Yusuf Akçura Kimdir

deep Harbi Aktif Üye
Yusuf Akçura'nın Hayatı
Yusuf Akcura.jpg
Türkçülük fikrinin öncülerinden olan bir tarihçi ve siyaset adamı. 1876 yılında dünyaya gelmiştir. Harbiye Mektebinde eğitim görmüştür. 1897 yılında darbe hazırlıklarına katılmasından dolayı tutuklanmıştır. Taşkışla Divan-ı Harbi kararı sonucu ömür boyu hapis cezası verilmiştir. Padişah fermanı ile Trablusgarp'a sürülmüştür. İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından 1899 yılında yapılan girişimler neticesinde kendisine Trablusgarp şehir sınırlarında serbest dolaşım izni alınmıştır. Bir süre sonra Paris'e kaçarak Yeni Türklere (Jön Türklere) katılmıştır. Burada Siyasal Bilgiler Fakültesinde eğitim görmüştür. 1903 yılında okulu bitirerek Rusya'ya dönmüştür ve burada öğretmenlik yapmıştır. Bu yıllarda Mısır'da çıkan Şürayı Ümmet ve Türk gazetelerinde birçok imzasız makalesi yayımlanmıştır. Bu makalelerden, 1904 yılında Türk gazetesinde çıkan "Üç Tarz-ı Siyaset" başlıklı makaleleri önemli görülür. Osmanlı İmparatorluğu'nun önündeki alternatiflerin Osmanlıcılık, Panislavizm ve ırk esasına dayalı Türk milliyetçiliği olduğu, bunlardan en uygununun da sonuncusu olduğunu belirtmiştir. Akçura, İkinci Meşrutiyet'ten sonra İstanbul'a gelmiştir. Birçok okulda öğretmenlik yapmıştır. Darülfünun ve Mülkiye Mektebinde siyasal tarih dersleri vermiştir. Türk Derneği ve Türk Ocağının kurucuları arasında yer almıştır. Türk Yurdu isimli gazetede başyazarlık ve editörlük yapmıştır. Yusuf Akçura, Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan Türklerle Osmanlı Devleti dışında yaşayan Türklerin yalnız dil ve tarih alanındaki ortak geçmişlerine dayanarak bir birlik yaratamayacaklarını savunmuştur. En önemli eserleri arasında; Üç Tarz-ı Siyaset, Şark Meselesine Dair tarihi Siyasi Notları, Muasır Avrupa'da Siyasi ve İçtimai Fikirler Cereyanlar, Siyaset ve İktisat hakkında Birkaç Hitabe ve Makale, Osmanlı İmparatorluğunun Dağılma Devri sayılabilir. Ayrıca Türk Yılı adlı derlemesi Türkçülük hareketinin kaynaklarını ve gelişimini inceleyen kapsamlı bir çalışmadır. François Georgeon tarafından yazılan Aux Origines du Nationalisme Turc Yusuf Akçura hakkında yazılan bir eserdir. Yusuf Akçura 12 Mart 1935 yılında İstanbul'da ölmüştür.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Eserleri, Biyografisi Yusuf Has Hacib kimdir?
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst