Yaya kaldırımlarının yayalar tarafından kullanılması ile ilgili yazılar

deep Harbi Aktif Üye
Yaya kaldırımlarının yayalar tarafından kullanılması ile ilgili yazı yazılar

İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU “Yayaların Trafikte Güvenliklerinin Sağlanması” ile ilgili olarak 81 İl Valiliğine bir genelge yayınladı. Bakan AKSU’nun genelgesi şöyle; “Son günlerde ülkemiz genelinde başta büyükşehirlerimiz olmak üzere yayaların karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında önemli oranlarda artış olduğu görülmektedir. 2004 yılı ilk 7 ayına ait trafik kaza istatistikleri incelendiğinde şehirlerarası karayollarında hayatını kaybeden her 100 vatandaşımızdan 11’ininyaya şehiriçlerinde ise hayatını kaybeden her 100 vatandaşımızdan 39’unun yayalar için alınması gereken tedbirlerin yeterince alınmadığı yatay ve düşey işaretlemeler ile alt ve üst geçitlerin yeterince olmadığı rastgele yerlerden ve gerekli kontrolü yapmadan karayolunda karşıdan karşıya geçtikleri özellikle çocukların taşıt yolu üzerinde bisiklete binip oyun oynadıkları kavşak ve geçit bulunan yerlerde de yayaların buraları kullanmaları konusunda gerekli alışkanlıklara sahip olmadıkları sürücülerin ise yayalara tolerans göstermedikleriyaya vatandaşlarımız hizmete açılan bölünmüş karayollarımızda daha konforlu ve güvenli bir seyahat yapabilme imkanına kavuşmuşlardır. Ancak halen yapım çalışmaları devam eden bölünmüş karayollarımızda trafik güvenliğini sağlamaya yönelik işaretleme ve tedbirlerin yeterince alınmamış olması ve bu hususların maalesef yolun yapım bakım ve denetiminden sorumlu kuruluşlarca ihmal edilmesi sonucu üzücü trafik kazaları meydana gelmektedir. Yine cadde ve sokaklarda yol genişletme sinyalize kavşak alt ve üst geçitler yapılmasıyla şehiriçi trafik sıkışıklıkları büyük ölçüde önlenmiş olup yapılan bu düzenlemeler sonucu şehiriçi trafik akımı önemli oranda hızlanmış ancak araçların meskun mahal içinde uyması gereken güvenli hız sınırlarına uymaları konusunda yeterli tedbirlerin alınmamış olduğu yine yayaların bu hızlı trafik ortamı içerisinde güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçişlerini sağlayacak sinyalize geçitlerinde başta hız ve ışık ihlali olmak üzere temel trafik kurallarına uymadıkları tespit edilmiştir. Bilindiği gibi trafik yoğunluğu ve kaza oranı yüksek olan çift yönlü devlet karayollarımızın belirli bir program dahilinde bölünmüş yol haline getirilmesi çalışmaları süratle devam etmekte olup Belediyelerimizce İl ve İlçe merkezlerindeki bulvaryaya geçitleri ile alt ve üst geçitlerin yeterince yapılmadığı görülmektedir. Şehiriçi ve şehirlerarası yollarımızda daha güvenli bir trafik ortamı yaratılması ve özellikle yayaların trafikteki güvenliklerinin daha etkin bir şekilde sağlanması amacıyla aşağıda belirtilen önlemler titizlikle alınıp uygulanacaktır

1- İllerimizde Valilerimiz İlçelerimizde Kaymakamlarımız Başkanlığında Belediye Başkanı Emniyet Müdürü Jandarma Komutanı Karayolları Milli Eğitim Sağlık ve Köy Hizmetleri Müdürleri ile üniversite ve trafikle ilgili sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılacağı bir çalışma grubu oluşturularak İlin kaza profilinin çıkarılması ve özellikle yayaların karıştığı kazalarla ilgili bilimsel araştırmalar yapılarak bu kazaların nedenlerinin tespit edilmesi ve en az seviyeye çekilmesi amacıyla projeler geliştirilmesi sağlanacaktır.

