Yayaların gece yürürken dikkat etmesi gerekenler

deep Harbi Aktif Üye
Yayaların gece yürürken dikkat etmesi gerekenler, yayaların geceleri dikkat etmesi gereken şeyler nelerdir

Yaya Geçidinden Geçmek (Işıksız Kavşak - Geçitler)
Yaya geçitlerinden geçerken nelere dikkat etmeliyiz? Bu günkü konumuz hemen her gün yaptığımız bu hareketin ne tür tehlikeler içerebileceğini sizinle paylaşmak.
Yaya geçitlerinden geçen insanları hiç izlediniz mi? Daha çok bir düzen mi gördünüz, yoksa karışıklık mı?

Yaya Geçidinden Geçmek
Yapılması gereken en uygun davranış yaya geçidinin kullanılmasıdır. Ancak, bazen yaya geçidinin işaretlerle belirlenmediği bir kesimden karşıya geçmek gerekebilir. Eğer yakında trafik ışıklarıyla kontrollü yaya geçidi ya da alt-üst geçitler bulunmuyorsa, herhangi bir yer yerine yaya geçidinden geçmek daha güvenlidir. Unutulmamalıdır ki, geçişe başlamadan önce trafik sağ ve sola bakılarak kontrol edilmeli, geçişin güvenli olacağına kanaat getirilirse yola çıkılmalıdır. Bu durumda; yaklaşan araçların uzaklıkları ve hızları doğru tahmin edilerek, hızlı (ancak acele ederek ve koşarak değil) adımlarla karşıya geçilmelidir. Özellikle 07-12 yaş öğrencilerinin bu tahmin, değerlendirme becerisinin yeterince gelişmemiş olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.
Kavşaklardaki yaya geçitleri kullanılırken, çapraz bir geçiş yapacaksanız mutlaka iki aşamada geçişinizi yapınız. Trafik şeritleri üzerinde bulunacağız mesafe ve zamanı, yaya geçitlerini kullanmak şartıyla, çok kısa tutunuz.

Eğer siz kaldırımdayken yaya geçidinin önünde,araç sürücü ya da sürücülerinin sizin geçişiniz için durakladıklarına kanaat getirmişseniz, yine de onlarla bir göz kontağı kurmayı ihmal etmeyiniz. Eğer tamamen durduklarına emin olursanız, yola çıkınız. Size yakın olan aracın durmuş olması,bütün tehlikelerin bitmiş olduğu anlamına gelmez. Yol genişse, bu aracı sollayacak ya da, yol iki yönlüyse karşıdan gelebilecek bir aracın varlığını aklınızdan çıkarmayınız. Eğer trafiğin geliş ve gidiş yönü, yol ortasında bir adacıkla bölünmüş ise, mutlaka bu adacıkta durup, diğer yönü kontrol ederek geçişinize devam edip etmeyeceğinize tekrar karar veriniz.

Üst Geçitleri Kullanmalıyız ! Alt Geçitleri Kullanmalıyız !
Bu konuda alt ve üst geçitleri kullanmanın gerekliliği ve kullanılmadığında neler olabileceği açıklanacaktır. Ayrıca geçitleri kullanmada istekli olmanın önemi vurgulanacaktır.
Alt ve üst geçitleri kullanmadığımızda bizi ne gibi tehlikeler bekliyor? İşte bu konuyu işlediğimizde geçitleri kullanmada daha duyarlı olabileceğiz.

