Gözde Kırılma Kusurları, Göz Kırılması

Göz Hastalıkları bölümünde yer alan bu konu FaTiH46 tarafından paylaşıldı.

 1. FaTiH46

  FaTiH46 Üye

  Gözde Kırılma Kusurları Göz Kırılması

  Normal uzunluğa (24 mm) sahip bir göz istirahat halinde iken 6 m'den daha uzaktaki nesnelerin görüntüsünü retinada (fovea) odaklaştırırr ise normal kırma gücü olan göz yani emetrop göz diyoruz. Aksine bir nesnenin görüntüsü retina (fovea) üzerinde odaklaşmaz ise buna da kırılma kusuru olan göz yani ametrop göz demekteyiz. Dolayısı ile göze gelen ışınlar kırıcı ortamlardan (gözyaşı kornea hümör aköz göz merceği ve vitreus) geçtikleri için:

  1. Ortamın yapısı yani kırma indisi
  2. Ortamın eğrilik yarıçapları yani kurvatürleri

  3. Kırılma sonucu odaklaşma uzunluğu (gözün ön - arka uzunluğu) yani gözün aksiyal uzunluğu
  gibi olaylardan etkilenmekte ve bunların normal değerler dışına sapması sonucu ametropiye sebep olmaktadır.

  Tüm bu bağlamlarda göz insanın doğumundan ölümüne kadar değişim içinde olması nedeni ile yaşamın herhangi bir döneminde kırılma kusuru ile karşı karşıya kalmaktadır. Bugünkü anlayışa göre kırılma kusurları (ametropi) değişik toplumlarda ırk genetik geçiş beslenme ve kültür seviyesi gibi etkenlere bağlı olarak çok değişiklik göstermektedir. Çok değişiklikler olmasına karşın toplumun %75'inin emetrop olmasının nedeni emetrop gözün otomatik olarak uyumlu olmasıdır. Yani gözün ön-arka uzunluğu büyük bir gözde kornea eğriliğinin az ve lensin daha yaşlı olması gibi. Dolayısı ile bu gibi kırıcı ortamlar arasındaki ilişkinin bozukluğuna uyum ametropisi kırıcı ortamlara bağlı nedenlerle ortaya çıkanlara yapısal ametropi denir.

  Diğer taraftan gözdeki büyüme santral sinir sistemine benzer ve iki dönemi vardır. Hızlı Dönem ve Yavaş Dönem (Juvenil Faz).

  Gözün ilk yaşta uzunaluğu 16 mm ve göz merceağinin kırma gücü +36 dioptridir. Buna karşın korneanın daha dik olması nedeni ile bebeklerin %85'i kısa gözlü olması nedeni ile hiperaaaaroptur (ametrop). Göz 4 yaaşında 23 mm uzunluğa ulaşamasına karşın göz merceğianin kırıcı gücü daha çabuk azaldığı için 3 ile 6 yaş araasında hipermetropide artış olmaz biraz azalır. 3 ile 14 yaş arasında göz ancak 0.1 mm daha uzayarak 24 mm'ye ulaşır. Bu dönemde +4 kadar olan hipermetropiler püberte ile emetropiye döner. Buna karşın genetik geçişbeslenme ırksal bazı faktörlerin etkisiyle göz uzaamaya devam eder ve 24 mm'yi aşar ise ve kompen-satuvar elemanlar buna u-yum gösteremez ise göz bu dönemden sonra miyopi olarak adlandırılan ametro-pik duruma geçer . Sonuç olarak erişkin bir toplumda hipermetropi %I0-15 miyopi % 15-25 sıklıktadır. Geri kalan çoğunluk ise emetroptur. Prespiyopik kusuru da dikkate alırsak erişkin toplumun %75'inde şöyle veya böyle kırılma kusuru mevcuttur. s