bilgi
  hamidiye alaylari.jpg
  1891 yılında Sultan İkinci Abdülhamid tarafından kurulan süvari birlikleri. Hamidiye Alayları, Doğu Anadolu, Filistin ve diğer bölgelerin sosyal ve siyasi düzenini oluşturmak amacıyla Sultan İkinci Abdülhamid tarafından oluşturulan bir ordu birimidir. 1877-1878 yılları arasında Doğu Anadolu aşiretleri birbirleriyle kavgaya giriştiler ve mahalli otoriteyi de dinlemez hale geldiler. Bu durumdan faydalanmak isteyen İngiltere, bölgede bir Ermeni Devleti kurulması için Ermenileri tahrik etmeye başladı. İngilizlerin aşiretlere desteğinin sonucunda aşiretler Osmanlı Devleti'ne karşı faaliyetlere başladılar. Bunu anlayan İkinci Abdülhamid Han, aşiretlerin iyiliği için 1890 yılında Hamidiye Alaylarını kurmuştur. Alay, Hristiyan azınlıkların ve Ermenilerin Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmalarına karşı koymak ve Rum-İngiliz emperyalizminin hareketlerini kısıtlamak için kurulmuştur. Hamidiye Alaylarının kurulması ile; süvari birlikler oluşturularak Rus işgaline karşı askeri güç oluşturmak, isyancıları yola getirmek, aşiretleri eğitmek, kavga etmelerini engellemek, askeri disiplin içine alınan aşiretlerden Doğu Anadolu için kolluk kuvveti olarak faydalanmak amaçlanmıştır. Hamidiye Alayları, İran, Rus, Fransız, İngiliz ve Ermeni saldırılarına karşı cesurca savaşmışlardır. 1891 yılında ilk olarak çıkarılan elli üç maddelik nizamnamede Hamidiye Süvari Alaylarının özellikleri şöyle açıklanmıştır;

  Nizamnameye göre bu alayların isimleri Hamidiye Süvari Alayları'dır.

  Bu alaylar, dört bölükten az, altı bölükten fazla olmayacaktır.

  Her bölük; dört takımdan, her takım da 32 neferden eksik, 48 neferden fazla olmayacaktır.

  Her alay en az 512, en fazla 1152 kişiden meydana gelecektir.

  Büyük aşiretlere bir veya birden fazla alay, küçük aşiretlere ise birkaç bölük kurma hakkı verilecektir.

  Her alaydan iki çavuş Orduyu Hümayun Merkezi'ne gönderilip mekteb alayında eğitime tabi tutulacaktır.

  Ayrıca her alaydan bir çocuk seçilerek İstanbul'a gönderilecek, orada süvari mektebinde tahsil gördükten sonra teğmen rütbesiyle memleketine ve alayına dönecektir.

  Bütün Hamidiye Alayları askerlerine bir tarafında Kuran'dan bir ayet, diğer tarafında ise padişah armasıyla işlenmiş kırmızı atlastan sancaklarla, beyaz ipek kumaşa yaldızla yazılmış fermanlar verildi. Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesinden sonra iktidara geçen İttihat ve Terakki partisi, Hamidiye Alaylarının teşkilatını ortadan kaldırdı. Aşiret hafif süvari alayları adıyla yeniden düzenlendi ve sayıları da azaltılarak 24'e indirildi. 1913 yılında alay merkezi Erzurum olan 9. Kolordu'ya bağlandı.

  Bu yazı internet dışı kaynaklardan istifade ederek ve araştırarak yazılmıştır, harbiforum.net kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.