E 120 katkı maddesi bulunan yiyecekler helal midir?

Soru & Cevap bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

 1. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  Soru: E 120 katkı maddesi bulunan yiyecekler helal midir? Lütfen bana yardımcı olabilir misiniz?
  Cevap: Cochineal (Dactylopius coccus) denilen böceğin haram kılındığına dair bir âyet veya hadis bulunmamaktadır. Bu gibi küçük böcekler, Maliki mezhebine göre helal, Hanefi, Şafii ve Hanbelîlere göre ise haramdır. Onların delili, insanların bu gibi hayvanlardan hoşlanmamasıdır. Hoşlanmama işi, kişiden kişiye ve toplumdan topluma değişir. Dinen temiz sayılan kaktüs bitkisi üzerinde yaşaması, onun temiz sayılmasını gerektirir.

  Milkab b. Telibb, babasından şöyle rivayet etmektedir:

  “Allah’ın resulü ile arkadaşlık ettim, sohbetinde bulundum, haşeratın haram kılındığını duymadım.” (Ebu Davud, Et’ime, 30)

  Bu hadisi şerh eden Hattâbi şöyle demektedir:

  “Bu hadisten şunu anlamaktayız: Haşeratın yenilmesi, mubah sayılması, Peygamber Efendimizin devrinin adetlerindendi. O da onların bu adetlerini biliyordu ki, onları haşerat yemekten menetmedi. (Bkz: Hattabi, Mealimu’s-Sünen, Ebu Davud Et’ime 30. bâb’ta bulunan hadisin şerhi)