Yaş Problemleri

Ömer
Yönetici
YAŞ PROBLEMLERİ
  • Belli bir sene sonra herkesin yaşı aynı miktarda artar.
  • İki kişinin yaşları toplamı t yıl sonra 2t artar.
  • Belli bir sene önce herkes aynı miktarda gençti.
  • Üç kişinin yaşları toplamı t yıl önce 3t daha azdı.
  • İki kişinin arasındaki yaş farkı zamanla değişmez.

Örnek 1
Bir baba 48, oğlu 18 yaşındadır. Kaç yıl sonra yaşları toplamı, yaşları farkının 3 katı olur?

A) 4 B) 8 C) 9 D) 12

Çözüm
Baba ile oğlunun yaşları farkı 48 – 18 = 30 dur.
Yaşları farkı hiç bir zaman değişmez.
Yaşları toplamı, yaşları farkının 3 katı olacağından,
30 x 3 = 90 olmalıdır.
48 + 18 = 66 (şimdiki yaşları toplamı)
90 – 66 = 24 ® Yaşları toplamı artmalı
24 : 2 = 12 yıl sonra olur.
Cevap D
Bu soru tipleri denklem kurularak ta çözülebilir. Şimdi bu tip örnekler yapalım:

Örnek 2
Salim’in 4 yıl önceki yaşının, 6 yıl sonraki yaşına oranı
yas01.gif
dir. Buna göre, Salim’in şimdiki yaşı kaçtır?

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14

Çözüm
Salim’in şimdiki yaşı x olsun. Verilenlere göre,
yas02.gif

Cevap D

Örnek 3
40 yaşındaki bir annenin; 3, 6 ve 11 yaşlarında üç çocuğu vardır. Kaç yıl sonra çocukların yaşları toplamı annelerinin yaşına eşit olur?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13

Çözüm

(şimdi) Anne Çocuklar
-----> 40 ---> 3 + 6 + 11 = 20
(x yıl sonra) 40 + x __ 20 + 3x

40 + x = 20 + 3x
40 – 20 = 3x – x
20 = 2x
x = 10 yıl sonra yaşları eşit olur.

Cevap A

Örnek 4
62 yaşında olan bir annenin yaşı, 5 er yıl arayla doğmuş dört çocuğunun yaşlarının toplamına eşittir. Buna göre, en küçük çocuk doğduğunda anne kaç yaşındaydı?

A) 40 B) 52 C) 54 D) 56

Çözüm
En küçük çocuğun yaşı x ise, diğerlerinin yaşları sırasıyla x + 5, x + 10 ve x + 15 olur.

Verilenlere göre,
x + (x + 5) + (x + 10) + (x + 15) = 62
4x + 30 = 62
4x = 32
x = 8 ... («) olur.

Buna göre, en küçük çocuk doğduğunda anne,
62 – 8 = 54 yaşında idi.
Cevap C
 
Son düzenleme:

Benzer Konular

Yanıtlar
1
Görüntülenme
212B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
26B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
12B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
22B
Üst