Dünya nasıl oluştu

Genel Kültür bölümünde yer alan bu konu LAL tarafından paylaşıldı.

 1. LAL

  LAL Moderatör

  Dünya nasıl oluştu, Dünya nasıl meydana geldi, Dünya nasıl yaratıldı
  Yaşadığımız dünya güneş sisteminin oluşma esnasında adeta kızgın bir gaz kütlesiydi. Belli zaman sonra eksin etrafındaki dönüşünün etkisiyle dışarıdan içeriye doğru soğumuş, bu şekilde iç içe geçmiş farklı sıcaklık katmanları oluşmuştur. Günümüzde ise iç bölgelerde sıcaklık korunmaktadır. Dünyanın oluşumundan günümüze kadar gelen zaman ve dünyanın yapısı jeolojik zamanlar yardımı ile belirlenmektedir.

  Jeolojik Zamanlar

  Ortalama 4,5 milyar yaşında bulunan dünya günümüze kadar birçok değişik evrelerden geçmiştir. Jeolojik zamanlar isimi verilen bu evrelerin herbir tanesinde değişik canlı türü ve iklim koşulları görülmektedir.
  Dünyanın yapısını incelemekte olan jeolojik bilimi, jeolojik zamanların belirlenme aşamasında fosillerden ve tortul tabakaların özelliklerinden yararlanılmaktadır.

  Jeolojik Zamanlar Şu Şekilde Sıralanır
  Dördüncü Zaman
  Üçüncü Zaman
  İkinci Zaman
  Birinci Zaman
  İlkel Zaman

  İlkel Zaman
  Günümüzden yaklaşık 600 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır.
  İlkel zamanın yaklaşık 4 milyar yıl sürdüğü tahmin edilmektedir.
  Zamanın önemli olayları :
  Sularda tek hücreli canlıların ortaya çıkışı
  En eski kıta çekirdeklerinin oluşumu
  İlkel zamanı karakterize eden canlılar alg ve radiolariadır.

  Birinci Zaman (Paleozoik)
  Günümüzden yaklaşık 225 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır. Birinci zamanın yaklaşık 375 milyon yıl sürdüğü tahmin edilmektedir.
  Zamanın önemli olayları :
  Kaledonya ve Hersinya kıvrımlarının oluşumu
  Özellikle karbon devrinde kömür yataklarının oluşumu
  İlk kara bitkilerinin ortaya çıkışı
  Balığa benzer ilk organizmaların ortaya çıkışı
  Birinci zamanı karakterize eden canlılar graptolith ve trilobittir.

  İkinci Zaman (Mezozoik)
  Günümüzden yaklaşık 65 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır. İkinci zamanın yaklaşık 160 milyon yıl sürdüğü tahmin edilmektedir. İkinci zamanı karakterize eden dinazor ve ammonitler bu zamanın sonunda yok olmuşlardır.
  Zamanın önemli olayları :
  Ekvatoral ve soğuk iklimlerin belirmesi
  Kimmeridge ve Avustrien kıvrımlarının oluşumu
  İkinci zamanı karakterize eden canlılar ammonit ve dinazordur.

  Üçüncü Zaman (Neozoik)
  Günümüzden yaklaşık 2 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır. Üçüncü zamanın yaklaşık 63 milyon yıl sürdüğü tahmin edilmektedir.
  Zamanın önemli olayları :
  Kıtaların bugünkü görünümünü kazanmaya başlaması
  Linyit havzalarının oluşumu
  Bugünkü iklim bölgelerinin ve bitki topluluklarının belirmeye başlaması
  Alp kıvrım sisteminin gelişmesi
  Nümmilitler ve memelilerin ortaya çıkışı
  Üçüncü zamanı karakterize eden canlılar nummilit, hipparion, elephas ve mastadondur.

  Dördüncü Zaman (Kuaterner)
  Günümüzden 2 milyon yıl önce başladığı ve hala sürdüğü varsayılan jeolojik zamandır.
  Zamanın önemli olayları :
  İklimde büyük değişikliklerin ve dört buzul döneminin (Günz, Mindel, Riss, Würm) yaşanması

  İnsanın ortaya çıkışı
  Dördüncü zamanı karakterize eden canlılar mamut ve insandır