2- Alt ve Üst Geçitleri Kullanma
Yaya olarak trafikte güvenle karşıdan karşıya geçmek istiyorsak ve eğer bulunuyorlarsa, mutlaka alt ve üst geçitleri kullanmamız gereklidir. Trafik ışıklarıyla kontrol edilen kavşaklar ve geçitler yakınınızda olsa bile, alt ve üst geçitler varsa, bunları tercih ediniz. Çoğu kez, hemen hepimize bu geçitleri kullanmak biraz zahmetli ve zaman kaybettirici gelir. Bu doğrudur. Biraz zahmet çekersiniz, biraz zaman kaybedersiniz. Ancak güvende olursunuz, size ve yakınlarınıza onulmaz acılar verecek, yeri doldurulamaz can kayıplarınızdan ya da sizleri sakat bırakacak yaralanmalardan kurtulmuş olursunuz. Sizin, aileniz ve ülke için en değerli şey yaşamınızı sağlıklı sürdürmenizdir. Bu nedenle, hiçbir zaman alt ve üst geçitlerde geçecek birkaç fazla dakikayı, birkaç fazla merdiveni ya da yürünecek birkaç metre fazla mesafeyi sorun yapmayınız.
Unutmamanız gereken bir başka gerçekte şudur: Alt ve üst geçitler, normal yaya geçitlerine göre çok pahalı yapılardır. Bunları yerleştirenler, mutlaka yol üzerinden karşıya geçişlerde çok fazla kazalar olduğu için bu kararı almışlardır. Seçilen yerler, çok fazla aracın yüksek hızlarda seyrettikleri cadde ve yol kesimleridir. Çoğu kez bu geçitler yerleştirildiği için, idareciler normal yaya geçitlerini kaldırırlar ve hatta bu tür karşıya geçişlerin yapılmaması için engeller yerleştirirler. Dahası alt ve özellikle üst geçitlerin varlığını gören sürücüler, birde yol üzerinden direkt geçişlerin engellendiğini de fark ederlerse, daha hızlı araç kullanmak için kendilerini mazur görürler. Buradan çıkarılacak sonuç şudur: Eğer cadde üzerinde, alt ya da üst geçit bulunuyorsa, karşıya geçişlerde mutlaka ve mutlaka bu geçitleri kullanmamız gereklidir.

Bölünmemiş Cadde Kesimin-den Geçiş
Niçin bölünmemiş cadde kesimlerinden karşıya geçmek tehlikelidir? Eğer böyle bir caddeden geçmek zorundaysak nelere dikkat etmeliyiz.
Bölünmemiş cadde kesimlerinden geçtiğimizde karşılaşacağmız tehlikeler en az iki kat daha fazladır. Eğer bunun yaratacağı tehlikeleri bilirsek can güvenliğimizi korumuş oluruz.

Bölünmemiş (orta refüjsüz-geniş cadde) Cadde Kesiminden Geçiş
Mümkünse böyle bir geçiş yapmayınız. Gerekiyorsa, biraz daha kaldırım üzerinde yürüyerek trafik ışıklarıyla kontrollü ya da bölünmüş bir kesime gelerek geçişinizi yapınız. Sevgili çocuklar, böyle bir kesim, sizlerin okul yolu üzerindeyse, anne ve babanızla birlikte, daha güvenli yeni bir güzergahı birlikte belirleyiniz. Bu seçiminiz daha uzun bir yolculuğu gerekli kılabilir. Ancak unutmayınız, birinci öncelik her zaman sizlerin güvenliğidir. Trafikte en açık tehlikeye maruz kesim “korunmasız yol kullanıcıları” yani yayalardır. Eğer kaçınılmaz bir şekilde, böyle bir geçiş yapılacaksa, mümkünse anne ya da babanız size eşlik etsin ya da okul servisleri servis kullanın.
Bölünmemiş bir yol kesiminden karşıya geçmeniz kaçınılmaz ise daha da fazla dikkatli olmanız gerekmektedir. Burada bölünmemiş yol olarak, gidiş ve geliş şeritleri yayaların kısa süre güvenle bekleyebilecekleri orta adacıkla ayrılmamış genişliği 7 metreden fazla yollar kast edilmektedir. Özellikle trafik ışıklarıyla kontrol edilmeyen kesimlerde, öncelikle şu kontrolleri yapmanız gerekmektedir:

1. Her koşulda güvenle karşıya geçebileceğinizden emin olmanız gerekmektedir. Birçok kez 10 metre civarında ya da üstünde bir uzaklığı bir seferde geçmeniz olasıdır. Bu hareket için geçerli zamanı doğru kestirmeniz gereklidir. Bu kestirim sırasında, aynı zamanda bir ya da iki yönden yaklaşan araçların hız ve bulunduğunuz noktaya uzaklıkları üzerine de gerçekçi bir tahmin de bulunmanız çok önemlidir.

