Algoritma nedir?

Harbi Sözlük bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

  1. deep

    deep Harbi Aktif Üye

    Algoritma ne demek anlamı
    Her çeşit sistematik hesap metodu. Matematikte ve bilgisayar biliminde bir işi yapmak için tanımlanan işlemler kümesidir. Bir başlangıç durumundan başladığında, açıkça belirlenmiş bir son durumunda sonlanırlar. Bilgisayar tarafından işletilmeleri mümkündür. Algoritma kelimesi Horasanlı Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el Harezmi isimli ünlü Türk matematikçinin adından gelir. Batılılar el Harezmi diyemedikleri için terim bu şekilde kullanılagelmiştir. El Harezmi yaşamış olduğu 9. yüzyılda cebir alanındaki algoritmik çalışmalarını kitaba dökmüş ve matematiğe çok büyük bir katkıda bulunmuştur.