Lojistik Nedir

lojistikÜrün, servis, bilgi veya insan gibi kaynakların tedarikçiden son kullanıcıya kadar iki yönde de, istenilen yer ve zamanda doğru maliyetlerle, doğru miktarlarda etkin ve verimli bir şekilde temin edilmesi için tedarik zinciri içinde uygulanan geri hizmet.

Lojistik; talep öngörüsü, nakliye, stoklar, ambalajlama, satın alma, envanter, depolama, malzeme yönetimi, üretim planlama gibi bilgilerin değerlendirilmesi, organizyonu ve planlanması ile yönetim desteği oluşturur.

Askeri ihtiyaçların karşılanması sürecinden doğmuştur. Askerlikte malzeme taşıma, bakım, teçhizat sağlanması ile ilgili bir dal olarak doğmuştur. Yine askerlikte karşı tarafın lojistik işleyişini bozmakla ilgili askeri taktikler önemlidir.

Sanayi devrimi ile birlikte malzeme, taşıma ve tedarik ihtiyaçlarının dünya çapında artması, maliyetlerin önemi pazarda yer alma kaygıları ile iş hayatında gelişim göstermiştir.

Üretim veya pazarlama organizasyonları lojistik destek ile başarı sağlar. Nakliye veya taşımacılık kavramları lojistiğin alt kavramlarıdır. Lojistik kavramı ile karıştırılmamalıdır.