Yaşlılık Aylığı - Yaşlılık Maaşı için Gerekli Belgeler

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Yaşlılık Maaşı için Gerekli Belgeler, Yaşlılık Aylığı için istenen Evraklar, Yaşlılık Maaşı Şartları

Söz konusu Kanuna göre “Yaşlılık Aylığı” kimlere verilebilir? Yaşlılık aylığı, 65 yaşını doldurmuş, bakmakla mükellef kimsesi olmayan, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık almayan vatandaşlarımızdan nafaka almayan, ayrıca devlet tarafından herhangi bir aylık bağlanmayan kişilere verilir.
Yaşlılık aylığı için illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlıklar aracılığı ile mahalli maliye teşkilatlarına yapılır. Kişilerin hak sahipliği durumu il ve ilçe idare kurullarınca tespit edilir.

Gelir araştırması yapılırken kişilerin eş ve bakımı ile mükellef çocuklarının gelir durumları da dikkate alınır. Ayrıca ticari faaliyeti, tarımsal geliri, taşınır veya taşınmazlardan elde ettiği geliri, nafaka geliri, sosyal güvenlik sisteminden herhangi bir geliri, il sosyal hizmetler müdürlüklerinden, vakıflar müdürlüklerinden veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonundan yardım alıp almadığı, alıyorsa miktarı ile ayrıca başka türlü bir geliri olup olmadığı il ve ilçe idare kurullarında belirlenir.
Evli olup aylık talebinde bulunan kişilerin eşlerinin Medeni Kanuna göre aile içi masrafa iştirak edebileceği miktarda dikkate alınır.

Başvuru için istenen belgeler
Yaşlılık aylığı talep eden kişilerin aşağıda belirtilen belgeler ile müracaat etmeleri gerekiyor. Buna göre;
-2022 sayılı Kanunda belirtilen yaşlılık başvuru formu,
-Muhtaçlık belgesi (muhtarlıktan alınacak),
-Vukuatlı nüfus kayıt örneği (yeni tarihli olmalı),
-İkametgah ilmühaberi…
Söz konusu formda yer alan mal bildirim beyanı ile aylık istek dilekçesi talepte bulunan kişi tarafından doldurulmalıdır.
Vasi tarafından aylık başvurusu yapılması halinde vasilik tayini ile ilgili mahkeme kararının da yukarıdaki belgelere eklenmesi gerekiyor.
Aylık başvuru formu sosyal güvenlik kurumunun internet sitesinden temin edilebileceği gibi, mahalli maliye teşkilatlarından da ücretsiz olarak alınabilir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
40B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
238B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
30B
Üst