2019 yılı fitre miktarı ne kadar?

2019 Ramazan ayı fitre bedeli Diyanet tarafından belirlendi. Buna göre bu yıl bir gün için ödenmesi gereken sadaka-i fıtır bedeli en 23 TL olarak belirlendi.

Geçtiğimiz Ramazan 19 TL olarak belirlenen fitre bedelinin bu yıl 23 TL olarak tespit edildi. Tabi ki bu miktar asgari miktardır. İmkanı olan ve gönlü geniş mü’minler bu miktarın üstüne çıkabilirler.

Fitre Nedir?

Ramazan ayının sonuna erişen ve zaruri ihtiyaçları hariç nisab miktarı kadar bir mala sahip olan Müslümanların kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu ev ahalisi için yapılması vacip olan maddî bir ibadettir. Bu miktar bir kişin bir günlük yemek asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak hesap edilir. Diğer adı fıtır sadakasıdır. Fıtır oruç açmak manasına, fitre ise yaratılış anlamına gelir. Sadak-ı fıtır da fıtrat sadakası anlamına gelir ki bu da sevab için verilen yaratılış ikramı demektir.

Fitre ne zaman verilmelidir? Bayramdan önce verilebilir mi?

Fitre, Ramazan bayramının ilk günü sabahı, fecrin doğuşundan sonra vacip olur. Fitreyi vermenin müstehab olan şekli ise, fecrin doğuşundan itibaren namazdan çıkmadan önce fakirlere verilmesidir. Fakat fitrenin bayramdan birkaç gün, hatta birkaç ay önceden verilmesinde de bir beis yoktur.

Nisab Miktarı nedir?

80.18 gram altına veya bu miktara denk gelen paraya ya da ticari mala sahip olan kişi dinen zengin olarak kabul edilir. Nisab miktarı da bu zenginlik kriterine denir. Bu kritere uyan kişiler zekat, kurban ve fıtır sadakası ibadetlerini yapmakla mükelleftir, bu kişiler başkalarından zekat veya sadaka alamazlar.