Cümlede Anlam

Türk Dili bölümünde yer alan bu konu yalnızlar rıhtımı tarafından paylaşıldı.

 1. CÜMLEDE ANLAM

  1.EŞANLAMLI YA DA YAKIN ANLAMLI CÜMLE

  Farklı sözcüklerle kurulan fakat aynı düşünceyi anlatan cümlelerdir.

  ----Sevgi sadakatle taçlaşmadıkça ömrü kızgın çöllerdeki bir damla yaş kadardır.

  ----Sadakatin olmadığı bir sevgi uzun ömürlü olamaz.

  ----Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keşfedemez.(Andre Gide)

  ----Hayatında riskleri göze alamayan insan başarılı olamaz.

  ----Eğer bir insan hangi limana yelken açtığını bilmiyorsa, hiçbir rüzgar işine yaramaz.

  ----Belirli bir hedefi olmayan insan, hangi olanaklara sahip olursa olsun başarılı olamaz.

  ----Yaşamak, karanlık geceye rağmen, buğulanmış pencere camına güneşi çizebilmektir.(Anonim)

  ----En zor anlarda bile umudunu kaybetmeyen insan gerçekten yaşıyor demektir.

  ----Yaşam içinde siyah da bulunan bir gökkuşağıdır.

  ----Yaşam tüm güzelliklerinin yanında olumsuzlukları da barındırır.

  2.NEDEN- SONUÇ CÜMLESİ

  Yargının gerçekleşme nedeni ve sonucu cümle içinde verilir .

  ----Sınavda heyecanlandığı için bazı soruları yapamadı.

  ----Bakımsızlıktan ev harabeye dönmüştü.

  ----Matbaanın bulunmasıyla okuma yazma oranı arttı.

  ----Aşırı sıcaklar can kaybına yol açtı.

  ----Yoğun kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı.

  ----Hediye almadım diye bana darılmış.

  3.AMAÇ – SONUÇ CÜMLESİ

  Öznenin işi, hareketi gerçekleştirme amacı ve sonucu cümle içinde verilir.

  ----Borçlarından kurtulmak için evini satmış.

  ----Ailesini görmeye Almanya’ ya gitmiş.

  ----Başbakan, ticari anlaşmalar yapmak üzere yurtdışına çıkıyor.

  ----Bu ,bizi birbirimize düşürmek maksadıyla söylenmiş bir sözdür.

  ----Şair, şiirinde herkes anlayabilsin diye yalın bir dil kullanmış.

  ----Yazar,eleştirmene şirin görünmek maksadıyla iki yüzlü davranıyor.

  4.KOŞUL CÜMLESİ

  Eylemin ya da hareketin gerçekleşmesi bir şarta (koşula) bağlı olan cümlelerdir

  ----Sanatçı yapıtında toplumu anlatırsa ölümsüzleşir

  ----Akşam baban gelsin , alışverişe çıkarız.

  ----Müzik dinleyebilirsin ama sesini fazla açmayacaksın.

  ----Akşama geri vermek üzere bu kitabı alabilirsin.

  ----Bizim buralara yağmur yağdıkça her yer toprak kokardı.

  ----Her güneş doğduğunda beni hatırla.

  5.KARŞILAŞTIRMA BİLDİREN CÜMLELER

  İki kavram arasında benzerlik ya da farklılıkların ortaya konmasıdır.

  ----Sinema da tiyatro gibi görsel bir sanattır.

  ----Doğu Anadolu’nun kışı Akdeniz Bölgesi’ne göre daha çetin geçer.

  ----Yahya Kemal de Necip Fazıl da şiirlerinde ölüm temasına çok yer vermiştir.

  ----Bu yılki ürün geçen yıla nazaran daha bereketliydi.

  ----Sanatçı,diğer çağdaşlarına göre daha sade bir dil kullanmıştır.

  ----Ressam bu yapıtında ise diğerlerine göre daha canlı

  renkleri kullanmıştır.

  6. ÖZNEL ANLATIMLI CÜMLELER

  Söyleyenin kendi kişisel duygu ve düşüncelerini içeren cümlelerdir.

  ----İzmir,tarihi ve doğal güzellikleriyle eşsiz bir şehrimizdir.