2. Eğer karşıya geçeceğiniz yol, “tek yönlü”trafiğe hizmet veriyorsa, bu takdirde yalnız sağa ya da yalnız sola bakmanız gereklidir. Ancak burada sıklıkla karşılaşılan tehlike, karşıdan gelen trafik olmadığı için aynı yolda ilerleyen araçların daha hızlı ve sürücülerinin birbirini geçme telaşı içinde seyretmeleridir. Bu durumda yalnız, kaldırıma yakın şeridi değil, diğer trafik şeritlerindeki araçların uzaklık ve hızlarını da dikkatlice değerlendirmeniz gereklidir.
3. Eğer karşıya geçeceğiniz yol bölünmemiş ve “iki yönlü” trafiğe hizmet veriyorsa, durum biraz daha karmaşıklaşır. Geçişe başlamadan önce, her iki yönde yaklaşan araçların hareketlerinin, uzaklık ve hızlarının doğru kestirilmesi gereklidir.

Yukarıda belirtilen tehlikelerden ötürü 07-14 yaş öğrenciler böyle bir geçişi yapmaktan kesinlikle kaçınmalıdırlar.

Eğer karşıya geçeceğiniz bölünmemiş yol kesimi, trafik ışıklı bir kavşak ya da yaya geçidiyse daha güvenli bir ortam söz konusudur. Bu durumda “yayaya yayan yeşil ışık” yanarken karşıya tamamen geçmeye çalışınız. Hiç bir zaman yaya yeşil ışığına geç girmeyiniz.
Karşıdan Karşıya Geçişte Yetersiz Oryantasyon
Bu konu karşıdan karşıya geçerken eğer yeterince dikkatimizi toplamazsak karşılaşabileceğimiz riskleri içermektedir. Ayrıca karşıya geçerken neleri yapmamamız gerektiği vurgulanmaktadır.
Cadde üzerinde her seferinde bir saniye daha fazla dursak başımıza neler gelebilir? Karşıdan karşıya geçmeyi yeterince önemsiyor muyuz?

2. Karşıdan Karşıya Geçişte Yetersiz Oryantasyon
Bu metinde sıklıkla söz edileceği gibi trafikte bulunmak, herkes ancak özelikle siz çocuklar ve gençler için oldukça tehlikelidir. Bu tehlike, yaya olarak trafikte bulunulduğunda ve caddelerden karşıdan karşıya geçişlerde daha da artar. Bu nedenle “karşıdan karşıya geçişlerin” neredeyse bir sınav ciddiyeti ve özeni içerisinde başlaması, sürmesi ve tamamlanması gerekmektedir. Oysa ki, ilköğretim öğrencileri yaşları gereği, ortaöğretim öğrencileri ise çevre ve arkadaşlarıyla diyalogları gereği bu yoğun konsantrasyonu sıklıkla sağlayamazlar. Sizlere bu özel uyarı ve bilgilendirmenin, bir alışkanlık kazandırılana kadar sürekli yapılması gereklidir.

Karşıdan karşıya geçişte, tüm dikkatin trafik ortamına yoğunlaştırılması gereklidir. Karşıya geçişin güvenli olduğu kararı verilirken ve geçiş sırasında hiç bir zaman dikkati dağıtıcı şeylerle uğraşılmamalı ve bu şekilde düşünülmemelidir. Gazete, dergi karıştırılmamalı, arkadaşlarla şaka yapılmamalı ve trafikte uyarıcı sözler dışında özel sohbet konuları açılmamalıdır. Geçiş kararı alınması ve geçiş eylemi çok hızlı, aceleci ve dağınık yapılmamalıdır. Özellikle, geçiş sırasında hızlı olunmalı, ancak koşulmamalıdır. Trafik dışı çevreye bakarak dikkat dağıtılmamalıdır. Eğer varsa, yaya geçidi işaretleri üstünden ve bulunuyorsa sinyalizasyon- durma çizgileri yönünden yürünmelidir. Trafik ortamında dikkatin dağıtılmasında bir saniye bile çok önemlidir. Bir saniye bile, kararınızı ya da geçişinizi olumsuz etkileyecek dikkat dağıtıcı işler ve düşünceler içinde olmayınız.

Araçlara Olan Mesafenin ve Araç Hızlarının Yanlış Değerlendirilmesi
Şimdi araçların hızlarını ve bize olan mesafesini nasıl kestirebiliriz, eğer kestiremezsek ne tür tehlikelerle karşılaşabiliriz konusunu birlikte işleyeceğiz.

