1. ve 2. meşrutiyet esnasında osmanlılarda idari bakımdan yapılan yenilikler

Osmanlı bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

 1. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  1. ve 2. meşrutiyet esnasında osmanlılarda idari bakımdan yapılan yenilikler nelerdir

  I. Meşrutiye’in Getirdiği Yenilikler

  - Halk dolaylı da olsa ilk kez padişahın yanında yönetime katılma hakkı elde etti.
  - Osmanlı Devleti ilk kez anayasa ilan etti ve parlamenter sisteme geçti.
  - Kanun-ı Esasi Türk tarihinin ilk anayasasıdır.
  - Padişahın yetkileri meclisten daha üstün tutulmuş ve meclis danışma meclisi konumuna düşürülmüştür.

  II. Meşrutiye’in Getirdiği Yenilikler

  II. Meşrutiyetin İlan İle; İlk kez çok partili hayata geçilmiştir.
  * Ahrar Fırkası : İlk muhalefet partidir.