Jeanne d’Arc Kimdir

Fransa’nın milli kahramanı Jeanne D’arc, okuma ve yazmayı evde annesinden öğrendi. Annesiyle birlikte evde örgü örme işleriyle haşir neşir olduğu kadar kitap okumayı da çok seviyordu. Okuduğu kitaplar mistisizm içerikli kitaplardı ve on iki yaşına geldiğinde bazı sesler duyduğunu iddia etti. Sonraki yıllarda bu sesler fazlalaştı ve görüntüler de görmeye başladı. Sonunda, ülkesini kurtarma görevinin kendisine verildiğini ve ülkenin gerçek hükümdarına Rheims Katedrali’nde taç giydirilmesi gerektiği yolundaki iddiası gittikçe kuvvetlendi. Arkadaşları ve ailesi Jeanne’nin fikirlerini çok garip ve çılgınca buluyorlardı. Bazı kesimler Jeanne’nin tamamen hasta olduğunu ve yaptığı hareketlerin farkında olmadığını söyler.
Jeanne d'Arc
Kendisine tevdi edildiğini iddia ettiği bu görevi ülkenin başına geçmesine inandığı Fransız veliahtı Charles’a da anlattı. Ancak bu sözleri saray efradınca da muteber görülmedi. Deli olup olmadığını anlamak için onu muayene ettiler ve sonunda ona inanmaya karar verdiler ve ona Fransa’yı kurtarma görevini verdiler.

Jeanne d’Arc, Yüzyıl Savaşları sırasında Fransa’nın İngiliz işgalcilere karşı verdiği savaşta, erkek asker kılığına girerek ordunun başına geçerek ve Orleans kentini kurtarmıştır. Daha sonraki yıllarda İngilizler’e karşı olan mücadelede bir çok savaşın kazanılmasını sağlamıştır. Bu savaşlar neticesinde VII. Charles’ın kral ilan edilmesinde büyük rol oynamış, kralın taç töreninde onun yanında yer almıştır. Görevini yaptığına inanan d’Arc köyüne dönmek istese de kral onu yanında kalmaya ikna etmiştir. 1430 tarihinde Paris’i kurtarma girişimleri neticesinde girişilen savaşta yaralanmış ve İngilizler’e esir düşmüştür.

Fakir bir köylü kızı olan Jeanne’ın gittikçe efsaneleşen gücünden korkan iktidar, onu engizisyon mahkemesinde yargılamıştır. Onu büyücü olmak ve yalan söylemekle suçlamışlardır. Jeanne d’Arc bütün baskılara rağmen kendine atılan suçları kabul etmeyince ölüm cezasına çarptırılmış ve 1431’de yakılarak idam edilmiştir.

Ölümünden sonra hakkında yayılan efsane daha da güçlenmiştir. Jeanne d’Arc’ın efsanesinin bugüne kadar gelmesinin nedeni, onun hala zorbalığa karşı direnişin simgesi olarak görülmesidir. Fransa’da halk halen halk kahramanı olan d’Arc için her yıl 30 Mayıs tarihinde d’Arc günü ulusca kutlanmaktadır. Pek çok edebiyatçı onun hayatı ve kişiliğinden esinlenerek eserler kaleme almıştır.