Aşure gününün önemi

Mübarek Gün ve Geceler bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  Aşure günü önemi - Aure gününün önemi nedir

  AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

  İslam dininde önemli bir yeri olan Aşûre gününde çok önemli olaylar meydana gelmiştir. Bunlardan bazıları şunlar;

  Meleklerin ve Cebrail Aleyhisselâm‘ın yaratılması
  Göklerin (yıldızların, seyyârelerin) ve yerin (dağların, denizlerin) yaratılması ve yeryüzüne ilk defa yağmur yağması,

  Adem Aleyhisselâm‘ın yaratılması, cennete konulması ve sonra tevbesinin kabulü,

  İdris Aleyhisselâm‘ın göklere kaldırılması,

  Nuh Aleyhisselâm‘ın gemisinin Cudi Dağı üzerinde karaya oturması,

  İbrahim Aleyhisselâm‘ın doğumu ve Nemrud‘un ateşinden kurtulması,

  Musa Aleyhisselâm ve kavminin, Kızıldeniz‘in yarılıp yol olmasıyla Firavun‘un şerrinden kurtulması ve Firavun ve askerlerinin boğulması,

  Eyüb Aleyhisselâm‘ın hastalıktan şifa bulması,

  Yunus Aleyhisselâm‘ın balığın karnından kurtulması,

  Davud Aleyhisselâm‘ın tevbesinin kabulü,

  Süleyman Aleyhisselâm‘a saltanat verilmesi,

  Yusuf Aleyhisselâm‘ın kuyudan çıkarılması,

  Yakub Aleyhisselâm‘ın gözlerinin açılıp tekrar görmeye başlaması,

  İsa Aleyhisselâm‘ın göklere kaldırılması,

  Hz. Hüseyin Efendimiz‘in şehid edilmesi.

  Kıyamet de Cuma gününe rastlayan bir Aşûre günü kopacaktır.

  Bir kimse Aşure günü boy abdeti alırsa ölüm hastalığı hariç;hiç hasta olmaz.

  Bir kimse Aşure günü gözlerine misk kokulu sürme çekerse sene boyunca hiç göz ağrısı görmez.

  Bir kimse Aşure günü bir hastayı ziyaret eder ise .. bütün ademoğlunu ziyaret etmiş gibi sevab alır.

  Aşure günü birine bir içimlik su veren kimse..göz açıp kapanacak zaman dahi, Allah’a asi olmamış gibi olur.

  Bir kimse aşağıda anlatılacak şekilde dört rekat namaz kılar ise..

  Allahu Teala onun elli senelik geçmiş; elli senelik de gelecek günahını bağışlar..Mele-i alada dahi ,onun için nurdan bir köşk yapar.