Allah'ın Zati ve Subuti Sıfatları Nelerdir?

İslamiyet bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

 1. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  Allah'ın Sıfatları, Allah Celle Celalühü 14 sıfat ile bilinir. Bu sıfatların sekiz tanesine Subûti Sıfatlar, altı tanesine de Zati Sıfatlar ismi verilir.

  Allah'ı bu sıfatlarla bilirsek, onu daha iyi tanıyabiliriz. Dilerseniz bu sıfatların anlamlarına kısaca değinelim.

  Subûti Sıfatlar
  1. Hayat : Allah, hayat sahibidir, diridir.
  2. İlim : Allah sonsuz ilim sahibidir. İlimleri de yaratandır ve O her şeyi bilir.
  3. Sem'i : Allah her şeyi işitir.
  4. Basar : Allah her şeyi görür.
  5. İrâde : Allah diler, dilediğini de yapar.
  6. Kudret : Allah kudret sahibidir, her şeye gücü yetendir.
  7. Kelâm : Allah söz sahibidir.
  8. Tekvin : Allah yaratıcıdır. Yoktan var eder.
  allahin-sifatlari.jpg
  Zâti Sıfatlar
  1. Vücud : Allah vardır.
  2. Kıdem : Allah'ın varlığının başlangıcı yoktur.
  3. Bekâ : Allah'ın varlığının sonu yoktur.
  4. Vahdaniyet : Allah birdir.
  5. Muhalefetün Li-l Havadis : Allah sonradan olan şeylere (yarattıklarına) benzemez.
  6. Kıyam Binefsihi : Allah'ın varlığı kendindendir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.