2- Çalışma grubunca toplu taşıma araçlarının hareket ve varış noktaları ile indirme ve bindirme yerleri kavşaklar yaya alt ve üst geçitler gözden geçirilecek varsa buralarla kaldırımları ve geçitleriilgili gerekli ek tedbirler alınacaktır. Ayrıca yapılacak çalışma ve tespitler sonucu planlanan faaliyet ve projeler (alt ve üst geçit trafik eğitim parkları yaya ve bisiklet yol ve geçitleri yapılması gibi) yerel kaynakların yanında sivil toplum örgütleri özel sektör kuruluşları ve hayırsever vatandaşlarımızın teşvik edilip katkı sağlamalarıyla gerçekleştirilecektir.

3- Şehirlerimizin yol ve trafik durumu ile trafik kazalarına ait sonuçları dikkatle değerlendirilerek özellikle okul hastane ve alışveriş merkezlerinin yoğun olduğu yerlerdeki yollar ile tünel çıkışları gibi görüş mesafesinin kısıtlı olduğu yerlerde uyulması gereken güvenli hız sınırları gerekiyorsa yeniden belirlenecek (Örnek : 30 km/saat) ve hız sınırlarına uyulmasını sağlamaya yönelik yatay ve düşey işaretlemeler ile standartlara uygun örneği ekte gönderilen (TS-6283 Yol Sathı Hız Kontrol Elemanları-Tümsekler (Kasisler)) fiziki tedbirler alınıp etkin bir şekilde uygulanacaktır.

4- Işıklı kavşak düzenlemesi tamamlanmış kentlerde mahalli imkanlarla kameralı kontrol sistemine geçilmesine öncülük edilerek trafik ışıklarına riayetin sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.

5- Okullardaki trafik derslerinin içeriğinin trafik kurallarının öğretilmesi ile sınırlı olduğu görülmekte olup okul öncesi ve okul dönemindeki trafik eğitimi trafikte davranış riskler ve tehlikeleri öngörmek üzerine yoğunlaştırılmalıdır. Bu amaçla yüksek öğrenim görmüş trafik amir ve memurları ileyaya ve bisikletlilerin güvenliği ve sürücü yorgunluğu gibi konularda) düzenlenerek halkımızın trafikte davranış karşılaşabilecekleri riskler ve tehlikeleri öngörme konularında bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.

6- Mahalli radyo ve televizyon kuruluşları ile işbirliği yapılarak yol kullanıcılarının bilinç düzeyini artırmaya yönelik programlar yapılarak bu programlara konusunda uzman görevlilerin katılımı sağlanacaktır.

7- İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordine kurularak öğretmen öğrenci ve velilerin okul geçidi görevlisi olarak görev almaları teşvik edilecektir.

8- Araçların trafik işaret levha ve ışıklarının önüne kavşak yaklaşımlarına ve içine yayayaya geçitlerini kullanmalarına yönelik eğitim ve denetim faaliyetlerinin etkinliği arttırılacaktır.

11- Otobüslerin otoyollar üzerinde ve şehiriçlerinde bulunan terminaller ve önceden belirlenmiş güvenli yerler dışında yolcu indirme ve bindirme yapmalarına izin verilmeyecektir.

12- Trafik kontrol programlarına uygun olarak radar araçları ile şehiriçi hız kontrollerine ağırlık verilecek belirlenen hız sınırlarına uyulması ve yayaların geçiş hakkına riayet etmeleri konularında sürücülere alışkanlık kazandırılması sağlanacaktır.

13- Yayaların can ve mal güvenliklerini sağlamaya yönelik olarak yapılan trafik düzenleme ve denetleme faaliyetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla önem arz eden ve yaya kazalarının yoğun olarak meydana geldiği kavşaklarda yeteri kadar personel görevlendirilerek yayaların karşıdan karşıya geçişlerinde yaya geçitlerini varsa alt ve üst geçitleri kullanmaları taşıt yoluna girmeden güvenli şekilde duramayacak şekilde yaklaşmış taşıtlar var ise ilk geçiş hakkını onlara verip geçişlerini beklemeleri ve yaya geçitlerinin kendilerine göre sağ tarafını kullanmaları sağlanacak bu amaçla şehiriçi trafik ekiplerimiz hergün yayaYaya geçitlerini kullanınız yolun sağından yürüyünüz trafik ışık ve işaretlerine uyunuz gibi spotları okuyarak) vatandaşlarımızı ikaz edecek ve kurallara uyma konusunda alışkanlık edinmelerini sağlayacaktır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
3
Görüntülenme
86B
sedefnur
S
Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
M
Yanıtlar
0
Görüntülenme
13B
Misafir
M
Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
15B
Üst