Beş maddeli hadis-i şerifler

İslamiyet bölümünde yer alan bu konu pamuk prenses tarafından paylaşıldı.

 1. pamuk prenses

  pamuk prenses Harbi Prenses

  İslam’ın beş şartı
  Müslümanlık beş şey üzerine kurulmuştur:
  1- Allahü teâlâya ve Muhammed aleyhisselamın, Onun Peygamberi olduğuna inanmak,
  2- Her gün beş vakit namaz kılmak,
  3- Zekât vermek,
  4- Ramazan ayında bir ay oruç tutmak,
  5- Mekke’ye giderek, ömründe bir kere hac etmek. (Buhari)

  Müslümanın beş hakkı
  Bir Müslümanın Müslüman üzerinde beş hakkı vardır:
  1- Karşılaşınca, selam vermek,
  2- Davet edince, davetine gitmek,
  3- Nasihat isterse, yardımcı olmak,
  4- Aksırıp Elhamdülillah derse, Yerhamükellah demek,
  5- Hastalanırsa ziyaretine, ölürse cenazesine gitmek. (Buhari)

  Helak eden beş şey
  Ümmetim şu beş şeyi helal saydığı zaman helak olur:
  1- Birbirini lanetlemeyi,
  2- İpekli giymeyi,
  3- Çalgı çalmayı,
  4- İçki içmeyi,
  5- Erkeğin erkekle, kadının kadınla iktifa etmesini. (Hâkim, Beyheki)

  Cuma günü
  Cuma gününde beş haslet vardır:
  1- Allah, o günde Âdem’i yarattı.
  2- O, Cennetten yeryüzüne o gün indirildi.
  3- Cuma günü vefat etti.
  4- Kıyamet, Cuma günü kopacaktır.
  5- Cuma günü duaların kabul olduğu bir saat vardır. (Buhari)

  Resulullahın üstünlüğü
  Diğer peygamberlere beş şeyle üstün kılındım:
  1- Bütün insanlara peygamber oldum.
  2- Şefaatimi, ümmetime ahirette imdat olarak sakladım.
  3- Bir aylık mesafeden, düşmanlarıma korku saldım.
  4- Yeryüzü bana mescit ve temizleyici kılındı.
  5- Ganimetler bana helal kılındı. (Buhari)

  Cennetten men olunmaz
  Şu beş şey için nasihat edeni Cennetten çevirmezler:
  1- Allah için,
  2- Dini için,
  3- Kitabı için,
  4- Resulü için,
  5- Bütün Müslümanlar için. (İ. Neccar)

  Beş şeyin karşılığı
  Beş
  şey, beş şeyin karşılığıdır:
  1- Bir topluluk verdiği sözden dönerse, düşmanları başlarına musallat olur.
  2- Dinin emrine uyulmazsa, fakirlik yaygınlaşır.
  3- Fuhuş yaygınlaşırsa, ölümler çoğalır.
  4- Ölçü ve tartıda hile yapılırsa, bereketsizlik olur.
  5- Zekât verilmezse, yağmurlar kesilir. (Taberani)

  Kâmil iman
  Şu beş şey imandandır:
  1- Allah’ın emrine teslim olmak,
  2- Allah’ın takdirine rıza göstermek,
  3- İşinin sonunu Allah’a havale etmek,
  4- Allah’a güvenmek,
  5- Musibete sabır göstermek. (Bezzar)

  Peygamberlerin sünneti
  Şu beş şey peygamberlerin sünnetlerindendir:
  1- Hayâ,
  2- Hilm [Yumuşaklık, vakar],
  3- Hacamat,
  4- Misvak kullanma,
  5- Güzel koku sürünme. (Taberani)

  İbadet olan beş şey
  Beş
  şey ibadettendir:
  1- Az yemek,
  2- Camide oturmak,
  3- Kâbe’ye bakmak,
  4- Mushafa bakmak,
  5- Âlimin yüzüne bakmak. (Deylemi)