  ----Şair söyleyiş güzelliğiyle türkü tadında bir şiir sunuyor bize.

  ----Konferansa katılanların saçma sapan fikirleri beni iyice sıkmıştı.

  ----Yazar,sürükleyici anlatımı ve ilginç betimlemeleriyle

  okuyucuyu olayın içinde yaşatıyor.

  ----Çatık kaşları,yaralı yüzüyle insanı ürküten bir havası vardı.

  7.NESNEL ANLATIMLI CÜMLELER

  Doğruluğu ya da yanlışlığı gözlem ve deneylerle kanıtlanabilir nitelikli cümlelerdir.Bu cümlede konuşanın duygu ve düşünceleri yer almaz.

  ----Filmde olaylar küçük bir kasabada geçiyor.

  ----Eser dört bölüm halinde sinemaya uyarlanmış.

  ----Turizm gelirleri geçen yıla oranla yüzde 5’lik bir artış göstermiştir.

  ----Aruz ölçüsüyle yazılan şiirde nazım birimi dörtlüktür.

  ----Dört perdede oluşan bu oyunda yazar,aile bireyleri arasındaki sorunları anlatır.

  8.DOĞRUDAN ANLATIMLI CÜMLELER

  Herhangi bir konuda bir kişinin görüş ve düşünceleri hiçbir değişikliğe uğratılmadan verilir.Bu cümle genellikle tırnak içinde gösterilir.

  ----Çiçero’nun “Bir yerde yaşam varsa orada umut da vardır.”sözü çok hoşuma gider.

  ----Kadın,arkadaşının kulağına eğilerek: “Birazdan kalkalım mı?”diye fısıldadı.

  ----Bu konuda atalarımız: “Cesurun bakışı,korkağın kılıcından keskindir.”der.

  ----Deskartes’in: “Düşünüyorum öyleyse varım.”sözü çok ünlüdür.

  9.DOLAYLI ANLATIMLI CÜMLELER

  Bir kişinin sözünün söylendiği biçimde değil de,bazı değişiklikler yapılarak aktarıldığı cümlelerdir.

  ----Onunla bir daha konuşmayacağını söyledi.

  ----Bernard Shaw,düşünmenin ruhun kendisiyle konuşması olduğunu söylerdi.

  ----Doktor,babama ilaçları mutlaka içmesi gerektiğini tembih etti.

  ----Yazar,sanatçı olunabilmek için çok çalışılması gerektiğini vurguladı.

  10.USLUP VE İÇERİK(KONU)CÜMLESİ

  Yazarın yapıtında neyi anlattığı konuya (içerik)girer.Bu konuyu işlerken kullandığı sözcükler ve cümleler de usluba girer.

  ----Yazar yapıtında 1.Dünya Savaşı yıllarındaki insanların çektiği acıları gözler önüne serer.(Konu)

  ----Betimlemelerde sıfatlara sıkça yer veren sanatçı cümleleri uzun tutmuştur.(Uslup)

  ----Romanda,Batı’nın yaşam tarzına özenen bir ailenin yavaş yavaş çöküşü anlatılır.(Konu)

  ----Şairin,şiirlerinde oldukça az kullanılan sözcüklere ve deyimlere yer vermesi dikkati çeker.(Uslup)

  11.AŞAMALI DURUM BİLDİREN CÜMLELER

  Bir olayın,durumun olumlu ya da olumsuz yönde giderek değiştiğini anlatan cümlelerdir.

  ----Kadın,her geçen gün biraz daha kötüleşiyor.

  ----Havalar gittikçe soğuyor.

  ----Bu çocuğun günden güne huyu değişiyor.

  ----Ülkemiz her geçen yıl biraz daha büyüyen ekonomisiyle gelecekte gelişmiş ülkeler seviyesine çıkacaktır.

  12.KİNAYELİ ANLATIMLI CÜMLE

  Bir gerçeği ortaya koymak amacıyla sözü imalı olarak tam karşıtı gelecek biçimde kullanmaktır.

  ----Okulunu ne kadar çok sevdiğin yirmi gün devamsızlık yapmandan belli.

  ----Eşinin gözündeki morluktan onu ne kadar çok sevdiğin anlaşılıyor.