657 Hizmet Sınıfları

Meslekler bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  657 Hizmet Sınıfları nelerdir

  657 Sayılı Kanunda belirtilen Kadrolarda çalışan memurların sınıfları aşağıda gösterilmiştir.

  1- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
  2- Teknik Hizmetler Sınıfı
  3- Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı
  4- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı
  5- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
  6- Din Hizmetleri Sınıfı
  7- Emniyet Hizmetleri Sınıfı
  8- Yardımcı Hizmetler Sınıfı
  9- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı
  10- Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı


  Madde 37 - 657 Sayılı Kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev ünvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.
  Sözkonu imkandan yararlanabilecek memurların şu şartları taşımaları gerekmektedir.
  a) Memurun, öğrenim durumu, hizmet sınıfı ve görev unvanı itibariyle azami yükselebileceği derece üç yılını tamamlayarak bu derecenin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanmış olması,
  b) Son sicil notunun olumlu olması koşulu ile altı yıllık sicil notu ortalamasının doksan veya daha yukarı bulunması,
  gerekmektedir.

  Bu şartları taşıyan memur, yükselebileceği derecenin üzerindeki bir dereceden kadroya atanmakla birlikte bulunduğu kadroda, yükselebileceği derecenin bir üst derecenin aylığını alabilecek ve bu dereceden aylık alanlar için öngörülen haklardan da yararlanabilecektir.