Akıncılar nedir?

Osmanlı bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

 1. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  Osmanlı'da Akıncılar ne demektir?
  Osmanlı Devleti'nin askeri teşkilatında düşman ülkelere ani baskınlar düzenleyerek yıpratma harekatında bulunan hafif süvari grupları. Yalnızca akın yapmakla kalmaz, aynı zamanda düşmanın genel durumu hakkında bilgi toplarlardı.
  akincilar.jpg
  Babadan oğula geçen akıncılık, yalnızca Türkler'e has askeri bir sınıftı. Bu askeri sınıf günümüzdeki komando birliklerine benzetilebilir.

  Akıncılar'ın ordu birlikleri de tüm diğer birlikler gibi komuta kademesine bölünürdü. On Akıncı'yı "onbaşı", yüz Akıncı'yı "subaşı", bin Akıncı'yı "binbaşı" kumanda ederdi. Bu kumanda zincirini, bütün kuvvetlerin başında olan "Akıncı Beyi" tamamlardı. Rütbeleri sancak beyi derecesinde olan akıncı beyleri, çok iyi özelliklere sahip olup, doğrudan doğruya sultandan emir alırlardı.

  Akıncılar'ın arasında seferlerde yararlılık gösteren kıdemli gruplar vardı. Bunlar "Tımarlı" ve "Tavcılar" grubu olarak anılırdı. Tavcılar aynı zamanda kazalarda çeri başıydılar. Akıncı adı 1826 yılında resmen ortadan kalkmıştır.