Unutkanlığa Sebep Olan Hastalıklar

UnutkanlıkUnutkanlık sadece ileri yaşlardaki bireylerin problemi mi? Yoksa gençlikte de unutkanlık görülebilir mi? Unutkanlık sebepleri nelerdir? Bu hususta kafanızı kurcalayan soruların yanıtlarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Unutkanlık hem gençlerde, hem de yaşlılarda görülebilen bir sorun olarak karşımıza çıkmakta. Peki hangi hastalıklar unutkanlığa sebep olur?

Sık karşılan unutkanlık rahatsızlığının sebebi pek çok hastalıktan ötürü olabiliyor. Bunun yanında özellikle genç hastalarda; yaşam koşuşturmacası, stres, ruhsal çöküntü gibi sebepler de unutkanlığa yol açabiliyor. Fiziksel olarak ise bazı vitamin eksiklikleri yahut vücutta olan başka bir hastalıkta unutkanlığa neden olabiliyor. Unutkanlığa neden olan ve en sık rastlanan vitamin eksikliği ise B12 vitamini eksikliği olarak görülmektedir. B12 eksikliğine bağlı unutkanlık tedavi edilebilir türden bir rahatsızlıktır. Bunun yanı sıra tiroid bezinin az çalışmasıyla meydana gelen hipotiroidi hastalarında da unutkanlık sıkça rastlanan bir belirtidir. Bu yüzden için unutkanlık şikayetiyle doktora başvuran hastalardan hem B12 vitamini testi hem de tiroid bezinin nasıl çalıştığının görülmesini sağlayan bazı fonksiyon testleri yapılmaktadır.

Unutkanlık yaşla birlikte artar mı? Bu doğal bir durum mudur?

İleri yaşlarda unutkanlık şikayetini daha sık görmekteyiz. Yapılan bir araştırmada 65 yaş üstü bireylerde unutkanlık %15 oranında kaydedilmiştir. Ancak tabi ki her hastada unutkanlık oranı farklılık göstermektedir. Unutkanlık bazı yaşlı bireylerde, halk arasında bunama da dediğimiz alzheimer hastalığına da yol açabilmektedir. Alzheimer hastalığının yanı sıra çeşitli demans türleri de unutkanlığa kapı aralamaktadır.

Demans rahatsızlıklarının yanı sıra, damar tıkanıklığına bağlı yahut parkinson rahatsızlığına bağlı unutkanlıklar da yaşlı bireylerde görülmektedir. Tüm bu unutkanlıklar hastalıklara eşlik etmekte ve yaş ilerledikçe seviyesi artabilmektedir. Unutkanlığa sebep olan rahatsızlık teşhis edildiğinde, unutkanlığı önlemek mümkün olabilir. Unutkanlık şikayetiyle başvurduğunuz rahatsızlığınızı doktorunuz teşhis eder etmek tedaviye geçebilmektedir. B12 eksikliği ve tiroid bozukluğuna bağlı unutkanlık dışındaki unutkanlıklarda erken teşhis yapılamamaktadır.

Unutkanlığı önlemek için neler yapabiliriz?

Yapılan araştırmalar kanıtlamıştır ki; bulmaca çözmek, çeşitli zihin alıştırmaları yapmak, zeka oyunları oynamak ve kitap okumak unutkanlığa karşı yapılabilecek en doğru davranışlardır. Genç yaşlarda bu tür aktiviteleri yaşamında rutin hale getirmiş yaşlılarda unutkanlık daha az görülmektedir. Kısacası beyin ne kadar aktif çalıştırılırsa, unutkanlık riski de doğru orantıda azalmaktadır.

Bunama ile unutkanlık arasında bir bağlantı var mı?

Demans görülen tüm hastalarda unutkanlık görülmektedir. Ancak her unutkanlık sıkıntısı yaşayan hastaya bunamış, alzheimer, demans hastası demek doğru değil. Unutkanlığın seviyesi burada belirleyicidir. Bunama yaşayan hastalarda sadece unutkanlık değil, diğer günlük yaşam kalitelerinde de büyük değişiklikler öne çıkmaktadır. Demans rahatsızlığının başlangıç, orta ve ileri seviye aşamaları vardır. Her aşama da farklı bulgular ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla demans hastalığı ilk başlarda ufak unutkanlıklara ortaya çıkarken, ilerleyen zamanlarda hastaların günlük yaşam aktivitelerinde azalma, kişilik değişiklikleri de oluşturabilmektedir.

Kısaca, unutkanlık gençlerde vitmain B12 eksikliği yada tiroid hastalıklarıyla ilişkilendirilmektedir. Yaşlılarda ise; erken bunamanın bir belirtisi olabilir.