2010 İşsizlik Maaşı Ödeneği - İşsizlik Maaşı Hesaplama

Ekonomi bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  İşsizlik Maaşı Hesaplama - 2010 İşsizlik Maaşı Ödeneği - İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır ? - İşsizlik Maaşı Kaç Lira?
  İşsizlik ödeneğini kimler alır.Öncelikle 1.şart İşten çıkarılmadan önce (Hizmet akdinin feshinden önce) 120 gün sürekli prim ödenmiş olunmalı yani son dört ay sürekli çalışılmış olmalı 2.şart ise son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödenmiş olmalıdır.3.şart işçi kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalınmalıdır.

  Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak ne demektir.Bunu maddeler halinde yazalım

  Hizmet akitleri, ihbar önellerine uygun olarak işveren tarafından feshedilmesi
  Hizmet akitleri, sağlık sebepleri, işverenin kanunda belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları ve işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler nedeniyle bizzat kendileri tarafından feshedilmesi
  Sağlık sebepleri veya işyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması halinde işveren tarafından hizmet akdi feshedilmesi ,
  Belirli süreli hizmet akdi ile çalışmakta olup da sürenin bitiminde işsiz kalınması
  İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olması
  Özelleştirme nedeniyle hizmet akdi sona ermiş olması
  İşsiz kalan sigortalının, İşten Ayrılma Bildirgesini işten ayrıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’un ilgili birimine doğrudan veya elektronik ortamda vererek başvurması gerekmektedir.

  NE KADAR İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALINACAK

  Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.

  Not:İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz (01 Kasım 2008 tarihinden sonraki dönemler için damga vergisi kesintisi yapılmamaktadır), nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.

  2008 Aralık ayı için bir hesap yapalım

  Asgari ücret brüt:638,70

  Aylık alınacak en az işsizlik ödeneği
  638,70
  X
  0,40
  =
  255,48

  aylık alınacak en fazla işsizlik ödeneği
  638,70
  X
  0,80
  =
  510,96

  Aralık 2008 için : En Yüksek işsizlik ödeneği alabilmek için son dört aylık ortalama brüt kazancınız 1.275,00 olmalı .Bu miktarın üstünde kazancınız olsa bile 510,00 YTL den fazla alamazsınız

  510,00
  /
  0,40

  1.275,00

  2009 yılı asgari ücretler açıklandı

  01.01.2009-30.06.2009 için aylık işsizlik ödenekleri

  Asgari ücret: 666.00

  Aylık alınacak en az işsizlik ödeneği
  666,00
  X
  0,40
  =
  266,40

  aylık alınacak en fazla işsizlik ödeneği
  666,00
  X
  0,80
  =
  532,80

  01.01.2009-30.06.2009 için en yüksek işsizlik ödeneği alabilmek için son dört aylık ortalama gelir.sınırı

  532,80
  /
  0,40

  1.332,00

  01.01.2009-30.06.2009 dönemi için en yüksek işsizlik ödeneği alabilmek için son dört aylık ortalama brüt kazancınız 1.332,00 olmalı .Bu miktarın üstünde kazancınız olsa bile aylık 532,00 YTL den fazla alamazsınız

  01.07.2009-31.12.2009 için aylık işsizlik ödenekleri

  Asgari ücret:693.00

  Aylık alınacak en az işsizlik ödeneği
  693,00
  X
  0,40
  =
  277,20

  aylık alınacak en fazla işsizlik ödeneği
  693,00
  X
  0,80
  =
  554,40

  01.07.2009-31.12.2009 dönemi için en yüksek işsizlik ödeneği alabilmek için son dört aylık ortalama gelir.sınırı

  554,40
  /
  0,40

  1.386,00

  01.07.2009-31.12.2009 için en yüksek işsizlik ödeneği alabilmek için son dört aylık ortalama brüt kazancınız 1.386,00 olmalı .Bu miktarın üstünde kazancınız olsa bile aylık 554,40 YTL den fazla alamazsınız

  İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR SÜRE İLE VERİLECEK
  600 gün prim ödemiş olanlara 180 gün,

  900 gün prim ödemiş olanlara 240 gün,

  1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün,

  süre ile işsizlik ödeneği ödenecektir.

  Eğer işsizlik ödeneği alınırken tekrar işe girilirse işsizlik ödeneği kesilecek ve tekrar işsiz kalınırsa ve ödenek almak için süreler ve şartlar kanuna uygun değilse daha önceki hakedilenler alınacaktır. Süreler ve şartlar yerine getirilmişse yeni hak sahipliğinden doğan işsizlik ödeneği alınacaktır.