Abdurrahim Karakoç - Mukayeseli Tahlil

Şiirler bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Devletin yufkası derini yoktu
  Despotun sıcağı serini yoktu
  Rejimin yarası irini yoktu
  Daha umutluyduk daha mutluyduk

  Bayram tarih unutmazdı büyükler
  Vatandaşı uyutmazdı büyükler
  Yan tutmazdı kin tutmazdı büyükler
  Daha umutluyduk daha mutluyduk

  Yargı bağımsızdı yargıçlar adil
  Vakta ki çok şeyler edildi tadil
  Aşkı yeğ tutardık hırsa muadil
  Daha umutluyduk daha mutluyduk

  Medyamız bu denli barbar değildi
  Ruh mülevves surat pancar değildi
  İnsanlar insandı sansar değildi
  Daha umutluyduk daha mutluyduk

  Dostlara can derdik candan ilhamla
  Haramdan korkardık dinden ilhamla
  Yarını görürdük dünden ilhamla
  Daha umutluyduk daha mutluyduk

  Tek kimlik taşırdık tek tip değildik
  Kendi yurdumuzda garip değildik
  Çeteye mafyaya sahip değildik
  Daha umutluyduk daha mutluyduk

  Devletliler soyamazdı devleti
  Dönek piçler oyamazdı devleti
  Gözbağcılar boyamazdı devleti
  Daha umutluyduk daha mutluyduk

  Ayaktayken ananemiz töremiz
  Düşe düşe pul olmadan paramız
  Dindar-laik açılmadan aramız
  Daha umutluyduk daha mutluyduk

  Hak-hukuk insanlık ölmeden önce
  Dayatmalar çıkıp gelmeden önce
  Seksenlikler umut olmadan önce
  Daha umutluyduk daha mutluyduk

  Cuntalar-muntalar yoktu o zaman
  Cilalı suntalar yoktu o zaman
  Kolalar fantalar yoktu o zaman
  Daha umutluyduk daha mutluyduk

  Saç-sakal kıyafet yasak değildi
  Toplantı-ziyafet yasak değildi
  Düşünce şikayet yasak değildi
  Daha umutluyduk daha mutluyduk

  Atatürk'ü sömürmezdi maymunlar
  Değerleri kemirmezdi maymunlar
  Çalıp-çırpıp semirmezdi maymunlar
  Daha umutluyduk daha mutluyduk

  Laiklik kılıncı bilenmemişti
  Fikirler çamura belenmemişti
  Beyinler bu denli sulanmamıştı
  Daha umutluyduk daha mutluyduk

  Sonra mı sonrası kaos kargaşa
  İnmiyor bir türlü kim çıksa başa
  Yaya gidiyorduk Van'dan Maraş'a
  Daha umutluyduk daha mutluyduk

  Ekran yoktu erkan vardı eskiden
  Damarlarda hür kan vardı eskiden
  Ve vebalden korkan vardı eskiden
  Daha umutluyduk daha mutluyduk

  Görmezdik mankeni bilmezdik popu
  Kızlara vurmazdı polisin copu
  Kendi kalemize atmazdık topu
  Daha umutluyduk daha mutluyduk

  Arızasız dönen çarkımız vardı
  Deliden densizden farkımız vardı
  Senfonimiz yoktu türkümüz vardı
  Daha umutluyduk daha mutluyduk

  Millete tepeden bakmazdı rical
  Herşeye burnunu sokmazdı rical
  Korkutmaz daraltmaz sıkmazdı rical
  Daha umutluyduk daha mutluyduk

  Kanları uysaldı ihtiyarların
  Zimmeti olmazdı iktidarların
  İtibarı vardı itibarların
  Daha umutluyduk daha mutluyduk

  Mutluluk mezarda umut iflasta
  Dışımız ateşte içimiz yasta
  Bana sorarsanız en son kıyasta
  Daha umutluyduk daha mutluyduk