Akarsu Hakkında Bilgi

Coğrafya bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

 1. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  Akarsu nedir, akarsu özet bilgi, akarsular ile ilgili kısa bilgi

  Akarsu Hakkında Bilgi

  Irmak, deniz ve göl gibi su kütlelerine dökülen büyük akarsu
  yeryüzünde, yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su.

  Akarsuların Yararları

  Eskiçağlardan bu yana insanlara içme suyu sağlayan ve balık gibi değerii bir besin sunan akarsular, sonradan tekne yapımının öğrenilmesiyle ucuz ve kolay bir ulaşım yolu olmuştur. Nil ve Ren ırmaklanı yüzyıllardır ticaretin ana damarlarıdır. Özellikle dağlık yörelerdeki akarsu vadileri, karayollanı ve demiryolları için en elverişli geçitlerdir. Aynca akarsular, geçtikleri yerlerde kayalanı oyarak değerli maden damarlarının ve yataklarının açığa çıkmasına yardımcı olur. Akarsuların taşıdığı alüvyonlarla zenginleşen taşkın ovalan verimli tarım alanlarıdır. Üstelik hem ekinleri sulamak, hem de elektrik enerjisi üretmek için çoğu kez akarsulardan yararlanılır.