Divan Edebiyatının Genel Özellikleri

Edebiyat ve Kitap bölümünde yer alan bu konu yalnızlar rıhtımı tarafından paylaşıldı.

 1. DİVAN EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ

  1-Nazım birimi genellikle beyittir ve cümle beyitte tamamlanır. Beyit, cümleye egemendir.

  2-Nazım ölçüsü “aruz”dur.

  3-Dili Arapça, Farsça, Türkçe karışımı olan Osmanlıca’dır.

  4-Şiirlerde tam ve zengin uyak kullanılmıştır.

  5-Şiirlerin konuyu içeren başlıkları olmadığı için nazım biçimlerine göre adlandırılmışlardır.

  6-Klişe bir edebiyattır. Duygu ve düşünceler değişmez sözlerle (Mazmun) anlatılır.

  7-Anlatılan şey değil, anlatış biçimi ön plandadır.

  8-Soyut bir edebiyattır. İnsan ve doğa gerçekte olduğundan farklı ele alınmıştır.

  9-Aydın zümrenin edebiyatıdır. Medrese kültürü hakimdir. Genellikle saraya ve çevresine seslenir.

  10-Sanatlara bolca yer verilmiş, sanat yapmak amaç durumuna gelmiştir.

  11-Ulusal bir edebiyat olmayıp dinin etkisiyle şekillenmiştir. Arap ve İran edebiyatının etkisi çok fazladır.

  12-Şiirde daha çok aşk, sevgili, içki, din ve kadercilik gibi konular işlenmiştir.

  13- Nazım ön planda tutulmuş, nesre pek az yer verilmiştir

  14-Nesir alanında tezkireler (edebiyat tarihi görevini gören biyografik eser), münşeatlar (mektuplar), tarihler, dini metinler ve nasihatnamelere de rastlanmaktadır. Bunlarda da sanat yapma amacı ön plandadır.

  15-13.yüzyılda gelişmeye başlamış 16. ve 17. yüzyıllarda en olgun dönemini yaşamış, 19.yüzyılın sonlarına kadar sürmüştür