Kazalardan sonra “anlamadım nereden çıktı, birdenbire arabayı yanı başımda gördüm” gibi ifadeler kullanan kişilerle karşılaştınız mı? Sizce neden bu tür ifadeleri kullanmış olabilirler?
3. Araçlara Olan Mesafenin ve Araç Hızlarının Yanlış Değerlendirilmesi

Karşıdan karşıya geçişlerde sıklıkla tereddüde düşülen konu, yaklaşan araçların hız ve mesafeleridir. Şehir içlerinde izin verilen maksimum hız 50 km/sa.’dir. Bu hızda, 1 saniyede katedilecek mesafe yaklaşık 14 metredir. Oysa, çoğu kez sürücülerin bu hız limitlerinin üzerinde seyrettikleri ve bazı büyük şehirlerimizde varolan kent içi çevre yollarında,bu hızların 100 km/saatler seviyesine çıkabildiği gözlenmektedir. Bu durumda aynı aracın 1 saniyede katedebileceği mesafe yaklaşık 28 metre olmaktadır.
Bu nedenlerle, karşıya geçişte yaklaşan trafikle ilgili doğru bir hız ve mesafe tahmini yapmak yaşamsal önemdedir. Bu yeteneğinizi geliştirmeye çalışınız. Güvenli alanlarda, örneğin evinizde, caddedeki trafiği, önceden saptadığınız mesafeler ve bir saat yardımıyla gözleyerek, hızlar ve mesafeler üzerine uygulamadan dersler çıkarmaya gayret ediniz.

Geçişe Başlarken Araç Sürücülerince Gördüklerini Garantilememek, Park Edilmiş Araçların arasından Geçiş

Biz araç sürücülerini gördüğümüz halde onlar bizi görmüyorsa ne tür riskler ortaya çıkabilir konusunu ele alacağız. Ayrıca park edilmiş araçların arasından geçildiğinde neler olabilir konusu üzerinde duracağız.
Sizce sürücüler her zaman yayalara yeterince dikkat ediyorlar mı? Bu konuda başınıza bir olay geldi mi?
6- Geçişe Başlarken Araç Sürücülerince Görüldüklerinib Garantilememek; Park Edilmiş Araçların Arasından Geçiş

Karşıdan karşıya geçişte; eğer yaya geçidi trafik ışıklarıyla kontrol edilmiyorsa, araç sürücülerinin sizi gördüğünden emin olmanız gerekir. Bu durumda durmuş, ya da durmak üzere olan araç sürücüleriyle bir göz kontağının sağlanması gereklidir. Bunun çoğu kez, el ve baş hareketleriyle desteklenmesine gerek yoktur.

Türkiye koşullarında sinyalize olmuş yaya geçitlerinde de, göz kontağı sağlanması yararlı olabilir. Sürücülerin, bu tür yerlerde bile, yaya güvenliğine yererince ve kurallar çerçevesinde özen gösterdikleri söylenemez. Bu nedenle, sürücülere kendinizi göstermeniz ve niyetinizi belli etmeniz olumludur. Bütün bunların kaldırım üzerinde size ve sürücüye özel dikkat dağıtıcı ortamlardan yaratmadan yapılması gerekir.

Sıklıkla yapılan bir yanlış, park eden ya da durmuş araçların arasından, çevreyi kontrol etmeden yola fırlamanızdır. Bu son derece tehlikelidir. Bunun yerine, mutlaka çevreyi geçiş öncesinde kontrol edebileceğiniz ve çevrenin de sizi izleyebileceği kesim ve ortamlardan karşıya geçiniz.

Viraj/Kavşak Nedeniyle Yetersiz Görüş Olan Kesimden Geçiş
Konumuz yetersiz görüş olan kesimler nasıl anlaşılabileceği ve bu tür caddelerden niçin geçiş yapmamamız gerektiğidir?
Gözlerinizi kapatarak karşıya geçmeniz mümkün mü? Yetersiz görüş olan kesimler bunun gibidir. Bu kesimlerin nasıl anlaşılabileceğini öğrenirsek hem kendimizi hem başkalarını korumuş ve uyarmış oluruz.

