Dinin Tarifi

İslamiyet bölümünde yer alan bu konu EMRE tarafından paylaşıldı.

  1. EMRE

    EMRE seda kolik

    Din, konuyla ilgilenenler tarafından çok çeşitli şekillerde tarif edilmiştir. Bizim inancımız olan Islam'a göre dinin tarifini öğrenelim.

    "Din, insanoğlunu doğruya, iyiye, dünya ve ahiret saadetine yöneltmek için yüce Allah'ın peygamberleri vasıtasıyla bildirdiği ilahi kanunlardır." Demek ki gerçek manasıyla din, Allah tarafından bildirilen, Peygamberler aracılığı ile insanlara duyurulan ve hayatı bütünüyle kuşatan ilahi emir ve yasaklardır.

    [FONT=Book Antiqua, Times New Roman, Times] Öyleyse insanların kendi bilgi ve görüşleriyle ortaya koydukları kurallar gerçek anlamıyla din değildirler[/FONT]