Şiir Cahit Zarifoğlu - Hama: Sımsıcak

Şiirler bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Hac yolunda bir merhale
  Kalbin ve cesedin azık yeri

  Tekkeler zaviyeler medreseler ve ulema
  Yemiş yüklü ağaçların kolları kökleri

  Saf ve seven bir göz gibi bakan şehir
  Şimdi tüller arkasına geçmiş gibi

  Bülbül yolar dudağını
  Bakınca kara aklın batağına

  Yetmişbin şehit
  Sayısınca billur kase

  Öyle bir sarsan ses
  Gür gümrah dalmış Hak'la yarenliğe

  İçinden akan nehir
  İki yakayı çatan nehir

  Ak durmadan ak
  Yetmiş bin kola ayrıl beş kıt'a ak
  Cahit Zarifoğlu
  Sarıklar kan oldu
  Ak sakal kan oldu

  Demek bitmedi Kerbela
  Hama Kerbelası dehrin

  Nasıl kuru dudakları devlet olduysa Hüseynin
  Şehit ağzını değdir üstüne ölü kalbimin

  Bülbüller anıp susar sesini
  Nice tevhid çekti dillerin

  Ve üstüm başım perişan benim
  Elim hayret kısa kamalarım kayıp

  De şehit nefesini değdir üstüne ciğerimin..

  Cahit Zarifoğlu
  Bir Değirmendir Bu Dünya (s. 267-268)