2. Viraj / Kavşak Nedeniyle Yetersiz Görüş Olan Kesimden Geçiş

Karşıdan karşıya geçeceğiniz kesim, hemen yakınınızdaki viraj ya da kontrolsüz bir kavşak nedeniyle yetersiz görüşe sahip olabilir. Bu tür durumlarda, yaklaşan araçların hız, mesafe ve manevralarını izlemek ve tahminde bulunmak güçleşir. Sonucu ise, çoğu kez trafik kazalarıyla sonuçlanabilecek tehlikelerdir. Önemli olan, geçiş yapmak istediğiniz bölümün bu tür özelliklere sahip olduğunun öncelikle sizler tarafından ayırtedilmesidir. İzlediğiniz resimler, böyle bir fikrin sizde oluşmasına yardımcı olacaktır. Sizlere bazı uzaklıklar vererek karışıklıklara neden olmak istemiyoruz. Ancak, araçları ve manevralarını bulunduğunuz noktadan görememek yararlı bir ölçüt olabilir.
Bu tür yerlerden geçiş yapmamaya gayret ediniz Görüşü uygun, yaya geçitli ya da trafik ışıklarıyla kontrol edilen bir kavşağa veya geçide ulaşmaya çalışınız. Bu bölgelerde güvenli bir geçiş tarifi vermek olanaklı değildir.

Kaldırımda Yeşil Işığı Bekleme Yeri
Bu konu kaldırımda yeşil ışığı nerede beklemek gerektiğini ile ilgilidir.

Çok basit gibi görünmesine rağmen yeşil ışığı bekleme yeri konusunda bir çok kişi hata yapmaktadır. Bu konuyu işlediğimizde güvenli bir şekilde yeşil ışığı beklemeyi öğrenmiş olacağız.

2. Kaldırımda Yeşil Işığı Bekleme Yeri

Trafik ışıklarıyla yönetilen bir kavşakta, yaya geçişi için ayrılmış bandı kullanmamız gerektiğini, yayalara yanacak yeşil ışıkta karşıya geçmemiz gerektiğini biliyorsunuz. Peki bize yanacak yeşil ışığı nerede beklememiz gerektiğini biliyor musunuz? "Elbette biliyoruz" diyeceksiniz. "Kaldırımda"! Bu doğru, kaldırımda bekleyeceksiniz. Asla taşıt trafiğine ayrılmış yol üzerinde beklemeyeceğiz. Ancak sıklıkla yaptığımız yanlış şudur: Yine kaldırımdayızdır. Ancak farkında bile olmadan bir ayağımızı yol üzerine atmış olabiliriz. Ya da kaldırımın o kadar yola yakın kenarına gelmişizdir ki, yanımızdaki bir arkadaşımızın ya da herhangi birinin bilerek ya da bilmeyerek ufak bir dokunmasıyla kendimizi yol üstünde bulabiliriz. Bunun ne kadar tehlikeli olabileceğini düşünebiliyor musunuz? O halde ne yapmamız gerekiyor?

Yanıtı çok basit. Yeşil ışığı öncelikle mutlaka kaldırım üzerinde ancak araç trafiği şeritlerinden uzak, güvenli bir köşesinde beklememiz gerekiyor

Trafik Işığının Yeşil Sürecine Çok Geç Girmek
Yayalara yeşil ışığın yanma süresi geçilen yolun uzunluğu dikkate alınarak saptanmıştır. Bu nedenle yeşil yandıktan çok sonra karşıya geçmeye çalışıldığında nelerle karşılaşabileceğimizi işleyeceğiz.
Siz daha yolun ortasındayken kırmızı yanarsa acele edersiniz. Peki aynı zamanda sürücüler de acele eder mi? Ederse ne olur?

2- Trafik Işığının Yeşil Sürecine Çok Geç Girmek
Karşıdan karşıya geçmek için, trafik ışıklarını göreceğiniz kaldırım başına geldiniz. Size yeşil ışık yanmasını beklediniz ve yanınca karşıya geçtiniz. Peki, bazen şu anlatacağım durumlarla karşılaşmıyor muyuz? Yaya geçidinin başına geldiniz yeşil ışık yanıyor, ancak onun ilk yandığı anı görmemişiniz. Ya da, bu noktaya yaklaşırken, görüşünüz öylesine açık ki, çok önceden yeşil ışık yandığını fark ettiniz hatta onlarca kişide sizden önce geçişini tamamladı ve karşıya geçti. Siz, bütün bu olanlardan sonra yol kenarına geldiniz. Size şunu öğütlüyoruz. Karşıya geçmek için çok kısacıkta olsa bir kez daha düşününüz. Eğer, geçişinizi o an yanmakta olan yeşil ışık süresince bitiremeyeceğinize karar verirseniz, lütfen geçişinizi bir sonraki yeşil ışığa erteleyiniz. Kendinizi olası tehlikeli bir duruma atmak yerine ( siz yolun ortasındayken, size kırmızı yanması ve bazı aceleci sürücülerin hareket etmesi gibi) bir kaç dakika gecikmiş olun, bir şey yitirmezsiniz.

