Balkan Savaşları Nedenleri

Osmanlı bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Balkan Savaşları Sebepleri Nelerdir, Balkan Savaşları Nedenleri

  - Rusya’nın Balkanlarda takip ettiği Panislavist politika,
  - Balkanlardaki gelişmelerin, Osmanlı tarafından takip edilememesi,
  - Fransız ihtilalinin etkisi, milliyetçilik ve bağımsızlık,
  - Türklerin Balkanlar'dan tamamen atılmak istenmesi,
  - Trablusgarp Savaşı esnasında, Osmanlı Devleti’nin güçsüz olduğunun anlaşılıp bundan yararlanılmak istenmesi,
  - Kiliseler sorununun Balkan devletlerinin lehine sonuçlanması,
  - Balkan devletlerinin Osmanlı’ya karşı din bazlı ittifak kurmaları,
  - İngiltere’nin, 1908’de Estonya'da yapılan görüşmeler sonucunda, Rusya’yı Balkan politikasında serbest bırakması.