Bir gezegene bağlı olarak onun etrafından ayrılmadan dönen cisme uydu denir. Uydu, bağlı olduğu gezegenden küçüktür. Uydunun bir diğer adı da ‘peyk’tir. Başlıca iki çeşit uydu vardır. İlki