Patoloji nedir? Patolog ne demek?

patoloji - patolog

Eski Yunanca pathos (hastalık) ve logos (bilgi) sözcüklerinden oluşan, hastalıklar bilimi. Patoloji ile uğraşan kişilere patolog adı verilir. Patoloji, organ ve dokularda çeşitli nedenlerle oluşan değişiklikleri inceler (makroskobik, mikroskobik), bu bilgileri arşivler ve faydalanarak teşhis koyar, ölüm nedenini araştırır. Sadece insanların değil, aynı zamanda hayvan ve bitkilerin de hastalık durumlarını inceler.

Patoloji uzmanı ne iş yapar?

Patolojide fizik, kimya, anatomi ve bakteriyolojide kullanılan yöntemlerin yanı sıra histokimya, immunohistokimya, immunofloresan, elektron mikroskobik inceleme gibi özel yöntemler de kullanılır. Kullanılan diğer bir yöntem ise otopsidir. Otopsi, organların çıplak göz ile muayenesini sağlar. Bu sırada ölüm nedeni, hastalıklar sırasında organ yapısında ortaya çıkan lezyonlar (bozukluklar) anlaşılabilir. Bozukluk çıplak gözle görülemiyorsa, mikroskobik inceleme yapılması gerekebilir.