Ekosistemin özellikleri nelerdir

Biyoloji bölümünde yer alan bu konu Sehbal tarafından paylaşıldı.

 1. Sehbal

  Sehbal Üye

  Ekosistem Nedir? Ekosistemin Özellikleri Nelerdir
  ekosistem.jpg
  Canlılarla (hayvanlar,bitkiler,mikroorganizmalar) içinde bulundukları maddi ortamı birleştiren fonksiyonel (işlevsel) bütün

  Yeryüzünde canlı yaratıkların tümü, biyosfer denilen ince bir kabukta yaşar.Biyosferin belirgin özelliği onu oluşturan hayvan ve bitki türlerinin çok çeşitliliği ve yapısındaki düzensizliktir.Bu düzensizlik, canlı yaratıklarla fizik ortam öğelerinin eşitsizlik eşitsiz dağılımında açıkça görülür.

  Ama bu çeşitliliğe karşın, canlıların biyosferdeki yerleşimi bir kargaşa şeklinde değildir.1935 yılında ingiliz botanikçisi Arthur C Tansley’in ekosistem adına verdiği birimler halindedir.Belirli bir ortamda yaşayan canlıların tümüne biyosenoz, bunların barındıkları ortama da biyotop denir.Ekosistem bu ikisinin ilişkisi ortak tanımlanabilir Biyotop + Biyosentez = Ekosistem

  Ekosistemlerin Belirgin Özelikleri
  Bir ekosistem biyosferin, bir bölümü ya da parçasıdır.büyüklüğü ya da genişliği çok değişik olabilir.Bir su birikintisi, bir buğday tarlası birer ekosistemdir.

  Fakat kurumuş bir Ağaç kütüğü gibi son derece belirgin ve dar sınırlı öğeler de birer ekosistem parçası sayılabilir Ama kısıtlı ekosistemelerin genellikle zaman içinde sınırlı bir yaşamı vardır Bu yüzden bunlar birer ekosistem parçası sayılır, sinüzi adıyla anılır.Bunun tam tersine Afrika savanaları ya da Avrupa’nın geniş yapraklı ormanları gibi, kimi ekosistemler çok geniş bölgeleri kaplar İklimin denetimi altında bulunan kutuplardan ekvatora kadar az çok paralel bölgelere yayılan bu öğeler deformasyon (oluşum) veya biyom adıyla anılır.

  Bunlar, bir genel görünümün kendine özgü bir direy (fauna) ve bitey (flora) içeren karakteristik ana öğeleridir.
  Ekosistemlerin sınırlarının belirlenmesi, özellikle hayvan sayısı gözönünde bulundurulacak olursa, hiç de kolay değildir

  Bu konuda birçok örnekleme ve istatistik verilerini değerlendirme yöntemleri bulunmuştur.Bu bakımdan, bellibaşlı hayvan türlerinin bolluğunu, dağılımını, yıllık çevrimlerini, sayılarının azalıp çoğalmasını,bolizmalarını bilmek gerekir.Bu veriler ya yerinde ya da yetiştirme yoluyla elde edilebilir.Bu birinci aşama tamamlandıktan sonradır ki, ekosistemleri yapısını ve işleyişini incelemeye başlamakmümkün olabilir.

   
  Son düzenleme moderatör tarafından: 9 Temmuz 2012