Bazen de şöyle olur. Kaldırımın başında size yeşil ışık yanmasını bekliyorsunuz. Bu arada, arkadaşlarınızla sohbet ediyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki, yeşil ışık çoktan yanmış, yanınızdaki kalabalık karşıya geçmiş bile. Haydi aceleyle caddeye atıyorsunuz kendinizi çocuklar. Sözün özü şu: Size yanacak yeşil ışığı bekleyiniz ve bizlere tanınan bu güvenli geçiş aralığını doğru kullanınız, bu aralığın ortasında geçişe başlamamaya özen gösteriniz.

Trafik Işıkları Çalışırken de Araçlara Dikkat
Burada işleyeceğimiz konu trafik ışıkları çalışırken de bazı risklerin mevcut olup olmadığıdır.
Araçlara kırmızı ışık yanarken bazı sürücüler yinede geçiş yapabilirler mi? Buna kesinlikle evet diyebiliriz. O halde trafik ışıkları çalışırken de tetikte olmamız başımıza istenmeyen kazaların gelmesini engelleyecektir. .

3-Trafik Işıkları Çalışırken de Araçlara Dikkat!
Bir başka dikkat göstereceğiniz konu ise, trafik ışıklı kavşaklarda, yayalara yeşil ışık yanarken, aynı zamanda sola ya da sağa dönen bazı araç hareketlerine de yeşil ışık yanmış olabileceğidir. Bu çok yanlış bir düzenlemedir ancak ne yazık ki bazen uygulanmaktadır. Bu koşullarda dahi, önceliğin yaya geçişlerinde olduğu doğrudur. Ancak, siz yine de tedbirli olup, bu tür kavşaklarda çok daha dikkatli bir biçimde geçişinize başlayıp, tamamlayınız.

Trafik Işıkları Çalışırken Polisin Kavşağı Yönetmesi
Şimdi işleyeceğimiz konu trafik ışıkları çalışırken ışıkları değil trafik polisinin işaretlerinin takip edilmesi gerektiği hakkındadır.
Özellikle akşamları geniş bulvarlarda polislerin hareketlerini izlemek oldukça zordur. Hele birden fazla polis varsa işimiz iyice zorlaşabilir. Ancak ışıkları dikkate almayıp polislerin işaretlerini izlemek işimizi çok kolaylaştıracaktır.

2. Trafik Işıkları Çalışırken Polisin Kavşağı Yönetmesi

Bazı kentlerimizde, değişik zamanlarda çeşitli gerekçelerle trafik ışıkları çalışırken, trafik polisi kavşağı yönetmektedir. Size öğretilen trafik kurallarından anımsayacağınız gibi, bu durumda uymanız gereken trafik polisinin işaretleridir. Keşke bu durumlarda, polisimiz sinyalizasyonu çalıştırmasa ve siz ve sürücüler karışıklığa düşmese. Çünkü biliyoruz, bazı kavşaklar bir noktadan yönetilmeyecek ve yöneten kişinin her köşeden görülemeyeceği kadar büyük. Ancak, polis işaretini izlemeyi unutmayın, bu işaretin sürücülerce algılandığından emin olun. Bu şartlarda eğer geçişiniz güvenli ise, hareket edin.

Kaldırımın Olmadığı Ya da Kısıtlandığı Alanlarda Yürüme
Bu konuda kaldırımın olmadığı ya da kısıtlandığı yerlerde yürürken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve ortaya çıkabilecek riskler açıklanacaktır. Ayrıca gündüz ya da gece bu tür durumlarda alınabilecek önlemler vurgulanacaktır.
Kaldırımda yürümekte zorlandığı için araç sürücüleriyle kavga eden insanlarla karşılaşmışsınızdır. Bu tür durumlarda siz ne yapıyorsunuz. Almanız gereken önlemleri öğrenmek size yardımcı olacaktır.