  Cezası dünyada verilir
  Şu beş şeyin cezası, hemen dünyada verilir:
  1- Zulmün,
  2- Hainliğin,
  3- Anne babaya eziyetin,
  4- Salih akrabalarla ilişkiyi kesmenin,
  5- Yapılan iyiliğe nankörlüğün. (İ. Lal)

  Ramazanda ihsan edilenler
  Allahü teâlâ, diğer ümmetlere vermediği beş şeyi, Ramazanda ümmetime verir:
  1- Ramazanın ilk gecesi, müminlere rahmet eder. Rahmet ettiği kula hiç azap etmez.
  2- Oruçlunun ağız kokusu, Allahü teâlâya, her kokudan daha güzel gelir.
  3- Melekler, Ramazanda her gece ve gündüz, oruç tutanların affolması için dua eder.
  4- Allahü teâlâ, Ramazan-ı şerifte oruç tutanlara, Cennette yer tayin eder.
  5- Ramazan-ı şerifin son günü de, oruç tutan müminlerin hepsini affeder. (Beyheki)

  Acele etmek
  Beş şey hariç, acele etmek şeytandandır:
  1- Kızını evlendirmek,
  2- Borcunu ödemek,
  3- Cenaze hizmetlerini tez yapmak,
  4- Misafiri doyurmak,
  5- Günah işleyince hemen tevbe etmek. (İslam Ahlakı)

  Fakire yemek yedirmek
  Fakire verilen lokma, beş müjde verir:
  1- Bir tane idim, beni çoğalttın,
  2- Ben küçük iken, beni büyüttün,
  3- Düşman iken, beni dost eyledin,
  4- Fani, yok olmak üzere iken, beni baki, sonsuz kalıcı eyledin,
  5- Şimdiye kadar sen beni muhafaza ederdin. Artık ben seni muhafaza ederim. (İslam Ahlakı)

  Gönlü öldürür
  Beş
  şey gönlü öldürür:
  1- Çok yiyip içmek,
  2- Çok uyumak,
  3- Çok konuşmak,
  4- Çok gülmek,
  5- Rızk için çok endişe etmek. (M. Ç. Yar-i Güzin)

  Kalbi parlatır
  Beş
  şey kalbi parlatır:
  1- İhlâs suresini çok okumak,
  2- Az yemek,
  3- İlim meclisinde bulunmak,
  4- Az pişmiş ekmek yemek,
  5- Gece namazı kılmak. (M. Ç. Yâr-i Güzin)

  Gönlü aydınlatır
  Beş
  şey gönlü aydınlatır:
  1- İlim meclisinde oturmak,
  2- Yetimin başını okşamak,
  3- Seherde çok istiğfar etmek,
  4- Çok yiyip içmemek,
  5- Çok oruç tutmak. (M. Ç. Yâr-i Güzin)

  Gözün nurunu arttırır
  Beş
  şeye bakmak göze cila verir:
  1- Kabeye bakmak,
  2- Mushafa bakmak,
  3- Ana babanın yüzüne bakmak,
  4- Âlimin yüzüne bakmak,
  5- Akarsuya bakmak. (M. Ç. Yâr-i Güzin)

  Kişiyi ihtiyarlatır
  Beş
  şey, kişiyi ihtiyarlatıp çöktürür:
  1- Borcu çok olmak,
  2- Gamı, kederi çok olmak,
  3- Kadının nefesi erkeğe erişmek,
  4- Çok koku sürünmek,
  5- Çok balgam gelmek. (M. Ç. Yar-i Güzin)

  Beş kıymeti şeyin
  Beş şeyden önce beş şeyin kıymetini bil!
  1- İhtiyarlıktan önce gençliğin,
  2- Hastalıktan önce sağlığın,
  3- Meşguliyetten önce boş vaktin,
  4- Fakirlikten önce zenginliğin
  5- Ölmeden önce hayatın kıymetini bil! (Ebu Nuaym)

  İbadette hayır bırakmaz
  Şu beş şey, oruç ve abdestte hayır bırakmaz:
  1- Yalan,
  2- Gıybet,
  3- Söz taşımak,
  4- Harama bakmak,
  5- Yalan yere yemin. (Deylemi)