Kategori: Bilgi

Abbasiler Hakkında Bilgi

Emeviler’den sonra halifeliği elinde tutmuş olan hanedan. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in vefatından sonra İslam dünyasını dört halife, ardından da Emeviler yönetti. Hz. Muhammed’in amcası Abbas Bin Abdülmuttalip‘in soyundan
Devamını Gör

Güneş Tutulması Nedir

Güneş tutulması hadisesi kısaca; Ay’ın Dünya’nın etrafında dönerken Güneş ile Dünya’nın arasına girmesi ve bu üç gök cisminin aynı hizaya gelmesi halidir. Bu esnada Ay, Güneş’i tamamen ya
Devamını Gör

İskitler Hakkında Bilgi

İsktiler, MÖ 7. yüzyılda batıda Tuna Nehri havzasından, doğuda Çin’e kadar uzanan geniş Avrasya steplerinde yaşamış ve göçebe hayat tarzını benimsemiş olan bir halktır. İskitler hakkındaki bilgilerin edinilen
Devamını Gör

Ortodoksluk Nedir

Ortodoksluk Hristiyanlığın üç büyük mezhebinden biridir. Kelime kökeni; yunanca orthos (doğru) ve doksa (inanç) kelimesinden gelmektedir. Doğu kilisesinin güttüğü mezhep, bu mezhebe uyan kişi. Ortodoksluk, IX. yüzyıldan sonra İslavlar
Devamını Gör

Patoloji Nedir

Patoloji Ne demek Eski Yunanca pathos (hastalık) ve logos (bilgi) sözcüklerinden oluşan, hastalıklar bilimi. Patoloji ile uğraşan kişilere patolog adı verilir. Patoloji, organ ve dokularda çeşitli nedenlerle oluşan
Devamını Gör

Nizam-ı Cedid Nedir

Osmanlı padişahı Sultan Üçünçü Selim’in Batılı bir anlayışla oluşturduğu yeni orduya verilen ad. Nizam-ı Cedid‘in sözlük anlamı “Yeni Düzen”dir. Avrupa usulleri ile meydana getirilen talimli ordu da bu
Devamını Gör