Konu 1.2: Diğer Yaya Hareketleri

2. Kaldırımın Olmadığı Ya da Kısıtlandığı Alanlarda Yürüm

Özelikle iki küçük yerleşim yeri arasındaki taşıt yollarında bazen kaldırım olmaz ve yolun hemen yanlarında dar banketler bulunabilir. Şaşırtıcıdır ve ne yazık ki bazen şehir ya da kasabanız içinde de böyle caddeler bulunabilir. Bazen de ağabey ve ablalarınız araçlarını kaldırım üzerine park etmişler ve sizlere yürümek için çok sınırlı bir yer bırakmışlar, bazen onu bile unutmuşlardır. Ne yapacaksınız? Öncelikle bu tür yolları kullanmamanızı söyleyeceğiz. Mutlaka kullanacaksanız ya da birden böyle bir durumla karşılaştınız? Yolunuz her iki tarafında da siz yayalara ayrılan imkanlar birbirinin aynı. Yani sağ, soldan daha güvenli değil. Hemen yolun soluna geçin ve yolun sol tarafındaki, kaldırım ya da banketleri kullanın. Böylelikle yürürken karşıdan gelen trafiği görme ve olası tehlikelere biraz önlem alma şansınız olacaktır. Düşünün sağda yürürseniz, arkanızda gözünüz yok ki, gelen araçları fark edebilesiniz! Çocuklar, gençler. Biliyoruz, ülkemizde yaygın değil ve şimdilik bulunmuyor. Ancak bakarsınız yakında satılabilir. Yaya reflektörlerinden söz ediyoruz. Bunlar üzerlerine gelecek ışıkları yansıtacak özellikte, giysinize takılabileceğiniz küçük parçalardır. Hani bazen, bisikletlerimizin tekerlerine taktığınız şeyler gibi. Özellikle alacakaranlıkta ve gece yürürken bu tür reflektörlerin, sürücülerce fark edilmenizde çok etkili oldukları bilinmektedir. Uygulayabileceğiniz, bir diğer basit önlemde yine karanlıkta, ışığı daha fazla yansıtan sarı vb. renkli giysi ya da ceketleri giymektir.

Kaldırımda Yalnız ve Ebeveynle Yürüme
Kaldırımda yürürken trafik şeridinden uzak bölgeyi seçmemiz niçin önemlidir? Bu konuda duyarlı olmak gerektiği vurgulanacaktır.
Etrafınızda hız kurullarına uymayan yüzlerce sürücü varken kaldırım yerine yolda yürümek çok kötü kazalarla karşılaşmamıza yol açabilir. Peki kaldırımlar da doluysa ne yapılabilir?

2. Kaldırımda Yalnız ve Ebeveynle Yürüme Biraz önce, yeşil ışığı beklerken, yolun kenarına çok yaklaşmamanız gerektiğini belirtmiştik. Kaldırımda yürürken de benzer bir tedbir gerekli ve elbette yararlı olabilir. İster yalnız olalım, isterse anne ve babamızla birlikte; kaldırımda yürürken trafik şeridinden uzak bölgeyi seçmeliyiz. Özellikle küçük kardeşlerimiz aileleri ile birlikteyken, mutlaka kaldırımın binalara yakın bölümünden yürümeliler. Bazen büyükler bunu unutursa, lütfen siz hatırlatınız.

Yol Üstünde ya da Yolla Teması Olacak Yerlerde Oynama
Şimdi yolda ya da yola yakın yerlerde oyun oynamanın yol açabileceği tehlikeler üzerinde duracağız.
Yolda oyun oynayan bir tanıdığınızın başına bir kaza geldi mi? Oyun oynamak mı? Kaza geçirmek mi? Hangisi tercih edilir sizce?

3. Yol üstünde ya da Yolla Teması Olacak Yerlerde Oynama

Oturduğumuz mahallede, sokak aralarında özellikle futbol maçı yapmış ve değişik oyunlar oynamışızdır. Bunu sizlerde yapıyorsunuz, çünkü hepimize oyun oynayacak bahçe ve alanlar giderek azalıyor. Ancak, bugünün gençleriyle farkımız belki de bizlerin zamanında bu kadar fazla taşıt trafiği bulunmuyordu. Oysa şimdi, mahalle aralarındaki yollarda bile hızla giden birçok araç görüyoruz. Bu nedenle, sokak, cadde üzerlerinde top oynamayalım. Biraz daha yürüyerek, eğer varsa semt sahaları ya da daha güvenli alanlara ulaşalım. Top oynadığınız alanın güvenli olması, ancak topunuzun sık sık caddeye kaçmasının ne kadar büyük tehlikeler yarattığını sizler de biliyorsunuz. O zaman, bu tür yerlerinde uygun olmadığını görüyoruz. Büyüklerinizden yardım isteyerek mahallenizde en uygun olan bir ya da birkaç sokağın, “taşıt trafiğine kapalı olan yol” haline getirilmesi için ilgililere dilek ve önerilerinizi de götürebilirsiniz. Bunu unutmayın.

