Johann Wolfgang von Goethe Kimdir

Johann Wolfgang von Goethe

Alman oyun yazarı ve şair. Küçük yaşta Fransızca, Latince ve Eski Yunanca öğrenmiş, güzel sanatlar ve tiyatroyu tanımıştır. 1765’de eğitimine hukukla başlamış, ancak hastalanınca evine dönmek zorunda kalmıştır. Dini değerlerle ilgilenmeye başlaması bu dönemdedir. İyileşince, hukuk eğitimini Strasbourg’da tamamlamış, 1775’de Weimar Dükü tarafından elçilik danışmanlığına atanarak 1782’de “von” unvanını almıştır.

Genç Werther’in Acıları 1774’te yazdığı ilk romanıdır. Anlatımındaki duyguların coşkunluğu ve çağdaş gençliğin duygu ve düşüncelerini yansıtmaktaki başarısıyla evrensel bir ün yapmıştır. Bu romanla Alman edebiyatında “Coşkunluk Akımı” olarak bilinen yeni bir çığır açılmıştır.

1794’te yazar Friedrich von Schiller’le yakın bir dostluk kurmuştur. Goethe ve Schiller’in dört cilt tutan mektupları Alman edebiyatının bu en verimli dönemine ışık tutar. Goethe’nin 1770’te başlayarak yaşamının son yıllarına kadar yazmayı sürdürdüğü Faust adlı oyunu, yazarın başyapıtı sayılır. 1824’te ilk bölümü çıkan öz yaşam öyküsünün ikinci bölümü Wilhelm Meister’in Seyahat Yılları 1829’da yayımlanmıştır.

Goethe ve İslam

Goethe’nin İslamiyet’i kabul ettiği sanılmaktadır ve bu konu birçok çalışmaya konu olmuştur. Bu alanda başlıca eserleri şunlardır: Faust, Faust II, Kuran-ı Kerim Hulasası (KORAN-Auszüge), Genç Werter’in Acıları (Die Leiden des Jungen Werter),Wilheim Meister’in Çıraklık Yılları, Herman ile Dorothe, Renkler’in Teorisi, Doğu-Batı Divan’ı (West-Östlicher Divan), Baki’nin Hikmetli Sözleri (Die Weissagungen Des Bakis)

Herder, Alman şair ve yazarlarındandır. Goethe ile Herder arasında geçen bir konuşma Goethe’nin İslam’la tanışmasına vesile olmuştur. 5 Ocak 1814 tarihinde yazdığı bir mektupta Goethe, Müslümanlarla namaz kıldığını ifade etmiştir.