Okulla Ev Arasında Güvenli Yürüme Güzergahının Seçilmesi
Okula yürüyerek gidenler için en güvenli güzergah seçimi nasıl yapılmalıdır?

Sizce öğrenciler evden okula giderken en kısa yolu mu yoksa en güvenli yolu mu seçerler? Niçin?

4. Okulla-Ev Arasında Güvenli Yürüme Güzergahının Seçilmesi

Şimdiye kadar ki konuşmalarımızda birkaç kez söz ettik. Belki de konumuza buradan başlamalıydık. Arkadaşlar, özellikle ilköğretim öğrencisi kardeşlerimiz için karşıdan- karşıya geçişlerin ve yaya olarak trafikte bulundukları yerlerin çok ama çok önemli olduğunu bir kez daha söylemeliyiz. Sizlerin trafikte bulunma nedeniniz genellikle ev ile okullarınız arasındaki yolculuklarınızdır. Bu yürüme güzergahını belki de farkında olmadan seçiveririz. Çoğunlukla yaptığımız şudur. En kısa yoldan gitmek ve dönmek. İlk bakışta yanlış bir seçim de değildir. En azından trafikte az zaman geçiriyorsunuz demektir. Ancak bu kısacık yolda, sizin için büyük tehlikeler taşıyan bir ya da birkaç kez caddeden karşıya geçiş bulunabilir. Belki de, hep kaldırımlar üzerine parklar yapılmış bir sokaktan yürüyorsunuzdur. O zaman, bu tehlikelerin yer almadığı ya da daha az olduğu, belki biraz daha uzun ancak daha güvenli bir yeni yolu bulamaz mıyız. Belki de bulabiliriz. Yapacağınız şey şudur: Ailenizle, varsa bir küçük şehir planı da kullanarak yeni yolları konuşmak ve en güvenli olanına karar vermek.

Bu yoldan öncelikle bir kez de ailenizle yürüyerek, seçiminizin doğru ya da daha güvenli olduğunu kontrol ediniz. Sonra da, çok önemli bir neden olmadıkça (kaza, yol kapanması gibi.) bir daha güzergahınızı değiştirmeyiniz. Eğer herhangi bir nedenle, sonraki günlerde, kullandığınız yolda tehlikeler yaratacak gelişmeler olursa o zaman ailenizle bir daha düşünebilirsiniz. Belki de vazgeçtiğiniz kısa yolda ya da bir diğerinde bu kez de güvenliğinizi artıracak bazı olumlu değişimler olmuştur. Örneğin daha önce trafik ışıklarıyla kontrol edilmeyen bir kavşağa, trafiği yöneten ışıklar konmuştur. Belki, kaldırımda araç parkları önlenmiştir. Belirli bir kesim de olmayan kaldırımlar, eklenmiş olabilir. Bütün bunlar sizin güvenliğinizi artıracak gelişmelerdir. Bazen tersi de olabilir. Uzun bir süreyle, karşıdan karşıya geçtiğiniz kavşaktaki trafik ışıkları çalışmayabilir. Ya da, bir nedenle sizin yolunuzdaki trafik çok artmıştır. İşte bu saydıklarımızda, sizin güvenliğinizi olumsuz etkiler ve ilk seçiminizi tekrar değerlendirme zamanınız gelmiştir.

Servise Binmek İçin ya da İndikten Sonra Karşıya Geçiş
Servislere güvenli biniş ve inişler için neler yapabiliriz? Şimdi hep birlikte bu konuyu ele alacağız.

Öğrenciler servise hep geç kalırlar nedense. Böyle durumlarda çok acele ettiğimizde başımıza gelecekleri düşünmek bile istemeyiz. Ancak bu tür kazalar çok sık oluyor ve bundan kurtulmak için yapılabilecek şeyler olmalı.
 

Benzer Konular

M
Yanıtlar
0
Görüntülenme
13B
Misafir
M
Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
39B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Üst